DECIZIE nr. 753 din 4 aprilie 2001pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementărilor vamale şi evidenta operativă a mărfurilor aflate în zonele libere
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 12 aprilie 2001    Directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor,în temeiul art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 şi 271 bis din 9 octombrie 1997,în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2), art. 13, art. 16 alin. (1), art. 47, art. 51 alin. (1), art. 60, 64 şi 71, art. 81 alin. (1), art. 82, 126-134 şi ale art. 145 din Codul vamal al României, precum şi ale art. 393 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României,emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind aplicarea uniforma a reglementărilor vamale şi evidenta operativă a mărfurilor aflate în zonele libere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, data la care orice alte dispoziţii emise de Direcţia Generală a Vamilor îşi încetează aplicabilitatea.Directorul general alDirecţiei Generale a Vamilor,Dinu Mihail Gheorghe  +  AnexăNORMA 04/04/2001