HOTĂRÂRE nr. 177 din 22 octombrie 1979pentru arpobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Democratice Sudan privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti la 8 decembrie 1978
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 27 octombrie 1979    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Democratice Sudan privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti la 8 decembrie 1978. CONSILIUL DE MINIŞTRI ALREPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAPrimul ministru,ILIE VERDETACORD 08/12/1978