ORDIN nr. 1.425 din 13 martie 2024pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 14 martie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 4.777 din 13.03.2024 al Direcției generale asistență medicală,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 7 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Se numesc următorii responsabili regionali pentru identificarea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală, diagnosticarea morții cerebrale și menținerea în condiții fiziologice a potențialilor donatori:– București - conf. univ. dr. Ioana Grințescu;– Iași - asist. univ. dr. Mihaela Blaj;– Târgu Mureș - dr. Mihai Morariu;– Cluj-Napoca - conf. univ. dr. Cristina Petrișor;– Timișoara - conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag;– Constanța - dr. Adina Florina Gherghinoiu.  +  Articolul IIDirecțiile din cadrul Ministerului Sănătății, Agenția Națională de Transplant, persoanele nominalizate și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 13 martie 2024.Nr. 1.425.-----