HOTĂRÂRE nr. 170 din 28 februarie 2024pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11 decembrie 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 8 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11 decembrie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 28 februarie 2024.Nr. 170.MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE din 11 decembrie 2023între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova