RECTIFICARE nr. 128 din 28 decembrie 2023referitoate la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2023
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 20 februarie 2024    În anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 29 decembrie 2023, se face următoarea rectificare:– la pct. 6 „Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare“ din „Anexa nr. I - Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» capitolul I lit. A. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ, în tabel, la nr. crt. 98, în coloana „Nivelul studiilor“, în loc de: „M“ se va citi: „M/G“.