ORDIN nr. 64 din 7 martie 2001pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 23 aprilie 2001    Ministrul industriei şi resurselor,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  AnexăNORMA 07/03/2001