HOTĂRÂRE nr. 229 din 14 martie 2024pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, precum și a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. XXVII alin. (8) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IINumărul curent 9 și nota de subsol 5) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea unitățiiTotaldin care:
  autoturisme pentru activități specificeautospecialeautoutilitare
  9.Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură^5)7445920
  ................................................................................................................................^5) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 12 bărci pescărești din fibră de sticlă (motor și peridoc), 9 șalupe fluviale de control și 6 șalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă și motor, cu o limită maximă litri/lună/barcă/șalupă ce se stabilește în limitele prevederilor bugetare. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează un număr de 3 ambarcațiuni transport-aprovizionare, precum și 4 autoutilitare frigorifice. Pentru acestea nu se stabilește și nu se alocă consum lunar de carburanți.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 14 martie 2024.Nr. 229.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010)
  LISTA
  cuprinzând mijloacele de transport pe apă și pe uscat
  care pot fi utilizate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
  Lista cuprinzând mijloacele de transport pe apă și pe uscat– șalupă maritimă de inspecție și control - 6 bucăți;– șalupă fluvială de control - 9 bucăți;– autoturism pentru activități specifice - 45 de bucăți;– autospeciale - 9 bucăți;– autoutilitare de patrulă - 20 de bucăți;– barcă pescărească din fibră de sticlă (motor și peridoc) - 12 bucăți;– barcă gonflabilă cu cocă rigidă și motor - 10 bucăți;– autoutilitară frigorifică - 4 bucăți;– ambarcațiune transport-aprovizionare - 3 bucăți.Consumul lunar de carburanți pentru autoturismele și ambarcațiunile care aparțin Agenției Naționale pentru Pescuit și AcvaculturăI. Consum de carburanți aprobat pentru autoturisme pentru activități specifice: 200 de litri/lună/autoturismII. Consum de carburanți aprobat pentru ambarcațiuni:– 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 5 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;– 9 șalupe fluviale de control: 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;– 6 șalupe maritime de control: 30 de litri/oră pentru 45 de ore pe lună;– 10 bărci gonflabile de control cu motor: 15 litri/oră pentru 48 de ore pe lună.III. Consum de carburanți pentru autospeciale și autoutilitare de patrulă: 300 de litri/lunăIV. Atât cele 4 autoutilitare frigorifice, cât și cele 3 ambarcațiuni transport-aprovizionare vor fi folosite exclusiv pentru desfășurarea activităților specifice proiectului Bursa de pește. Pentru acestea nu se stabilește și nu se alocă consum lunar de carburanți.Guvernul poate aproba prin hotărâre alte normative privind limita maximă a consumului de carburanți.NOTE:1. Repartizarea, detalierea și transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.2. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
  -----