HOTĂRÂRE nr. 144 din 22 februarie 2024pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 26 februarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPozițiile nr. crt. 145, 146, 147, 148 și 149 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se elimină în condițiile legii.  +  Articolul IISuma devenită disponibilă, conform art. I, se utilizează în vederea plății justelor despăgubiri ale imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018, astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2022.  +  Articolul IIIMinisterul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor.
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 22 februarie 2024.Nr. 144. -----