LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2001privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 13 aprilie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:În cazul în care Banca Comercială Română - S.A. va fi exonerată, parțial sau total, prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, de obligația de plată în aceste litigii, aceasta este obligată sa comunice de îndată Ministerului Finanțelor Publice valoarea pretențiilor respinse, valoare care va sta la baza anulării corespunzătoare a scrisorilor de garanție emise în acest scop.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Banca Comercială Română - S.A. poarta întreaga răspundere cu privire la realitatea și corectitudinea datelor și sumelor comunicate pentru a fi cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. 2 din prezenta ordonanță de urgență.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  -----------