ANEXE din 26 martie 2024pentru aprobarea procedurilor de lucru privind activitățile autorităților naționale competente din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne aferente semnalărilor din Sistemul informatic național de semnalări sau Sistemul de informații Schengen
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 bis din 29 martie 2024  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 58 din 26 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2024.
   +  Anexa nr. 1
  Formular național G
  Informații suplimentare referitoare la un rezultat pozitiv (au fost întreprinse acțiuni)
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Daca semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalarii308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selectează dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT, VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL ETC.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Țara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Obiectea. Semnalare privind un vehicul (inclusiv remorci si rulote)
  234 - Categoria de vehicul234Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Modelul vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca vehiculului014< CodeTable - ST012> +caseta comentariu
  015. Numărul de Identificare VIN (se completează 015 sau 016)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST013> +caseta comentariu
  274 - Țara de înmatriculare vehicul274Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - SIR006> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  b. Semnalare privind o aeronavă
  210 - Categoria Aeronavei210Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST026> +caseta comentariu
  211 - Marca Aeronavei211Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  212 - Modelul Aeronavei212Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  213 - Seria Aeronavei213Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  214 - Numărul de înmatriculare ICAO214Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Țara de înmatriculare a Aeronavei274Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST006> +caseta comentariu
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST013> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  062 - Marca motorului aeronavei062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului aeronavei063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului aeronavei064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS. Nepermise: diacritice chirilice grecești
  c. Semnalare privind un container
  225 - Numărul BIC225Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  224 - Alte numere ale containerului224NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  d. Semnalare privind o ambarcațiune
  215 - Categoria Ambarcațiunii215Date în conformitate cu CS-SIS.
  216 - Marca Ambarcațiunii216Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  217 - Modelul Ambarcațiunii217Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  312 - Număr de carene ale Ambarcațiunii312Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Tara de înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  236 - Numele Ambarcațiunii236Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  202 - Numărul de înmatriculare al Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)202Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  218 - Numărul (numerele) de fabricație al (e) Ambarcațiunii218Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  219 - Numărul de Identificare al carenei Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)219Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  313 - Numărul de identificare externă a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)313Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  314 - Numărul de certificare a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)314Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 ( se poate completa doar daca campul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii (dacă este completat, se va completa obligatoriu si 223)220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  223 - Numărul de serie al Motorului Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)223Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  e. Semnalare privind mijloace de plată fără numerar
  230 - Categoria instrumentului de plată230Date în conformitate cu CS-SIS.
  232 - Numarul ISIN (al mijlocului de plată) sau numărul documentului (obligatoriu dacă la 230 s-a selectat altceva decât BANCA / CEC232Date în conformitate cu CS-SIS.
  POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)
  Transformed Value
  315 - Valoarea nominală a mijlocului de plată315Date în conformitate cu CS-SIS.
  025 - Valuta025Date în conformitate cu CS-SIS.
  231 - Numărul IBAN (obligatoriu dacă la 230 sa selectat BANCA / CEC POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)231Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  233 - Banca trasă/acceptantă233Date în conformitate cu CS-SIS.
  f. Semnalare privind un document emis
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Tara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 Numărul Documentului (se completează 020 sau 006 si 009)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  006 - Numele scris pe document (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenumele scris pe document007Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  009 - Data Nașterii scrisă pe document (format aaaallzz) (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020):009Date în conformitate cu CS-SIS.
  323 - Al 2 -lea număr al Documentului (se poate completa doar dacă câmpul 020 este completat)323NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  g. Semnalare privind un document în alb
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Tara emitentă a documentului:019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 - Numărul documentului (numărul de serie)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  h. Semnalare privind o armă de foc
  021 - Categoria armei021Date în conformitate cu CS-SIS.
  022 - Marca armei022Date în conformitate cu CS-SIS.
  023 - Calibrul Armei023Date în conformitate cu CS-SIS.
  024 - Seria armei024Date în conformitate cu CS-SIS.
  028 - Modelul Armei028Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  i. Semnalare privind echipamente industriale
  226 - Categoria Echipamentului Industrial226Date în conformitate cu CS-SIS.
  227 - Marca Echipamentului Industrial227Date în conformitate cu CS-SIS.
  265 - Tipul Echipamentului Industrial265Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  274 - Tara de Înmatriculare a Echipamentului Industrial274Date în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul VIN (se completează 015 sau016 sau 228 sau 229)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  016 - Numărul (numerele) de Înmatriculare (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  228 - Seria Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)228Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  229 - Seria Motorului Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)229Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea Echipamentului Industrial017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  j. Semnalare privind un motor de ambarcațiune
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  223 - Seria Motorului Ambarcațiunii223Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea Motorului Ambarcațiunii017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 ( se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  k. Semnalare privind un motor de aeronavă
  062 - Marca motorului de aeronavă062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului de aeronavă063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului de aeronavă064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 ( se poate completa doar daca campul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  l. Semnalare privind un certificat de înmatriculare a vehiculului
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Țara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca Vehiculului014Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Tipul/Modelul Vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  015 - Numărul de identificare al vehiculului VIN (se completează 015 sau 016 sau 020)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016 sau 020)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  020 - Numărul Documentului 1 (se completează cel putin unul din câmpurile 015, 016, 020)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  006 - Numele scris pe document (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenumele scris pe document007Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  009 - Data Nașterii scrisă pe document (format aaaallzz) (se completează obligatoriu împreună cu 006, dacă nu s-a completat 020)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  323 - Numărul Documentului 2 (se poate completa doar dacă câmpul 020 este completat)323NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  m. Semnalare privind plăcuțele de înmatriculare a unui vehicul
  274 - Tara de Înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  016 - Numărul de Înmatriculare016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  n. Semnalare privind o bancnotă
  025 - Valuta025Date în conformitate cu CS-SIS.
  026 - Valoarea Nominală026Date în conformitate cu CS-SIS.
  027 - Seria Bancnotei 1027REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  029 - Seria Bancnotei 2029NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  049 - Numărul fix al bancnotei049NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  o. Semnalare privind un element ce ține de tehnologia informației
  065 - Tipul de dispozitiv informatic065NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  066 - Marca dispozitivului informatic066NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  067 - Modelul dispozitivului informatic067NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  068 - Seria dispozitivului informatic068NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  p. Semnalare privind piese ale unui vehicul
  046 - Tipul de piesă a unui vehicul046NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  047 - Marca piesei unui vehicul047NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare al vehiculului (seria șasiu) VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  048 - Numărul de serie a piesei unui vehicul048NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  q. Semnalare privind un echipament industrial
  207 - Tipul de echipament industrial207NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  208 - Marca echipamentului industrial208NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  209 - Seria echipamentului industrial209NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  4. Informații privind găsirea prin corespondență a unei semnalări (obținerea unui rezultat pozitiv) - câmpuri generale
  317 - Statul Membru de executare317NEWMențiune obligatorie, indicați statul membru de executare
  196 - Locul în care s-a obținut rezultatul pozitiv196NEWMențiune obligatorie, informații privind locul în care s-a obținut rezultatul pozitiv.
  197 - Data și Ora la care s-a obținut rezultatul pozitiv197NEWMențiune obligatorie, detalii privind momentul obținerii rezultatului pozitiv, data și ora (în format ISO)
  086 - Împrejurările obținerii rezultatului pozitiv (informații privind circumstanțele care au dus la obținerea rezultatului pozitiv)086Mențiune obligatorie, informații privind circumstanțele care au dus la obținerea rezultatului pozitiv (de exemplu, persoana a fost oprită în trafic pentru conducere neregulamentară și, la controlul ulterior al identității, s-a descoperit că face obiectul unei semnalări).
  248 - Motivul pentru care acțiunea de urmat nu a putut fi întreprinsă248NEWMențiune obligatorieText liberSe indică de ce nu s-a putut urma procedura
  080 - Informații privind legislația internă080Mențiune opționalăText liberAcest câmp este destinat a fi utilizat împreună cu oricare dintre celelalte câmpuri atunci când acțiunea nu a putut fi întreprinsă din cauza legislației naționale sau în cazul în care statul membru trebuie să explice acțiunile posibile în temeiul legislației naționale.
  087 - Autoritatea care a obținut rezultatul pozitiv (se completează cel puțin unul din câmpurile 087, 091)087REVCompletarea câmpului 087 sau 091 este obligatorieText liberDenumirea departamentului sau autorității care a obținut rezultatul pozitiv în urma semnalării (și, după caz, datele sale de contact).
  089 - Rugăm trimiteți următoarele informații089Mențiune opționalăText liberSe folosește pentru a solicita alte informații cu privire la obiectul sau la motivele semnalării decât informațiile privind semnalările privind refuzul intrării sau interdicția de ședere de la câmpul 253 de mai jos; precizați ce informații anume solicitați, de exemplu, „Vă rugăm să ne furnizați documente pentru identificarea persoanei.”
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090Mențiune opționalăText liberSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare.
  091 - Autoritatea responsabilă pentru măsurile ulterioare (denumirea și datele de contact ale autorității care are, în prezent, competența de a acționa în temeiul rezultatului pozitiv obținut) (se completează cel puțin unul din campurile 087, 091) 091REVCompletarea câmpului 087 sau 091 este obligatorieText liberDenumirea departamentului sau autorității responsabile de măsurile subsecvente legate de rezultatul pozitiv (și, după caz, datele sale de contact).
  5. Semnalare privind persoane căutate pentru a fi arestate - câmpuri specifice
  385 - Data și ora limită pentru transmiterea documentelor necesare/traducerea mandatului de arestare385NEWMențiune opțională
  386 - Autoritatea care trebuie să recepționeze documentele necesare/traducerea mandatului de arestare386NEWMențiune opționalăText liberDenumirea și datele de contact ale autorității care trebuie să primească documentele necesare/mandatul de arestare tradus.
  6. Semnalări privind refuzul intrării sau al șederii - câmpuri specifice
  253 - Cerere de informații cu privire la motivele care au stat la baza deciziei interdicției de intrare sau ședere sau deciziei de returnare253NEWMențiune opționalăAcest câmp conține următorul text standard:Vă rugăm să furnizați, în măsura posibilului și dacă este cazul, următoarele informații:a) motivul care a stat la baza decizieib) autoritatea care a emis deciziac) data decizieid) data emiterii decizieie) data executării decizieif) durata de valabilitate a decizieig) registrele poliției sau cazierul judiciar al persoaneih) hotărâri judecătorești pronunțate împotriva persoaneii) orice alte informații relevante
  206 - Cetățean terț posesor al unui permis de ședere sau al unei vize de lungă durată (dacă este bifat cu YES atunci obligatoriu se completează și câmpul 348)206NEWMențiune opționalăDa/Nu
  348 - Statul membru emitent al permisului de ședere sau al unei vize de lungă durată (obligatoriu dacă la câmpul 206 s-a bifat YES)348NEWMențiune obligatorie dacă la câmpul 206 s-a completat „da”
  340 - Tipul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată(se poate completa doar dacă la câmpul 206 s-a bifat YES)340NEWMențiune opțională dacă 206 s-a completat “da”
  341 - Numărul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată (se poate completa doar dacă la câmpul 206 s-a bifat YES)341NEWMențiune opțională dacă 206 s-a completat “da”
  342 - Perioada de valabilitate a permisului deședere sau a vizei de lungă durată(se poate completa dacă la câmpul 206 s-a bifatYES)342NEWMențiune opțională dacă 206 s-a completat “da”
  7. Semnalare privind persoane dispărute care urmează să fie localizate - câmpuri specifice
  387 – Persoana care umrează să fie localizată este de acord cu transmiterea locului unde aceasta locuiește către persoanele care au reclamat dispariția sa (este obligatoriu dacă semnalarea se referă la adulți dispăruți sănătoși)387 NEWMențiune opțională (obligatorie din punct de vedere juridic)Da/Nu
  8. 8Semnalare privind persoane dispărute care trebuie protejate - câmpuri specifice
  388 - Informații cu privire la o evaluare medicală planificată sau efectuată a persoanei care trebuie protejată388NEWMențiune opțională
  389 - Information relevant for repatriation Informații relevante pentru repatriere389NEWMențiune opțională
  9. Semnalare privind persoanele vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească - câmpuri specifice
  390 - Persoane care călătoresc împreună cu persoana vulnerabilă390NEWMențiune opțională
  391 - Destinația călătoriei391NEWMențiune opțională
  388 - Informații cu privire la o evaluare medicală planificată sau efectuată a persoanei care trebuie protejată388NEWMențiune opțională
  389 - Informații relevante pentru repatriere389NEWMențiune opțională
  10. Semnalare privind persoane căutate pentru a participa la o procedură judiciară - câmpuri specifice
  394 - Adresa, domiciliul sau orice alte date decontact oferite de persoana căutată pentru aparticipa la o procedură judiciară394NEWMențiune opțională (obligatorie din punct de vedere juridic)
  11. Semnalare privind persoane sau obiecte în scopul efectuării de controale discrete, de verificări prin interviu sau de controale specifice - câmpuri specifice
  395 - Informații căutate/solicitate de autoritatea emitentă a semnalării395NEWMențiune opționalăPlease include in this field the additional information collected at the request of the issuing authority
  12. Semnalare privind obiecte căutate pentru a fi confiscate sau utilizate ca probe în cadrul procedurilor penale - câmpuri specifice
  276 - Informații relevante pentru eliberarea/recuperarea obiectelor confiscate (Se furnizează toate informațiile necesare pentru eliberarea/recuperarea obiectului, inclusiv eventualele numerele de referință cerute)276Mențiune opționalăText liberSe furnizează toate informațiile necesare pentru eliberarea/recuperarea obiectului, inclusiv eventualele numere de referință cerute.
  278 - Localizarea obiectelor confiscate (se indică adresa locului în care este păstrat obiectul precum și numărul de telefon) și starea acestora278REVMențiune opționalăText liberSe indică adresa locului în care este păstrat obiectul și starea obiectului.
  279 - Detalii privind suspectul sau contravenientul care are legătură cu obiectul279Mențiune opționalăText liberInformații privind suspectul (suspecții) sau autorul (autorii) care au legătură cu obiectul.
  277 - Numărul de identificare al obiectului confiscat, altul decât cel din alertă (se indică eventualele numere de înregistrare aflate pe obiect, dar care nu sunt menționate în semnalare sau care au fost modificate - de exemplu, numărul de înmatriculare al vehiculului a fost schimbat)277NEWMențiune opționalăText liberSe indică eventualele numere de înregistrare aflate pe obiect, dar care nu sunt menționate în semnalare sau care au fost modificate (de exemplu, numărul de înmatriculare a vehiculului a fost schimbat).
  281 - Numărul de identificare (VIN) al obiectului diferă față de semnalare (se furnizează informații privind numărul de identificare (VIN) al obiectului confiscat, în cazul în care acesta diferă de cel menționat în semnalare)281NEWMențiune opționalăText liberSe furnizează informații privind numărul de identificare (VIN) al obiectului confiscat, în cazul în care acesta diferă de cel menționat în semnalare, precum și privind modul în care obiectul a fost identificat ca purtând un număr de identificare modificat.
  282 - Date personale înscrise pe document (se introduc toate datele personale aflate pe document, în cazul în care acestea diferă de cele specificate în semnalare)282Mențiune opționalăText liberSe introduc toate eventualele date personale aflate pe document, în cazul în care acestea diferă de cele specificate în semnalare
  283 - Date personale privind proprietarul de drept al documentului (se introduc datele283Mențiune opționalăText liber
  personale ale posesorului de drept al documentului, dacă se cunosc)Se introduc datele personale ale posesorului de drept al documentului, dacă se cunosc.
  284 - Data emiterii și autoritatea emitentă a documentului (se indică denumirea autoritătii care a eliberat documentul, mentionată pe document, precum și data la care a fost eliberat acesta)284Mențiune opționalăText liberSe indică denumirea autoritătii care a eliberat documentul, mentionată pe document, precum și data la care a fost eliberat acesta.
  285 - Datele personale ale detinătorului (se introduc datele personale ale detinătorului, în cazul în care documentul a fost găsit asupra unei alte persoane decât posesorul de drept al acestuia)285Mențiune opționalăText liberSe introduc datele personale ale purtătorului, în cazul în care documentul a fost găsit asupra unei alte persoane decât posesorul de drept al acestuia.
  286 - împrejurările în care detinătorul a dobândit documentul (se furnizează orice informatii oferite de detinător cu privire la modul în care acesta a obtinut documentul, în cazul în care nu este posesorul său de drept)286Mențiune opționalăText liberSe introduc informatii oferite de purtător cu privire la modul în care acesta a obtinut documentul, în cazul în care nu este posesorul său de drept.
  287 - Datele de identificare ale persoanelor suspectate de implicare în obtinerea frauduloasă a documentului (se furnizează orice informatii cu privire la eventualul/eventualii suspect/ suspecti implicat/implicati în obtinerea frauduloasă și/sau ilegală a documentului)287Mențiune opționalăText liberSe furnizează orice informatii cu privire la eventualul (eventualii) suspect (suspecti) implicat (implicati) în obtinerea frauduloasă și/sau ilegală a documentului.
  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 2
  Formular național L
  Informații suplimentare privind identitatea unei persoane (sub-formularele L-A, L-B, L-C,
  L-D și L-E)
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Daca semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalarii308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selectează dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT,VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL ETC.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Tara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Contextul schimbului de informații
  380 – Motivul schimbului de informații380NEWMențiune obligatorieTabelul de coduri SIRENE 019 cu următoarele opțiuni:A. Verificarea semnalărilor multipleUn stat memebru emitent a detectat existența unor semnalări multiple și trebuie să stabilească identitatea corectă a persoanei împreună cu celălalt stat membru emitent.B. Corespondență între urme verificată cu o semnalare existentăUn stat memebru emitent al unei urme a primit o notificare cu privire la o corespondență între urme atunci când un alt stat membru a introdus sau a actualizat o semnalare. Statul membru emitent al urmei este responsabil de efectuarea verificării prin intermediul unui expert și a efectuat această verificare.C. Cerere de informații pentru verificarea unei identitățiUn alt stat membru de executare are nevoie de informații suplimentare privind identitatea din partea unui stat membru emitent înainte de a putea confirma un rezultat pozitiv.D. Cerere de asistență pentru verificarea unei corespondențe între urmeUn stat membru de executare solicită asistență din partea unui stat membru emitent al urmei pentru a verifica o corespondență între urme.E. Schimburi de informații privind identitatea care nu au legătură cu SIS_AFISPentru a acoperi situațiile în care se utilizează un formulare L pentru cazurile care nu implică o corespondență în SIS-AFIS sau verificarea semnalărilor multiple.
  381 – Numărul de identificare Schengen al semnalării puse în corespondență381 NEWMențiune opționalăAcest câmp trebuie completat în cazul în care schimbul de informații se referă la semnalări multiple (scenariul a) și o corespondență între urme verificată cu o semnalare existentă (scenariul b). În aceste cazuri, trebuie inclus numărul de identificare Schengen al semnalării puse în corespondență (adică al semnalării care corespunde unei semnalări existente în SIS).
  382 – Numărul de identificare Schengen al semnalărilor adiționale puse în corespondență382 NEWMențiune opționalăAcest câmp trebuie completat în cazul în care corespondența implică și semnalări introduse de alte state membre.
  4. Solicitare de informații sau răspuns la cererea pe care ați introdus-o
  084 - Identitate nestabilită (solicitare de informații privind identitatea)084Mențiune opționalăVă rugăm să specificați în acest câmp tipul de informații privind identitatea pe care doriți să le primiți.
  081 - Cerere de informații081Mențiune opționalăAcest câmp poate fi utilizat pentru a indica tipul de asistență necesară din partea celuilalt stat membru, în special în caz de corespondențe între urme.
  383 - Este necesară actualizarea unei identități dintr-o semnalare383NEWMențiune opțională
  083 - Informații particulare cu privire la semnalare083Mențiune opțională
  384 - Informații suplimentare în legătură cu un rezultat pozitiv în baza de date SIS-AFIS384NEWMențiune opțională
  5. Transmiterea de informații suplimentare privind identitatea
  050 - Statul emitent al pașaportului sau a documentului de identitate050Mențiune opțională
  051 - Numărul documentului051Mențiune opțională
  052 - Data eliberării documentului052Mențiune opțională
  053 - Locul eliberării documentului053Mențiune opțională
  054 - Autoritatea emitentă054Mențiune opțională
  055 - Data expirării documentului055Mențiune opțională
  056 - Numele și prenumele tatălui056Mențiune opțională
  057 - Numele și prenumele mamei057Mențiune opțională
  058 - Descrierea persoanei căutate058Mențiune opțională
  059 - Fotografii atașate la semnalare059Mențiune opțională
  060 - Amprente digitale atașate la semnalare060REVMențiune opțională
  237 - Profil ADN atașat la semnalare237Mențiune opțională
  238 - Limbi străine vorbite sau înțelese238Mențiune opțională
  061 - Reședința/ultima adresă cunoscută061Mențiune opțională
  275 - Alte date de identificare275Mențiune opțională
  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 3
  Formular național C
  Informații suplimentare referitoare la semnalările privind persoane dispărute
  (subformularul C-A) sau persoane vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească (subformularul C-B)
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Daca semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalarii308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selecteaza dintr-o lista: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT,VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL, ETC.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Tara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Informații suplimentare specifice referitoare la caz
  171 – Tipul de caz171 NEWMențiune obligatorieTabelul de coduri SIRENE 018 cu următoarele opțiuni (se selectează o singură opțiune):A. Persoană dispărutăB. Persoană vulnerabilă care trebuie împiedicată să călătoreascăObservație: Dacă se selectează A.Missing person, trebuie să fie vizibilă secțiunea A de mai josDacă se selectează B. Vulnerable person to be prevent from travelling, trebuie să fie vizibilă secțiunea B de mai jos.
  În acest formular sunt disponibile două subsecțiuni, în funcție de opțiunea selectată în câmpul 171:A. Persoană dispărută
  173 - Împrejurările dispariției173NEWMențiune obligatorieText liber
  174 - Data dispariției174NEWMențiune opțională
  175 - Locul dispariției175NEWMențiune obligatorieText liber
  176 - Descrierea articolelor de îmbrăcămite purtate la momentul dispariției176NEWMențiune obligatorieText liber
  177 - Informații medicale relevante177NEWMențiune obligatorieText liberDe exemplu, existența unor boli care pun în pericol viața și despre care autoritățile din statul membru de executare trebuie să știe, medicamentele vitale pe care persoana care face obiectul semnalării le ia în mod regulat și de care ar putea avea nevoie atunci când este găsită.
  178 - Înregistrări medicale disponibile la nivelul statului membru emitent178NEWMențiune opționalăDa/NuDacă este cazul, la formular trebuie anexată o copie a acestor documente.
  179 - Formular ante-mortem disponibil la nivelul statului membru emitent179NEWMențiune opționalăDa/NuDacă este cazul, la formular trebuie anexată o copie a formularului.
  180 - Numere de telefon mobile folosite de persoana dispărută (MSISDN)180NEWMențiune opțională
  181 - Numărul International Mobile Equipment Identity (IMEI) al telefonului mobil al persoanei dispărute181NEWMențiune opțională
  182 - Numărul cardurilor bancare folosite de persoana dispărută182NEWMențiune opțională
  183 - Platforme media de socializare folosite de persoana dispărută183NEWMențiune opțională
  061 - Resedința/ultima adresă cunoscută061Mențiune opțională
  184 - Semnalare subordonată emisă la nivelul statului membru emitent184NEWMențiune opțională
  185 - Caz de interes media la nivelul statului membru emitent185NEWMențiune opțională
  186 - Denumirea autorității sau numele titularului (titularilor) drepturilor părintești sau al tutorelui (și, după caz, datele de contact)186NEWMențiune opționalăDenumirea autorității sau numele titularului (titularilor) drepturilor părintești sau al tutorelui (și, după caz, datele de contact)Acest câmp ar trebui utilizat numai în cazul copiilor dispăruți
  187 - Decizia asupra acordării drepturilor părintești sau de tutore disponibilă la nivelul statului membru emitent187NEWMențiune opționalăDa/NuAcest câmp ar trebui utilizat numai în cazul copiilor dispăruți sau al adulților vulnerabili care fac obiectul tutelei.Dacă este cazul, la formular trebuie anexată o copie a hotărârii
  188 - Denumirea (și, după caz, datele de contact ale) autorității responsabile cu repatrierea persoanei atunci când aceasta este găsită188NEWMențiune opționalăDenumirea (și, după caz, datele de contact ale) autorității responsabile cu repatrierea persoanei atunci când aceasta este găsită
  081 - Cerere de informații081Mențiune opționalăSe folosește pentru a solicita informații privind subiectul sau motivul semnalării; precizați ce informații anume solicitați, de exemplu, „Vă rugăm să ne furnizați documente pentru identificarea persoanei.”
  B. Persoană vulnerabilă care trebuie împiedicată să călătorească
  189 - Informații cu privire la decizie (măsură de protecție)189NEWMențiune obligatorieVă rugăm să includeți în acest câmp un scurt rezumat al deciziei.
  036 - Data deciziei036Mențiune obligatorie
  037 - Numărul de referință al deciziei037Mențiune opțională
  251 - Denumirea oficială a autorității251Mențiune obligatorie
  254 - Adresa autorității emitente254Mențiune opțională
  255 - Numărul de telefon al autorității emitente255Mențiune obligatorie
  256 - Numărul de fax al autorității emitente (se completează cel puțin unul din câmpurile 256, 257)256REVMențiune obligatorie dacă nu se completează câmpul 257
  257 - Adresa de e-mail a autorității emitente (se completează cel puțin unul din câmpurile 256,257)257REVMențiune obligatorie dacă nu se completează câmpul 256
  190 - Orice derogare de la decizie190NEWMențiune obligatorieîn acest câmp se include orice derogare de la decizie (de exemplu numele persoanei care poate călători cu persoana vulnerabilă sau țara în care persoana vulnerabilă poate călători). Vă rugăm să completați cu sintagma „nu se aplică” în cazul în care nu există derogări.
  186 - Denumirea autorității sau numele titularului (titularilor) drepturilor părintești sau al tutorelui (și, după caz, datele de contact)186NEWMențiune obligatorieName (and where relevant contact details) of the authority or person(s) holding parental or guardian rights.
  187 - Decizia asupra acordării drepturilor părintești sau de tutore disponibilă la nivelul statului membru emitent187NEWMențiune opționalăWhere relevant, a copy of the decision should be attached to the form.
  193 - Informații cu privire la persoane ce pot constitui un risc pentru persoana vulnerabilă193NEWMențiune obligatorieSe oferă cât mai multe detalii, indicând, de exemplu, numele de familie, prenumele, data nașterii, relația cu persoana dispărută.
  177 - Informații medicale relevante177NEWMențiune obligatorieText liberDe exemplu, existența unor boli care pun în pericol viața și despre care autoritățile din statul membru de executare trebuie să știe, medicamentele vitale pe care persoana care face obiectul semnalării le ia în mod regulat și de care ar putea avea nevoie atunci când este găsită.
  188 - Denumirea (și, după caz, datele de contact ale) autorității responsabile cu repatrierea persoanei atunci când aceasta este găsită188NEWMențiune opționalăDenumirea (și, după caz, datele de contact ale) autorității responsabile cu repatrierea persoanei atunci când aceasta este găsită
  081 - Cerere de informații081Mențiune opționalăSe folosește pentru a solicita informații privind subiectul sau motivul semnalării; precizați ce informații anume solicitați, de exemplu “Vă rugăm să ne furnizați documente pentru identificarea persoanei.”
  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 4
  Formular național H
  Informații suplimentare referitoare la un rezultat pozitiv (nu s-au putut întreprinde acțiuni)
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Dacă semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalarii308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selectează dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT, VIOLENT, ÎNARMAT, NU FACE OBIECTUL etc.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Țara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării32lNEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Obiectea. Semnalare privind un vehicul (inclusiv remorci si rulote)
  234 - Categoria de vehicul234Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Modelul vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca vehiculului014< CodeTable - ST012> +caseta comentariu
  015. Numărul de Identificare VIN (se completează 015 sau 016)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST0l3> +caseta comentariu
  274 - Țara de înmatriculare vehicul274Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - SIR006> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  b. Semnalare privind o aeronavă
  210 - Categoria Aeronavei210Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST026> +caseta comentariu
  211 - Marca Aeronavei211Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  212 - Modelul Aeronavei212Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  213 - Seria Aeronavei213Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  214 - Numărul de înmatriculare ICAO214Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Țara de înmatriculare a Aeronavei274Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST006> +caseta comentariu
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST0l3> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  062 - Marca motorului aeronavei062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului aeronavei063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului aeronavei064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS. Nepermise: diacritice chirilice grecesti
  c. Semnalare privind un container
  225 - Numărul BIC225Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  224 - Alte numere ale containerului224NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  d. Semnalare privind o ambarcațiune
  215 - Categoria Ambarcatiunii215Date în conformitate cu CS-SIS.
  216 - Marca Ambarcatiunii216Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  217 - Modelul Ambarcatiunii217Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  312 - Număr de carene ale Ambarcatiunii312Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Tara de înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  236 - Numele Ambarcatiunii236Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  202 - Numărul de înmatriculare al Ambarcatiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)202Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  218 - Numărul (numerele) de fabricatie al (e) Ambarcatiunii218Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  219 - Numărul de Identificare al carenei Ambarcatiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)219Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  313 - Numărul de identificare externă a Ambarcatiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)313Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  314 - Numărul de certificare a Ambarcatiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)314Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  220 - Categoria Motorului Ambarcatiunii (dacă este completat, se va completa obligatoriu și 223)220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcatiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcatiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  223 - Numărul de serie al Motorului Ambarcatiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)223Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  e. Semnalare privind mijloace de plată fără numerar
  230 - Categoria instrumentului de plată230Date în conformitate cu CS-SIS.
  232 - Numărul ISIN (al mijlocului de plată) sau numărul documentului (obligatoriu dacă la 230 s-a selectat altceva decât BANCA / CEC232Date în conformitate cu CS-SIS.
  POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)
  Transformed Value
  315 - Valoarea nominală a mijlocului de plată315Date în conformitate cu CS-SIS.
  025 - Valuta025Date în conformitate cu CS-SIS.
  231 - Numărul IBAN (obligatoriu dacă la 230 sa selectat BANCA / CEC POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)231Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  233 - Banca trasă/acceptantă233Date în conformitate cu CS-SIS.
  f. Semnalare privind un document emis
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Țara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 Numărul Documentului (se completează 020 sau 006 si 009)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  006 - Numele scris pe document (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenumele scris pe document007Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  009 - Data Nașterii scrisă pe document (format aaaallzz) (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020):009Date în conformitate cu CS-SIS.
  323 - Al 2 -lea număr al Documentului (se poate completa doar dacă câmpul 020 este completat)323NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  g. Semnalare privind un document în alb
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Țara emitentă a documentului:019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 - Numărul documentului (numărul de serie)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  h. Semnalare privind o armă de foc
  021 - Categoria armei021Date în conformitate cu CS-SIS.
  022 - Marca armei022Date în conformitate cu CS-SIS.
  023 - Calibrul Armei023Date în conformitate cu CS-SIS.
  024 - Seria armei024Date în conformitate cu CS-SIS.
  028 - Modelul Armei028Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  i. Semnalare privind echipamente industriale
  226 - Categoria Echipamentului Industrial226Date în conformitate cu CS-SIS.
  227 - Marca Echipamentului Industrial227Date în conformitate cu CS-SIS.
  265 - Tipul Echipamentului Industrial265Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  274 - Țara de înmatriculare a Echipamentului Industrial274Date în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul VIN (se completează 015 sau016 sau 228 sau 229)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  016 - Numărul (numerele) de înmatriculare (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  228 - Seria Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)228Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  229 - Seria Motorului Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)229Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea Echipamentului Industrial017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 20S este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  j. Semnalare privind un motor de ambarcațiune
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  223 - Seria Motorului Ambarcațiunii223Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea Motorului Ambarcațiunii017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  k. Semnalare privind un motor de aeronavă
  062 - Marca motorului de aeronavă062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului de aeronavă06SNEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului de aeronavă064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 120SNEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  l. Semnalare privind un certificat de înmatriculare a vehiculului
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Țara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca Vehiculului014Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Tipul/Modelul Vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  015 - Numărul de identificare al vehiculului VIN (se completează 015 sau 016 sau 020)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016 sau 020)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  020 - Numărul Documentului 1 (se completează cel puțin unul din câmpurile 015, 016, 020)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  006 - Numele scris pe document (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenumele scris pe document007Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  009 - Data Nașterii scrisă pe document (format aaaallzz) (se completează obligatoriu împreună cu 006, dacă nu s-a completat 020)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  323 - Numărul Documentului 2 (se poate completa doar dacă câmpul 020 este completat)323NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  m. Semnalare privind plăcuțele de înmatriculare a unui vehicul
  274 - Tara de Înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  016 - Numărul de Înmatriculare016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  n. Semnalare privind o bancnotă
  025 - Valuta025Date în conformitate cu CS-SIS.
  026 - Valoarea Nominală026Date în conformitate cu CS-SIS.
  027 - Seria Bancnotei 1027REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  029 - Seria Bancnotei 2029NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  049 - Numărul fix al bancnotei049NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  o. Semnalare privind un element ce ține de tehnologia informației
  065 - Tipul de dispozitiv informatic065NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  066 - Marca dispozitivului informatic066NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  067 - Modelul dispozitivului informatic067NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  068 - Seria dispozitivului informatic068NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  p. Semnalare privind piese ale unui vehicul
  046 - Tipul de piesă a unui vehicul046NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  047 - Marca piesei unui vehicul047NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare al vehiculului (seria sasiu) VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  048 - Numărul de serie a piesei unui vehicul048NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  q. Semnalare privind un echipament industrial
  207 - Tipul de echipament industrial207NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  208 - Marca echipamentului industrial208NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  209 - Seria echipamentului industrial209NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar daca campul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
   +  Informații privind găsirea prin corespondență a unei semnalări (obținerea unui rezultat pozitiv) - câmpuri generale
  317 - Statul Membru de executare317NEWMențiune obligatorie, indicați statul membru de executare
  196 - Locul în care s-a obținut rezultatul pozitiv196NEWMențiune obligatorie, informații privind locul în care s-a obținut rezultatul pozitiv.
  197 - Data și Ora la care s-a obținut rezultatul pozitiv197NEWMențiune obligatorie, detalii privind momentul obținerii rezultatului pozitiv, data și ora (în format ISO)
  086 - împrejurările obținerii rezultatului pozitiv (informații privind circumstanțele care au dus la obținerea rezultatului pozitiv)086Mențiune obligatorie, informații privind circumstanțele care au dus la obținerea rezultatului pozitiv (de exemplu, persoana a fost oprită în trafic pentru conducere neregulamentară și, la controlul ulterior al identității, s-a descoperit că face obiectul unei semnalări).
  248 - Motivul pentru care acțiunea de urmat nu a putut fi întreprinsă248NEWMențiune obligatorieText liberSe indică de ce nu s-a putut urma procedura
  080 - Informații privind legislația internă080Mențiune opționalăText liberAcest câmp este destinat a fi utilizat împreună cu oricare dintre celelalte câmpuri atunci când acțiunea nu a putut fi întreprinsă din cauza legislației naționale sau în cazul în care statul membru trebuie să explice acțiunile posibile în temeiul legislației naționale.
  087 - Autoritatea care a obținut rezultatul pozitiv (se completează cel puțin unul din câmpurile 087, 091)087REVCompletarea câmpului 087 sau 091 este obligatorieText liberDenumirea departamentului sau autorității care a obținut rezultatul pozitiv în urma semnalării (și, după caz, datele sale de contact).
  089 - Rugăm trimiteți următoarele informații089Mențiune opționalăText liberSe folosește pentru a solicita alte informații cu privire la obiectul sau la motivele semnalării decât informațiile privind semnalările privind refuzul intrării sau interdicția de ședere de la câmpul 253 de mai jos; precizați ce informații anume solicitați, de exemplu, „Vă rugăm să ne furnizați documente pentru identificarea persoanei.”
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090Mențiune opționalăText liberSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare.
  091 - Autoritatea responsabilă pentru măsurile ulterioare (denumirea și datele de contact ale autorității care are, în prezent, competența de a acționa în temeiul rezultatului pozitiv obținut) (se completează cel puțin unul din câmpurile 087, 091) 091REVCompletarea câmpului 087 sau 091 este obligatorieText liberDenumirea departamentului sau autorității responsabile de măsurile subsecvente legate de rezultatul pozitiv (și, după caz, datele sale de contact).
  4. Semnalări privind refuzul intrării sau al șederii - câmpuri specific
  253 – Cerere de informații cu privire la motivele care au stat la baza deciziei interdicției de intrare sau ședere sau a deciziei de returnare253 NEWMențiune opționalăAcest câmp conține următorul text standard:Vă rugăm să furnizați, în măsura posibilului și dacă este cazul, următoarele infirmații:a) motivul care a stat la baza decizieib) autoritatea care a emis deciziac) data decizieid) data emiterii decizieie) data executării decizieif) durata de valabilitate a decizieig) registrele poliției sau cazierul judiciar al persoaneih) hotărâri judecătorești pronunțate împotriva persoaneii) orice alte informații relevante
  206 - Cetățean terț posesor al unui permis de ședere sau al unei vize de lungă durată (dacă este bifat cu YES atunci obligatoriu se completează și câmpul 348)206NEWMențiune opționalăDa/Nu
  348 - Statul membru emitent al permisului de ședere sau al unei vize de lungă durată (obligatoriu dacă la câmpul 206 s-a bifat YES)348NEWMențiune obligatorie dacă la câmpul 206 s-a completat „da”
  340 - Tipul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată (se poate completa doar dacă la câmpul 206 s-a bifat YES)340NEWMențiune opțională dacă 206 s-a completat „da”
  341 - Numărul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată (se poate completa doar dacă la câmpul 206 s-a bifat YES)341NEWMențiune opțională dacă 206 s-a completat „da”
  342 - Perioada de valabilitate a permisului de ședere sau a vizei de lungă durată (se poate completa dacă la câmpul 206 s-a bifat YES)342NEWMențiune opțională dacă 206 s-a completat „da”
  5. Semnalare privind obiecte căutate pentru a fi confiscate sau utilizate ca probe în cadrul procedurilor penale - câmpuri specifice
  277 - Numerele de înregistrare aflate pe obiect care diferă față de semnalare277NEWMențiune opționalăText liberSe indică eventualele numere de înregistrare aflate pe obiect, dar care nu sunt menționate în semnalare sau care au fost modificate (de exemplu, numărul de înmatriculare a vehiculului a fost schimbat).
  281 - Numărul de identificare (VIN) al obiectului care diferă față de semnalare281NEWMențiune opționalăText liberSe furnizează informații privind numărul de identificare (VIN) al obiectului confiscat, în cazul în care acesta diferă de cel menționat în semnalare, precum și privind modul în care obiectul a fost identificat ca purtând un număr de identificare modificat.
   +  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 5..................................(locul, data) (place, date)/(lieu et date)(nume, prenume) (lugar, fecha)(name, surname) / (nombre y apellido) (prenom et nom)...................(data și locul nașterii)(date, place of birth) / (fecha de nacimiento)/(date et lieu de la naissance)...................(naționalitate)(nationality) / (nacionalidad) /(nationalite)
  DECLARAȚIA PERSOANEI CĂUTATE
  THE WANTED PERSON’S STATEMENT/DECLARACIÓN DE PERSONA
  BUSCADA/LA DECLARATION DE LA PERSONNE RECHERCHEE
  - Model -
  [ ] PERSOANA CĂUTATĂ ÎN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SAU REȘEDINȚEI (art.34 Regulamentul 1862)/FINDINGS CONCERNING THE ACTUAL PLACE OF STAYING (art.34 Regulation 1862)/SOBRE SU PARADERO - art. 34 Reglamento 1862/ LA PERSONNE RECHERCHEE EN VUE DETABLIR LE LIEU DE SEJOUR-( art. 34 Reglement 1862)Declar că domiciliul (sau reședința mea) este:I declare that my actual address is:Certifico que mi domicilio/paradero actual es el siguiente :Je declare que mon lieu de sejour actuel c’est:[ ] PERSOANA DISPĂRUTĂ (art. 32 Regulament 1862)/ MISSING PERSON (art. 32 Regulation 1862)/ PERSONA DESAPARECIDA - art. 32 (Reglamento 1862)/LA PERSONNE RECHERCHEE COMME DISPARUE (art. 32 Reglement 1862)Declar că domiciliul (sau reședința mea) este următorul :I declare that my actual address is:Certifico que mi domicilio/paradero actual es el siguiente :Je declare que mon lieu de sejour actuel c’est:Consimțământul se completează doar pentru persoana dispărută:For the person who is wanted as missing:Por la persona desaparecida:Pour la personne recherchee comme disparue:Sunt de acord ca informațiile privind adresa sau reședința mea să fie transmise/I agree that my actual address is revealed/Estoy conforme con facilitar informacion referente al paradero actual/J’accepte la transmission de l’information concernant mon lieu de sejour:[ ] DA/YES/SI/OUI[ ] NU/NO/NO/ NONSemnătura / signature / firma/ signature /Semnătura lucrătorului de poliție  +  RO  +  Articolul 32Se vor introduce date cu privire la persoane dispărute sau persoane care, pentru a fi protejate sau pentru a preveni amenințările, au nevoie să fie puse temporar sub protecția poliției la cererea autorității competente sau a autorității judiciare competente a părții care emite alerta, astfel încât autoritățile polițienești să poată informa partea care face alertarea în legătură cu locul unde se află acestea sau să poată duce persoanele respective într-un loc sigur pentru a le împiedica să-și continue călătoria, dacă acest lucru este permis de legislația națională. Această dispoziție se aplică în special minorilor și persoanelor care trebuie internate în temeiul unei hotărâri emise de o autoritate competentă. Comunicarea datelor cu privire la o persoană dispărută majoră se va face cu consimțământul persoanei.  +  Articolul 341. Se vor introduce date cu privire la martori, persoane care au primit citații de înfățișare în fața autorităților judecătorești în cadrul unei acțiuni penale pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt acuzate sau persoane împotriva cărora urmează să se pronunțe o sentință penală sau să se emită o citație de a se prezenta pentru a executa o pedeapsă privativă de libertate, la cererea autorităților judiciare competente, pentru a se comunica locul unde își au reședința sau domiciliul.2. Informațiile cerute se vor comunica părții solicitate în conformitate cu legislația națională și convențiile în vigoare privind asistența reciprocă în materie penală.  +  GBArticle 32Data on missing persons or persons who, for their own protection or in order to prevent threats, need temporarily to be placed under police protection at the request of the competent authority or the competent judicial authority of the Party issuing the alert shall be entered, so that the police authorities may communicate their whereabouts to the Party issuing the alert or may move the persons to a safe place in order to prevent them from continuing their journey, if so authorized by national law. This shall apply in particular to minors and persons who must be interned following a decision by a competent authority. The communication of data on a missing person who is of age shall be subject to the person's consent.Article 341. Data on witnesses, persons summoned to appear before the judicial authorities in connection with criminal proceedings in order to account for acts for which they are being prosecuted, or persons who are to be served with a criminal judgment or a summons to report in order to serve a penalty involving deprivation of liberty shall be entered, at the request of the competent judicial authorities, for the purposes of communicating their place of residence or domicile.2. Information requested shall be communicated to the requesting Party in accordance with national law and the Conventions in force on mutual assistance in criminal matters.  +  SPArtículo 32Los datos relativos a las personas desaparecidas o a las personas que, en interés de su propia protección o para la prevención de amenazas, deban ser puestas a salvo provisionalmente a petición de la autoridad competente o de la autoridad judicial competente de la Parte informadora, se introducirán para que las autoridades de policía comuniquen a la parte informadora el lugar de residencia o puedan poner a salvo a la persona con el fin de impedirles que prosigan su viaje, siempre que así lo autorice la legislación nacional. Esto se aplicará en particular a los menores y a las personas que deban ser internadas por resolución de una autoridad competente. La comunicación estará subordinada al consentimiento de la persona desaparecida, si ésta es mayor de edad.Artículo 341. Los datos relativos a los testigos, a las personas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales en el marco de un procedimiento penal para responder sobre hechos por los cuales hayan sido objeto de diligencias, o a las personas a las que se deba notificar una sentencia represiva o un requerimiento para que se presente a fin de ser sometido a una pena privativa de libertad, se introducirán, a instancia de las autoridades judiciales competentes, para comunicar el lugar de residencia o de domicilio.2. La información solicitada se comunicará a la Parte requirente de conformidad con la legislación nacional y con los convenios aplicables relativos a la asistencia judicial en materia penal.  +  FRArticle 32Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité judiciaire compétente de la Partie signalante sont intégrées, afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la Partie signalante ou puissent placer les personnes en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l'autorise. Cela s'applique particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure.Article 341. Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites ou aux personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement répressif ou d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté sont intégrées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.2. Les renseignements demandés seront communiqués à la Partie requérante en conformité avec la législation nationale et avec les Conventions en vigueur relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.
   +  Anexa nr. 6
  Formular național M
  Diverse informații suplimentare
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Dacă semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalării308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selectează dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT,VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL etc.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Țara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Obiectea. Semnalare privind un vehicul (inclusiv remorci si rulote)
  234 - Categoria de vehicul234Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Modelul vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca vehiculului014< CodeTable - ST012> +caseta comentariu
  015. Numărul de Identificare VIN (se completează 015 sau 016)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie:
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie:
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST013> +caseta comentariu
  274 - Tara de înmatriculare a vehiculului274Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - SIR006> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  b. Semnalare privind o aeronavă
  210 - Categoria Aeronavei210Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST026> +caseta comentariu
  211 - Marca Aeronavei211Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  212 - Modelul Aeronavei212Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  213 - Seria Aeronavei213Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  214 - Numărul de înmatriculare ICAO214Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Tara de înmatriculare a Aeronavei274Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST006> +caseta comentariu
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST013> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  062 - Marca motorului aeronavei062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului aeronavei063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului aeronavei064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS. Nepermise: diacritice chirilice grecești
  c. Semnalare privind un container
  225 - Numărul BIC225Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  224 - Alte numere ale containerului224NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  d. Semnalare privind o ambarcațiune
  215 - Categoria Ambarcațiunii215Date în conformitate cu CS-SIS.
  216 - Marca Ambarcațiunii216Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  217 - Modelul Ambarcațiunii217Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  312 - Număr de carene ale Ambarcațiunii312Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Țara de înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  236 - Numele Ambarcațiunii236Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  202 - Numărul de înmatriculare al Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)202Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  218 - Numărul (numerele) de fabricație al (e) Ambarcațiunii218Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  219 - Numărul de Identificare al carenei Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)219Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  313 - Numărul de identificare externă a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)313Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  314 - Numărul de certificare a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)314Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii (dacă este completat, se va completa obligatoriu și 223)220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  223 - Numărul de serie al Motorului Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,2o2,314,223)223Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare l203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  e. Semnalare privind mijloace de plată fără numerar
  230 - Categoria instrumentului de plată230Date în conformitate cu CS-SIS.
  232 - Numarul ISIN (al mijlocului de plată) sau numărul documentului (obligatoriu dacă la 230 s-a selectat altceva decât BANCA / CEC POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)232Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  315 - Valoarea nominală a mijlocului de plată315Date în conformitate cu CS-SIS.
  025 - Valuta025Date în conformitate cu CS-SIS.
  231 - Numărul IBAN (obligatoriu daca la 230 sa selectat BANCA / CEC POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)231Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  233 - Banca trasă/acceptantă233Date în conformitate cu CS-SIS.
  f. Semnalare privind un document emis
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Tara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 Numărul Documentului (se completează 020 sau 006 si 009)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  006 - Numele scris pe document (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenumele scris pe document007Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  009 - Data Nașterii scrisă pe document (format aaaallzz) (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  323 - Al 2 -lea număr al Documentului (se poate completa doar dacă câmpul 020 este completat)323NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  g. Semnalare privind un document în alb
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Tara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 - Numărul documentului (numărul de serie)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  h. Semnalare privind o armă de foc
  021 - Categoria armei021Date în conformitate cu CS-SIS.
  022 - Marca armei022Date în conformitate cu CS-SIS.
  023 - Calibrul armei023Date în conformitate cu CS-SIS.
  024 - Seria armei024Date în conformitate cu CS-SIS.
  028 - Modelul armei028Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  i. Semnalare privind echipamente industriale
  226 - Categoria Echipamentului Industrial226Date în conformitate cu CS-SIS.
  227 - Marca Echipamentului Industrial227Date în conformitate cu CS-SIS.
  265 - Tipul Echipamentului Industrial265Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  274 - Tara de înmatriculare a Echipamentului Industrial274Date în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul VIN (se completează 015 sau016 sau 228 sau 229)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  016 - Numărul (numerele) de înmatriculare (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  228 - Seria Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)228Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  229 - Seria Motorului Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)229Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea Echipamentului Industrial017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 2G3 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  j. Semnalare privind un motor de ambarcațiune
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  223 - Seria Motorului Ambarcațiunii223Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea Motorului Ambarcațiunii017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 ( se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  k. Semnalare privind un motor de aeronavă
  062 - Marca motorului de aeronavă062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului de aeronavă063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului de aeronavă064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  l. Semnalare privind un certificat de înmatriculare a vehiculului
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Țara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca Vehiculului014Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Tipul/Modelul Vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  015 - Numărul de identificare al vehiculului VIN (se completează 015 sau 016 sau 020)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016 sau 020)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  020 - Numărul Documentului 1 (se completează cel puțin unul din câmpurile 015, 016, 020)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  006 - Numele scris pe document (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenumele scris pe document007Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  009 - Data Nașterii scrisă pe document (format aaaallzz) (se completează obligatoriu împreună cu 006, dacă nu s-a completat 020)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  323 – Numărul Documentului 2 (se poate completa doar dacă câmpul 020 este completat)323 NEWDate în conformitate cu CS-SIS
  m. Semnalare privind plăcuțele de înmatriculare a unui vehicul
  274 - Tara de Înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  016 - Numărul de Înmatriculare016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  n. Semnalare privind o bancnotă
  025 - Valuta025Date în conformitate cu CS-SIS.
  026 - Valoarea Nominală026Date în conformitate cu CS-SIS.
  027 - Seria Bancnotei 1027REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  029 - Seria Bancnotei 2029NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  049 - Numărul fix al bancnotei049NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  o. Semnalare privind un element ce ține de tehnologia informației
  065 - Tipul de dispozitiv informatic065NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  066 - Marca dispozitivului informatic066NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  067 - Modelul dispozitivului informatic067NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  068 - Seria dispozitivului informatic068NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  p. Semnalare privind piese ale unui vehicul
  046 - Tipul de piesă a unui vehicul046NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  047 - Marca piesei unui vehicul047NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare al vehiculului (seria șasiu) VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  048 - Numărul de serie a piesei unui vehicul048NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  q. Semnalare privind un echipament industrial
  207 - Tipul de echipament industrial207NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  208 - Marca echipamentului industrial208NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  209 - Seria echipamentului industrial209NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  4. Cerere de informații sau informații suplimentare privind semnalarea
  080 - Informații privind legislația internă080Optional
  081 - Cerere de informații081OptionalSe folosește pentru a solicita informații privind subiectul sau motivul semnalării; precizați ce informații anume solicitați, de exemplu, „Vă rugăm să ne furnizați documente pentru identificarea persoanei.”
  082 - Răspuns la mesajul dvs.082Optional
  083 - Informații particulare cu privire la semnalare (obligatoriu 081 și/sau 083)083OptionalSe includ informații care nu figurează în niciun alt câmp și/sau în răspunsul la o cerere de informații.
  289 - Autoritatea care răspunde de dosar289Optional
   +  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 7
  Formular național B
  Informații suplimentare referitoare la semnalările privind persoane sau obiecte
  în scopul efectuării de controale discrete, de controale prin interviu sau de controale specifice
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Dacă semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalării308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selecteaza dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT,VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL etc.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Tara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Obiectea. Semnalare privind un vehicul (inclusiv remorci și rulote)
  234 - Categoria de vehicul234Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Modelul vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca vehiculului014< CodeTable - ST012> +caseta comentariu
  015. Numărul de Identificare VIN (se completează 0l5 sau 0l6)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST01S> +caseta comentariu
  274 - Țara de înmatriculare a vehiculului274Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - SIR006> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 20S este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  b. Semnalare privind o aeronavă
  210 - Categoria Aeronavei210Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST026> +caseta comentariu
  211 - Marca Aeronavei211Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  212 - Modelul Aeronavei212Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  213 - Seria Aeronavei213Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  214 - Numărul de Înmatriculare ICAO214Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Țara de Înmatriculare a Aeronavei274Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST006> +caseta comentariu
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST01S> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  062 - Marca motorului aeronavei062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului aeronavei063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului aeronavei064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS. Nepermise: diacritice chirilice grecesti
  c. Semnalare privind un container
  225 - Numărul BIC225Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  224 - Alte numere ale containerului224NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  d. Semnalare privind o ambarcațiune
  215 - Categoria Ambarcațiunii215Date în conformitate cu CS-SIS.
  216 - Marca Ambarcațiunii216Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  217 - Modelul Ambarcațiunii217Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  312 - Număr de carene ale Ambarcațiunii312Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Tara de Înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  236 - Numele Ambarcațiunii236Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  202 - Numărul de Înmatriculare al Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)202Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  218 - Numărul (numerele) de fabricație al (e) Ambarcațiunii218Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  219 - Numărul de Identificare al carenei Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)219Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  313 - Numărul de identificare externă a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)313Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  314 - Numărul de certificare a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)314Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii (dacă este completat, se va completa obligatoriu și 223)220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  223 - Numărul de serie al Motorului Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)223Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  e. Semnalare privind mijloace de plată fără numerar
  230 - Categoria instrumentului de plată230Date în conformitate cu CS-SIS.
  232 - Numarul ISIN (al mijlocului de plată) sau numărul documentului (obligatoriu dacă la 230 s-a selectat altceva decât BANCA / CEC232Date în conformitate cu CS-SIS.
  POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)
  Transformed Value
  315 - Valoarea nominală a mijlocului de plată315Date în conformitate cu CS-SIS.
  025 - Valuta025Date în conformitate cu CS-SIS.
  231 - Numărul IBAN (obligatoriu daca la 230 sa selectat BANCA / CEC POSTAL sau ATM CARD BANCAR / CARD DE DEBIT)231Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  233 - Banca trasă/acceptantă233Date în conformitate cu CS-SIS.
  f. Semnalare privind un document emis
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Tara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 Numărul Documentului (se completează 020 sau 006 si 009)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  006 - Numele scris pe document (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020)006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenumele scris pe document007Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  009 - Data Nașterii scrisă pe document (format aaaallzz) (se completează obligatoriu împreună cu 009, dacă nu s-a completat 020):009Date în conformitate cu CS-SIS.
  323 - Al 2 -lea număr al Documentului (se poate completa doar dacă câmpul 020 este completat)323NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  g. Semnalare privind un document în alb
  018 - Categoria documentului018Date în conformitate cu CS-SIS.
  019 - Tara emitentă a documentului019Date în conformitate cu CS-SIS.
  020 - Numărul documentului (numărul de serie)020REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  h. Semnalare privind o armă de foc
  021 - Categoria armei021Date în conformitate cu CS-SIS.
  022 - Marca armei022Date în conformitate cu CS-SIS.
  023 - Calibrul armei023Date în conformitate cu CS-SIS.
  024 - Seria armei024Date în conformitate cu CS-SIS.
  028 - Modelul armei028Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  4. Informații suplimentare care urmează să fie schimbate la introducerea semnalăriiSemnalare emisă la cererea autorităților responsabile cu securitatea națională [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1862]
  251 - Official name of issuing authority Denumirea oficială a autorității emitente251Mențiune opțională (obligatorie din punct de vedere juridic)
  254 - Address of issuing authority Adresa autorității emitente254Mențiune opționalăText liber
  255 - Telephone number of issuing authority Numărul de telefon al autorității emitente255Mențiune opționalăText liber
  256 - Fax number of issuing authority Numărul de fax al autorității emitente256Mențiune opționalăText liber
  257 - Email address of issuing authority Adresa de e-mail a autorității emitente257Mențiune opționalăText liber
  Semnalare care necesită o acțiune imediată
  325 - Motivul pentru care este necesară acțiunea imediată325NEWMențiune opțională (obligatorie din punct de vedere juridic)Text liber
  Semnalare care conține marcajul „Alte informații specifice sunt disponibile la biroul național SIRENE”
  326 - Alte informații solicitate de statul membru emitent326NEWMențiune opțională (obligatorie din punct de vedere juridic)Text liber
  Cerere de informații sau informații suplimentare privind semnalarea
  081 - Cerere de informații081Mențiune opționalăText liberSe folosește pentru a solicita informații privind subiectul sau motivul semnalării; precizați ce informații anume solicitați, de exemplu, „Vă rugăm să ne furnizați documente pentru identificarea persoanei.”
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090Mențiune opționalăText liberSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare.
  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 8
  Obiectele pentru care se introduce semnalarea prevăzută la
  art. 38 din Regulamentul SIS cooperare de către Direcția Generală de Pașapoarte,
  Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, Direcția Generală
  pentru Evidența Persoanelor și Inspectoratul General pentru Imigrări
  A. Direcția Generală de Pașapoarte, în calitate de administrator al Sistemului național informatic de evidență a pașapoartelor simple - SNIEPS, introduce în SINS și în SIS semnalări referitoare la pașapoartele simple electronice și simple temporare, după cum urmează:a) documente oficiale în alb care au fost pierdute în România sau în străinătate;b) documente oficiale în alb notificate autorităților emitente ca fiind furate în străinătate;c) documente de tipul pașapoartelor pierdute în România sau în străinătate;d) documente de tipul pașapoartelor notificate ca fiind furate în străinătate;e) documente de tipul pașapoartelor anulate, fără a fi făcute inutilizabile printr-o acțiune mecanică.B. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în calitate de administrator al Sistemului informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate - SNEPCVÎ, introduce în SINS și în SIS semnalări referitoare laa) certificate de înmatriculare și permisele de conducere pierdute în alb;b) permisele de conducere pierdute;c) certificatele de înmatriculare pierdute.C. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, în calitate de administrator al Sistemului național informatic de evidență a persoanelor - SNIEP, introduce în SINS și în SIS semnalări referitoare la:a) blanchetele cărților electronice de identitate și ale cărții de identitate simple pierdute;b) cărțile de identitate, cărțile electronice de identitate și cărțile de identitate simple eliberate cetățenilor români (personalizate) de către autoritățile competente aflate în următoarele situații:– cele notificate autorităților cu atribuții de emitere a documentelor ca fiind pierdute ori furate în țară sau străinătate;– cele notificate misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României ca fiind pierdute ori furate în străinătate;– cele anulate, fără a fi făcute inutilizabile printr-o acțiune mecanică.D. Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de administrator al Sistemului informatic de management al străinilor -SIMS, introduce în SINS și în SIS semnalări referitoare la:– blanchetele permiselor de ședere/cărților de rezidență/pașapoartelor care se eliberează străinilor, pierdute/furate;– permisele de ședere/cărțile de rezidență/pașapoartele personalizate care au fost eliberate străinilor, declarate pierdute/furate.
   +  Anexa nr. 9
  Formular național P
  Informații suplimentare care trebuie furnizate de statul membru
  emitent atunci când un bun trebuie recuperat
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referintă formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofiter de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofiterul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Dacă semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infractiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalării308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se mentionează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informatii suplimentare cu Europol
  2. Obiectea. Semnalare privind un vehicul (inclusiv remorci și rulote)
  234 - Categoria de vehicul234Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Modelul vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca vehiculului014< CodeTable - ST012> +caseta comentariu
  015. Numărul de Identificare VIN (se completează 015 sau 016)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST013> +caseta comentariu
  274 - Țara de înmatriculare a vehiculului274Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - SIR006> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  b. Semnalare privind o aeronavă
  210 - Categoria Aeronavei210Date în conformitate cu CS-SIS.
  < CodeTable - ST026> +caseta comentariu
  211 - Marca Aeronavei211Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  212 - Modelul Aeronavei212Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  213 - Seria Aeronavei213Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  214 - Numărul de Înmatriculare ICAO214Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Țara de Înmatriculare a Aeronavei274Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST006> +caseta comentariu
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST013> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  062 - Marca motorului aeronavei062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului aeronavei063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului aeronavei064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS. Nepermise: diacritice chirilice grecesti
  c. Semnalare privind un container
  225 - Numărul BIC225Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  224 - Alte numere ale containerului224NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  d. Semnalare privind o ambarcațiune
  215 - Categoria Ambarcațiunii215Date în conformitate cu CS-SIS.
  216 - Marca Ambarcațiunii216Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  217 - Modelul Ambarcațiunii217Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  312 - Număr de carene ale Ambarcațiunii312Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Țara de Înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  236 - Numele Ambarcațiunii236Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  202 - Numărul de Înmatriculare al Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)202Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  218 - Numărul (numerele) de fabricație al (e) Ambarcațiunii218Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  219 - Numărul de Identificare al carenei Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)219Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  313 - Numărul de identificare externă a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)313Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  314 - Numărul de certificare a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)314Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii (dacă este completat, se va completa obligatoriu și 223)220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  223 - Numărul de serie al Motorului Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)223Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  e. Semnalare privind o armă de foc
  021 - Categoria armei021Date în conformitate cu CS-SIS.
  022 - Marca armei022Date în conformitate cu CS-SIS.
  023 - Calibrul armei023Date în conformitate cu CS-SIS.
  024 - Seria armei024Date în conformitate cu CS-SIS.
  028 - Modelul armei028Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  f. Semnalare privind echipamente industriale
  226 - Categoria Echipamentului Industrial226Date în conformitate cu CS-SIS.
  227 - Marca Echipamentului Industrial227Date în conformitate cu CS-SIS.
  265 - Tipul Echipamentului Industrial265Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  274 - Țara de Înmatriculare a Echipamentului Industrial274Date în conformitate cu CS-SIS.
  15 - Numărul VIN (se completează 015 sau16 sau 228 sau 229)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  016 - Numărul (numerele) de înmatriculare (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  228 - Seria Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)228Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  229 - Seria Motorului Echipamentului Industrial (se completează 015 sau 016 sau 228 sau 229)229Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea Echipamentului Industrial017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  g. Semnalare privind un motor de ambarcațiune
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  223 - Seria Motorului Ambarcațiunii223Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea Motorului Ambarcațiunii017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 2G3 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  h. Semnalare privind un motor de aeronavă
  062 - Marca motorului de aeronavă062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului de aeronavă063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului de aeronavă064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  i. Semnalare privind un element ce ține de tehnologia informației
  065 - Tipul de dispozitiv informatic065NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  066 - Marca dispozitivului informatic066NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  067 - Modelul dispozitivului informatic067NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  068 - Seria dispozitivului informatic068NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  j. Semnalare privind piese ale unui vehicul
  046 - Tipul de piesă a unui vehicul046NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  047 - Marca piesei unui vehicul047NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare al vehiculului (seria sasiu) VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  048 - Numărul de serie a piesei unui vehicul048NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  k. Semnalare privind un echipament industrial
  207 - Tipul de echipament industrial207NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  208 - Marca echipamentului industrial208NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  015 - Numărul de Identificare VIN015Date în conformitate cu CS-SIS.
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  209 - Seria echipamentului industrial209NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar daca campul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  3. Informații cu privire la caz și la proprietarii obiectului
  041 - încadrarea juridică a faptelor041OptionalVă rugăm să furnizați informații cu privire la temeiul juridic pentru introducerea semnalării SIS, cum ar fi furt, deturnare, pierdere, invalidare, probe într-un caz penal (referința cazului)
  042 - Data/Ora producerii incidentului042Optional
  043 - Locul/ Locurile de ședere unde a fost săvârșită infracțiunea043Optional
  161 - Autoritatea judiciară competentă/Nr. Ref. al raportului161REVOptionalFree textSe indică autoritatea (judiciară) competentă în speță și numărul de referință pentru a facilita comunicarea ulterioară între autoritățile judiciare
  162 - Detaliile proprietarului obiectului în momentul incidentului162REVOptional
  163 - Scurt rezumat al faptelor semnalate163OptionalFree textDacă este cazul, se includ în acest câmp și detalii privind autoritatea care a primit raportul cu privire la incident
  194 - Informații disponibile în prealabil la nivelul Biroului SIRENE194NEWOptionalYes/No
  195 - Informații suplimentare care ar putea contribui la identificarea obiectului195NEWOptionalFree textVă rugăm să furnizați, dacă sunt relevante (sau dacă biroul SIRENE de executare solicită acest lucru), orice informații care ar putea contribui la identificarea obiectului în afară de cele menționate în semnalare, cum ar fi alte numere de piese ale vehiculului, marcaje speciale, echipamente speciale, culori ale interiorului, trimiteri la fotografii detaliate atașate, amprente ale canelurilor armei de foc, coduri ale echipamentelor IT etc.
  164 - Detaliile persoanei care a raportat incidentul164OptionalFree textVă rugăm să faceți trimitere la câmpul 162 dacă este vorba de aceeași persoană deja menționată în câmpul respectiv.
  166 - Data redactării raportului166Optional
  167 - Numărul de referință al raportului167Optional
  168 - Proprietarul actual al obiectului168Optional
  242 - Proprietarul este interesat de repatriere242NEWOptionalYes/No/Leave empty if unknown
  169 - Societatea care asigură obiectul169OptionalFree textSe includ informații privind compania de asigurări, dacă sunt disponibile
  170 - Detalii prin suspectul sau contravenientul170OptionalFree text
  243 - Masuri de urmat cu privire la obiect (de exemplu, bunul trebuie returnat proprietarului inițial)243NEWOptionalFree textSe informează statul membru de executare cu privire la ceea ce trebuie să facă cu obiectul - de exemplu, dacă bunul trebuie returnat proprietarului inițial
  246 - Datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice îndreptățite (autorizate) să ridice obiectul indisponibilizat246NEWOptionalFree textVă rugăm să faceți trimitere la câmpurile 162, 164 și/sau 168 dacă persoana este aceeași cu persoana deja menționată în oricare dintre aceste câmpuri. Poate fi și societatea de asigurări sau o altă organizație care acționează în numele acesteia.
  289 - Biroul de poliție care răspunde de dosar289Optional
  4. Cerere de informații sau informații suplimentare privind semnalarea
  083 - Informații particulare cu privire la semnalare083OptionalFree text
  089 - În cazul obținerii unui răspuns pozitiv la semnalare, rugăm trimiteți următoarele informații089Optional
  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 10
  Procedura de consultare cu privire la semnalările referitoare la returnare
  sau cu privire la semnalările referitoare la refuzul intrării
  și al șederii („subformularele N-A, N-B, NC și N¬D”)
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Dacă semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalării308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selectează dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT,VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL etc.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Țara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Câmp suplimentar pentru semnalările privind refuzul intrării și al șederii
  331 - Motivul semnalării privind refuzul intrării331NEWData in compliance with CS-SIS.
  4. Motivul consultării
  332 - Motivul consultării (Formularul N)332NEWMandatorySIRENE Code Table SIR014 with the following options (only one option can be selected):A. Consultarea prealabilă înainte de acordarea sau de prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere: cerere de furnizare a motivelor unei semnalăriSe combină numai cu opțiunea A sau B din câmpul 396B Consultarea prealabilă înainte de acordarea sau de prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere: răspuns la o cerere de consultareSe combină numai cu opțiunea C, D, E sau F din câmpul 396D. Cerere de prelungire a termenului de răspunsSe combină numai cu opțiunea C, D, E sau F din câmpul 396
  396 – Baza legală și data limită pentru consultare396 NEWMandatorySIRENE Code Table SIR022 with the following values (only one option can be selected):A. Articolul 9 alineatul (1) Returnare (maximum 10 zile calendaristice)Se combină numai cu opțiunea A sau B din câmpul 332B. Articolul 27 Frontiere (maximum 10 zile calendaristice)A se combina numai cu opțiunea A sau B din câmpul 332C. Articolul 11 Returnare (maximum 26 de zile calendaristice)Se combină numai cu opțiunea C sau D din câmpul 332D. Articolul 12 Returnare (maximum 26 de zile calendaristice)A se combina numai cu opțiunea C sau D din câmpul 332E. Articolul 29 Frontiere (maximum 26 de zile calendaristice)A se combina numai cu opțiunea C sau D din câmpul 332F. Articolul 30 Frontiere (maximum 26 de zile calendaristice)A se combina numai cu opțiunea C sau D din câmpul 332
  În acest formular sunt disponibile patru subsecțiuni, în funcție de opțiunea selectată în câmpul 332:A. Consultare prealabilă înainte de acordarea sau prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere [articolul 9 alineatul (1) Returnare - articolul 27 Frontiere] - Cerere de a furniza motivele unei semnalări
  333 - Autoritatea responsabilă pentru consultare (și, după caz, datele sale de contact)333NEWMandatoryDenumirea departamentului sau a autorității responsabile de consultare (și, după caz, datele sale de contact).
  340 - Tipul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată340NEWOptional
  341 - Numărul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată341NEWOptional
  342 - Perioada de valabilitate a permisului de ședere sau a vizei de lungă durată342NEWOptional
  253 - Cerere de informații cu privire la motivele care au stat la baza deciziei de refuz al intrării sau șederii sau a deciziei de returnare253NEWMandatoryAcest câmp conține următorul text standard:Vă rugăm să furnizați, în măsura posibilului si dacă este cazul, următoarele informații:a) motivul care a stat la baza decizieib) autoritatea care a emis deciziac) Data decizieid) data emiterii decizieie) data executării decizieif) durata de valabilitate a decizieig) registrele poliției sau cazierul judiciar al persoaneih) hotărâri judecătorești pronunțate împotriva persoaneii) orice alte informații relevante
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090OptionalSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare.
  B. Consultare prealabilă înainte de acordarea sau prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere [articolul 9 alineatul (1) Returnare - articolul 27 Frontiere] - Răspuns la o cerere de consultare
  333 - Autoritatea responsabilă pentru consultare (și, după caz, datele sale de contact)333NEWMandatoryDenumirea departamentului sau autorității responsabile de consultare (si, după caz, datele sale de contact).
  334 - Motivul deciziei334NEWMandatory
  335 - Autoritatea responsabilă de luarea deciziei (și, după caz, datele sale de contact)335NEWMandatoryDenumirea departamentului sau autorității responsabile de luarea deciziei (si, după caz, datele sale de contact).
  344 - Data deciziei344NEWOptional
  292 - Data comunicării deciziei292NEWOptional
  295 - Data intrării în vigoare a deciziei295NEWOptional
  336 - Durata valabilității deciziei336NEWMandatory
  337 - Evidență operativă sau cazierul judiciar al persoanei337NEWOptional
  338 - Sentințe judecătorești care privesc persoana338NEWOptional
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090OptionalSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp si care sunt relevante pentru semnalare.
  C. Consultare după introducerea unei semnalări (articolul 11 sau 12 Returnare - articolul 29 sau 30 Frontiere) - Informarea statului membru de acordare cu privire la motivele semnalării
  333 - Autoritatea responsabilă pentru consultare (și, după caz, datele sale de contact)333NEWMandatoryDenumirea departamentului sau autorității responsabile de consultare (și, după caz, datele sale de contact).
  334 - Motivul deciziei334NEWMandatory
  335 - Autoritatea responsabilă de luarea deciziei (și, după caz, datele sale de contact)335NEWMandatoryDenumirea departamentului sau autorității responsabile de luarea deciziei (și, după caz, datele sale de contact).
  344 - Data deciziei344NEWOptional
  292 - Data când a fost adusă la cunoștință decizia292NEWOptional
  295 - Data intrării în vigoare a deciziei295NEWOptional
  336 - Durata valabilității deciziei336NEWMandatory
  337 - Evidența operativă sau cazierul judiciar al persoanei337NEWOptional
  338 - Sentințe judecătorești care privesc persoana338NEWOptional
  340 - Tipul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată340NEWOptional
  341 - Numărul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată341NEWOptional
  342 - Perioada de valabilitate a permisului de ședere sau a vizei de lungă durată342NEWOptional
  397 - Cerere privind termenul de primire a răspunsului397NEWMandatoryTabelul cu codul SIRENE SIR023 cu 2 opțiuni:A. Vă rugăm să răspundeți în termen de 14 zile calendaristice, utilizând un formular O (este posibilă depunerea unei cereri de prelungire cu 12 zile calendaristice)B. Vă rugăm să răspundeți în mod excepțional în termen de 26 de zile calendaristice, utilizând un formular O (nu este posibilă depunerea unei cereri de prelungire cu 12 zile calendaristice)
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090OptionalSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare.
  D. Cerere de prelungire a termenului de răspuns (articolul 11 sau 12 Returnare - articolul 29 sau 30 Frontiere) - se utilizează numai atunci când termenul inițial solicitat pentru răspuns a fost de 14 zile calendaristice
  333 - Autoritatea responsabilă pentru consultare (și, după caz, datele sale de contact)333NEWMandatoryName (and where relevant contact details) of the department or authority that is responsible for the consultation.
  339 - Motivul cererii de prelungire a termenului de răspuns și durata prelungirii339NEWMandatory
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090OptionalSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare.
  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 11
  Formular național O
  Informații suplimentare referitoare la decizia privind permisul de ședere
  sau viza de lungă ședere („sub-formularele O-A, O-B, O-C, O-D, O-E”)
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Dacă semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalării308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selectează dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT,VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL etc.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliteratie
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Tara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 – Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat “Nu”)
  3. Câmp suplimentar pentru semnalările privind refuzul intrării și al șederii
  331 - Motivul semnalării privind refuzul intrării331NEWData in compliance with CS-SIS.
  4. Decizia privind autorizația de ședere
  343 - Motivul consultării (Formularul O)343NEWMențiune obligatorieTabelul de coduri SIRENE SIR015 cu următoarele opțiuni (se selectează o singură opțiune):A. Consultarea prealabilă înainte de acordarea sau de prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere [articolul 9 alineatul (1) Returnare]: decizie privind permisul de ședere sau viza de lungă ședere în contextul unei semnalări privind returnarea însoțită de o interdicție de intrareB. Consultarea prealabilă înainte de acordarea sau de prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere [articolul 9 alineatul (2) Returnare]: decizie privind permisul de ședere sau viza de lungă ședere în contextul unei semnalări privind returnarea fără a fi însoțită de o interdicție de intrareC. Consultarea prealabilă înainte de acordarea sau de prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere (articolul 27 Frontiere): decizie privind permisul de ședere sau viza de lungă ședereD. Consultare după introducerea unei semnalări (articolul 11 sau 12 Returnare): răspuns la cererea de consultareE. Consultare după introducerea unei semnalări (articolul 29 sau 30 Frontiere): răspuns la cererea de consultare
  333 - Autoritatea responsabilă pentru consultare (și, după caz, datele sale de contact)333NEWMandatoryDenumirea departamentului sau autorității responsabile de consultare (și, după caz, datele sale de contact).TextTranslated1024Type (1024) secvență formată din:- Text - > sirdt:TextRD (1024)- Translation - > LangText1024Type (1024) - > sirdt:TextRD (1024)String fara pattern intre 1 si 1024 caractere
  346 - Semnalarea trebuie să fie menținută (se completează fie 346 fie 347)346NEWMandatory to complete either field 346 or field 347Tabelul de coduri SIRENE SIR016 cu următoarele valori:- Nu se acordă drept de ședere- Drept de ședere retras- drept de ședere retras, permis anulat și confiscat- drept de ședere retras, permis anulat, dar neconfiscat- drept de ședere retras, permis anulat și introdus în SIS- Altele (vă rugăm să precizați în câmpul 090)
  347 - Semnalarea trebuie să fie ștearsă (se completează fie 346 fie 347)347NEWEste obligatoriu să completați fie câmpul 346, fie câmpul 347Tabelul de coduri SIRENE SIR017 cu următoarele valori:- Membru de familie al unui cetățean al Uniunii- Reîntregirea familiei- Refugiat recunoscut- Rezident pe termen lung- Cetățenie- Altele (vă rugăm să precizați în câmpul 090)
  340 - Tipul permisului de ședere sau vizei de lungă durată340NEWOptional
  341 - Numărul permisului de ședere sau a vizei de lungă durată341NEWOptional
  342 - Perioada de valabilitate a permisului de ședere sau a vizei de lungă durată342NEWOptional
  090 - Informații Adiționale (se introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare, inclusiv dacă există legături cu alte semnalări)090OptionalSe introduc informații care nu figurează într-un alt câmp și care sunt relevante pentru semnalare.
  Fișiere atașate - pot exista până la 5 grupe de câte 2 câmpuri (401 și 402) în funcție de numărul de fișiere atașate la formular
  401 - Tipul fișierului atașat (de exemplu: pdf, doc,docx, nist etc.) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 402)401Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
  402 - Numele fișierului atașat (se pot atașa până la 5 fișiere de maxim 4,5 Mb în total) (Obligatoriu dacă se folosesc fișiere atașate, adică dacă se completează 401)402Mențiune obligatorie dacă se utilizează fișiere atașate
   +  Anexa nr. 12
  Formular național J
  Schimbul de informații privind datele care conțin
  erori de drept sau de fapt
  - Model -
  1. Informații privind formularul
  001. Data + Ora Mesajului001Mențiune obligatorie, se utilizează standardul orar UTC.
  002. Număr referință formular002Mențiune obligatorie, numărul trebuie să fie unic pentru toate formularele din statul membru respectiv.
  003. Expeditor003REVMențiune obligatorie
  Ofițer de caz (grad, nume, prenume)Se ia din datele de login ale utilizatorului de la SIRENE
  Unitatea din care face parte ofițerul de caz
  004. Destinatar004REVMențiune obligatorie
  005.ID Schengen005REVDate în conformitate cu CS-SIS.
  Articolul semnalăriiSe ia din semnalare dacă este activă.Dacă semnalarea este ștearsă articolul se ia din LD sau se selectează dintr-o listă predefinită
  307 - Categorie infracțiune307 NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  308 - Motivul semnalării308NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  327 - Cuvinte cheie327NEWMențiune opțională
  311 - Important311Mențiune opționalăDacă se specifică „URGENT”, trebuie să se indice motivul pentru care cererea este urgentă.Dacă se menționează „Căutare geografică”, trebuie să se indice valorile din tabelul de coduri ST001 care corespund statului membru (statelor membre) vizat(e).
  345 - Cod diseminare Europol345NEWMențiune opțională - se utilizează numai în cazul schimbului de informații suplimentare cu Europol
  2. Identitatea
  Mențiuni operativeSe selectează dintr-o listă: MOST WANTED, EXISTENT PE WEB, EVADAT,VIOLENT, INARMAT, NU FACE OBIECTUL etc.
  316 - Identitate principală (Da/Nu)316REVData in compliance with CS-SIS.Scopul acestui câmp este de a indica dacă identitatea semnalării SIS pe baza căreia a fost întocmit acest formular constituie principala identitate (Da/Nu).
  310 - Indicator Alias310REVDate în conformitate cu CS.SIS.Este vorba despre numărul de identificare a semnalării SIS care se află la baza acestui formular.
  006 - Nume006Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  007 - Prenume007Date în conformitate cu CS-SIS.
  008 - Nume la naștere008Date în conformitate cu CS-SIS.
  266 - Nume utilizate anterior266Date în conformitate cu CS-SIS.
  009 - Data Nașterii (format aaaallzz)009Date în conformitate cu CS-SIS.
  010 - Locul nașterii010Date în conformitate cu CS-SIS.
  320 - Tara de origine320NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  012 - Gen012Date în conformitate cu CS-SIS.
  013 - Naționalitatea013Date în conformitate cu CS-SIS.
  321 - Informații cu privire la alte identități utilizate de persoana care face obiectul semnalării321NEWMențiune opțională
  322 - Modalitatea prin care s-a stabilit identitatea persoanei322NEWMențiune opțională
  011 - Alias (se introduce numele sub care este cunoscută persoana)(Obligatoriu dacă la câmpul 316 s-a completat „Nu”)
  3. Obiectea. Semnalare privind un vehicul (inclusiv remorci și rulote)
  234 - Categoria de vehicul234Date în conformitate cu CS-SIS.
  235 - Modelul vehiculului235Date în conformitate cu CS-SIS.
  014 - Marca vehiculului014< CodeTable - ST012> +caseta comentariu
  015. Numărul de Identificare VIN (se completează 015 sau 0l6)015Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  016 - Numărul de înmatriculare (se completează 015 sau 016)016Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație:
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST013> +caseta comentariu
  274 - Țara de înmatriculare a vehiculului274Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - SIR006> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  b. Semnalare privind o aeronavă
  210 - Categoria Aeronavei210Date în conformitate cu CS-SIS.< CodeTable - ST026> +caseta comentariu
  211 - Marca Aeronavei211Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  212 - Modelul Aeronavei212Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  213 - Seria Aeronavei213Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  214 - Numărul de înmatriculare ICAO214Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Țara de înmatriculare a Aeronavei274Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST006> +caseta comentariu
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.Value from < CodeTable - ST0l3> +caseta comentariu
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  062 - Marca motorului aeronavei062NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  063 - Modelul motorului aeronavei063NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  064 - Seria motorului aeronavei064NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare l203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS. Nepermise: diacritice chirilice grecesti
  c. Semnalare privind un container
  225 – Numărul BIC225Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  224 - Alte numere ale containerului224NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  d. Semnalare privind o ambarcațiune
  215 - Categoria Ambarcațiunii215Date în conformitate cu CS-SIS.
  216 - Marca Ambarcațiunii216Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  217 - Modelul Ambarcațiunii217Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  312 - Număr de carene ale Ambarcațiunii312Date în conformitate cu CS-SIS.
  274 - Tara de înmatriculare274Date în conformitate cu CS-SIS.
  236 - Numele Ambarcațiunii236Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  202 - Numărul de înmatriculare al Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)202Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  218 - Numărul (numerele) de fabricație al (e) Ambarcațiunii218Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  219 - Numărul de Identificare al carenei Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)219Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  313 - Numărul de identificare externă a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)313Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  314 - Numărul de certificare a Ambarcațiunii (alternativ obligatorii 219,313,202,314,223)314Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transliterație
  017 - Culoarea017Date în conformitate cu CS-SIS.
  201 - Nr. Tag al Transponderului RFID201Date în conformitate cu CS-SIS.
  203 - Alt număr de identificare 1203NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  204 - Alt număr de identificare 2 (se poate completa doar dacă câmpul 203 este completat)204NEWDate în conformitate cu CS-SIS.
  220 - Categoria Motorului Ambarcațiunii (dacă este completat, se va completa obligatoriu și 223)220Date în conformitate cu CS-SIS.
  221 - Marca Motorului Ambarcațiunii221Date în conformitate cu CS-SIS.
  222 - Tipul/Modelul Motorului Ambarcațiunii222Date în conformitate cu CS-SIS.
  Transformed Value