DECIZIE nr. 370 din 15 februarie 2024privind modificarea punctului IX din anexa nr. 3 la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conținutului și a modalității de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
EMITENT
  • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 22 februarie 2024    Luând în considerare necesitatea întocmirii în mod unitar a documentelor necesare desfășurării unor activități reglementate de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 347 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării unor măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate cu prilejul desfășurării unor măsuri de control,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare, și al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 160/C/2018, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul IPunctul IX din anexa nr. 3 la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conținutului și a modalității de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 și 252 bis din 11 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:IX. Prezentarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) lit. d) din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 4.800/C/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIAdministrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul IIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
    Dan Halchin
    București, 15 februarie 2024.Nr. 370.-----