HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 17 din Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de stat  +  AnexăNORMA 11/04/2001