HOTĂRÎRE Nr. 597 din 28 septembrie 1992privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 18 noiembrie 1992    În temeiul art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 şi art. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 113/1992,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regiile autonome care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în temeiul Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor administraţiei locale de stat trec sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Societăţile comerciale cu capital integral de stat care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în temeiul Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor administraţiei locale de stat trec sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral de stat care prestează servicii publice de interes local, înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, trec sub autoritatea acelor consilii locale, respectiv judeţene, care au hotărît înfiinţarea acestora.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:Departamentul pentruAdministraţia Publică Locală,Doru Viorel Ursu,secretar de statDoru Trifoi,director  +  Anexa 1 LISTA REGIILOR AUTONOME care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în baza Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor locale ale administraţiei de statJUDEŢUL ALBA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Alba Iulia"APA-CTTA" -R.A."DRUMURI ŞI PODURI LOCALE" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia"TRANSCOM" - R.A."FLIPS" - R.A."TERMAC" - R.A."CENTRALA TERMICA DE ZONA" - R.A."SALUBRITATE, AGREMENT DRUMURI" - R.A.-Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Abrud"ABRUDEL" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Aiud"GO" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Blaj"URBANA" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cimpeni"GOPET" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cugir"CUGIREANA" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ocna Mures"PREGO" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sebes"ARGOS" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zlatna"COMTRANSLOC" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Teius"CORAL" - R.A.JUDEŢUL ARAD- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea AradREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI JUDEŢENEREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Arad"APA-CANAL" - R.A."ARTERM" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE LOCUINŢE ŞI LOCALURI COMUNALĂREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALEREGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR, TIRGURILOR ŞI OBOARELORJUDEŢUL ARGES- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Pitesti "REGOCOM" - R.A."DRUMARG" - R.A."TRANSLOC" - R.A- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung"EDILUL" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Curtea de Arges"COSARG" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Colibasi"REGOM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL BACAU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea BacauREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURIREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN REGIA AUTONOMĂ DE FOND LOCATIV ŞI ENERGIE TERMICAREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂLocalitatea OnestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea BuhusiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea ComăneştiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea MoinestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea Tirgu OcnaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL BIHOR- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea OradeaREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI LOCALE BIHOR- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului OradeaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ BIHORREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului AlesdREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BeiusREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului MarghitaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Salonta REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Petru GrozaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ "SOLCETA STEI"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Valea lui MihaiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei SăcuieniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL BISTRITA-NASAUD- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Bistrita-NasaudREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului BistritaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BecleanREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului NasaudREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Singeorz-BăiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂJUDEŢUL BOTOSANI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Botosani"TRANSLOC" - R.A.DIRECŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI - R.A.REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA "APA-CANAL RAJAC"- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Botosani"ELTRANS" - R.A."DOMP" - REGIA AUTONOMĂ PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ "TERMLOC"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Dorohoi"GOSCOM" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Saveni"GOSCOM" - R.A.JUDEŢUL BRAŞOV- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea BraşovREGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Braşov"APA" - R.A."COMPREST" - REGIA AUTONOMĂ DE PRESTĂRI SERVICII DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ"TERMO" - R.A."RIAL" - REGIA AUTONOMĂ REPARAŢII, ÎNTREŢINERE, ADMINISTRARE LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului FagarasREGIA AUTONOMĂ DE SERVICII COMUNALEREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Codlea"SERVICII COMUNALE" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Predeal"BUCEGI" PREDEAL - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Risnov"CETATEA" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului ZarnestiGOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului RupeaGOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului SaceleGOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului VictoriaGOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Feldioara"PRESCOM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei HoghizGOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei PrejmerGOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.JUDEŢUL BRĂILA-Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Brăila"BRAILOC" - R.A."APATERM" R.A.Localitatea Faurei"FAUREX" - R.A.Localitatea Insuratei"INSUREX" - R.A.Localitatea Ianca"PUBLIC-SERVICE" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului BrăilaREGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC"BRAICAR" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATEJUDEŢUL BUZAU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Buzau"TRANS-BUS" - R.A."GOSCOM" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului BuzauREGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rimnicu Sarat"ELAST" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL CARAS-SEVERIN- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea ResitaREGIA AUTONOMĂ AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI - DIRECŢIA JUDETEANA CARAS-SEVERIN- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Resita"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. - SECŢIA E.G.C.L. RESITA"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA RESITAREGIA AUTONOMĂ DE CONSTRUCŢII, AMENAJARE, ÎNTREŢINERE DRUMURI URBANE ŞI SPAŢII VERZI- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Anina"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA ANINA"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. ANINA- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baile Herculane"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA BAILE HERCULANE"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. BAILE HERCULANE- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bocsa"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA BOCSA"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. BOCSA- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Caransebes"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA CARANSEBES"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. - SECŢIA E.G.C.L. CARANSEBES- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moldova Noua"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA MOLDOVA NOUA"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. MOLDOVA NOUA- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Oravita"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA ORAVITA"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. ORAVITA- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Otelu Roşu"TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA OTELU ROŞU"PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. - SECŢIA E.G.C.L. OTELU ROŞUJUDEŢUL CALARASI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea CalarasiREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului CalarasiREGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE, ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE FOND LOCATIVREGIA AUTONOMĂ DE APA ŞI CANALIZAREREGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATE, SPAŢII VERZI ŞI PAVAJEREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului OltenitaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL CLUJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea ClujREGIA AUTONOMĂ JUDETEANA A DRUMURILOR PUBLICE LOCALEAPA-CANAL- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Cluj-NapocaREGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICAREREGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE A FONDULUI LOCATIVREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORIREGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului DejREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ, CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢIIREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCALREGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului TurdaREGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE, APA-CANALREGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE FOND LOCATIV DE STAT, CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢIIREGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLICREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpia TurziiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI SPAŢII VERZI- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului GherlaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC STRĂZI - SPAŢII VERZI- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului HuedinREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei AghiresuREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Apahida"TRANS-SOMES" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei BaciuREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei FlorestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei GilauREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL CONSTANTA-Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Constanta"APA-CANAL" - R.A.REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DRUMURI ŞI PODURIREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Constanta"CONFORT URBAN"REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICEREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ"EDILUL URBAN" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mangalia"GOLD" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE ORASENEASCA, LOCATIVĂ ŞI DRUMURI MANGALIA- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului MedgidiaGOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CernavodaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului NavodariGOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ, PRESTĂRI SERVICII ŞI TRANSPORT- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului EforieREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII "ION MOVILA"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Techirghiol"IMPULS" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ovidiu"CANARA" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului HîrşovaGOSPODĂRIE COMUNALĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Mihail KogălniceanuGOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ ŞI PRESTĂRI SERVICIIJUDEŢUL COVASNA- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sfîntu GheorgheREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ COVASNAREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL COVASNA - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu SecuiescREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CovasnaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BaraoltREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Intorsura BuzauluiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei OzunREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei BretcuREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL DIMBOVITA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea TirgovisteREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ JUDETEANA DIMBOVITAREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL DIMBOVITAADMINISTRAŢIA DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgoviste"ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC""ACRIL" DIMBOVITA - R.A.JUDEŢUL DOLJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Craiova"INVEST" - R.A. DOLJ"DRUMURI ŞI PODURI" DOLJ- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului CraiovaREGIA AUTONOMĂ DE REPARAŢII FOND LOCATIVREGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE FOND LOCATIVREGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLICREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT"APA-CANAL-TERMOFICARE" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CalafatREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BailestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului FiliasiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului SegarceaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL GALAŢI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea GalaţiREGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ COVURLUI(*)(*) Se constituie prin comasarea activităţilor de gospodărie comunală din oraşele Tirgu Bujor şi Beresti şi comunele judeţului Galaţi de la: Regia Autonomă de Alimentare cu Apa, Canalizare şi Epurare a Apelor Uzate Galaţi, Regia Autonomă de Construcţii, Reparaţii şi Administrarea Fondului Locativ Galaţi şi Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Tecuci.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului GalaţiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ(**)REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN(***)REGIA AUTONOMĂ DE CONSTRUCŢII, REPARAŢII ŞI ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV(****)REGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATEREGIA AUTONOMĂ DE ÎNTREŢINERE, REPARAŢII STRĂZI, ZONE VERZI ŞI AGREMENT(*****)(**) Se constituie prin comasarea activităţilor de la Regia Autonomă de Producere şi Distribuire a Energiei Termice Galaţi şi activităţilor pentru municipiul Galaţi de la Regia Autonomă de Alimentare cu Apa, Canalizare şi Epurare a Apelor Uzate.(***) Fără activitatea din municipiul Tecuci.(****) Fără activitatea din comune şi oraşele Tirgu Bujor şi Beresti.(*****) Se constituie prin preluarea activităţii de agrement de la Regia Autonomă de Producere şi Distribuire a Energiei Termice Galaţi.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului TecuciREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ(******)(******) Se constituie prin preluarea activităţii de transport urban din municipiul Tecuci de la Regia Autonomă de Transport Urban Galaţi şi fără activităţile din comune.JUDEŢUL GIURGIU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Giurgiu"TRACUM" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Giurgiu"ELTIS" - R.A.JUDEŢUL GORJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Tirgu JiuREGIA AUTONOMĂ DE FOND LOCATIV, INVESTIŢII ŞI PRESTĂRI SERVICIILocalitatea TismanaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu JiuREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLICREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului MotruREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului RovinariREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu CarbunestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului NovaciREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bumbesti-JiuREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei TurceniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei MatasariREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL HARGHITA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Miercurea-Ciuc"GOSCOM" - R.A. HARGHITA"ADMINISTRAŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI" - R.A.JUDEŢUL HUNEDOARA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea DevaREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PERSOANE"DIRECŢIA JUDETEANA a DRUMURILOR" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului HunedoaraREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PERSOANEREGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ"ANISA" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului PetrosaniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PETROSANI-ANINOASA- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BradREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CalanREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului HategREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului SimeriaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Orastie"ACTIVITATEA" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului LupeniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ LUPENI-URICANI- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului VulcanREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului PetrilaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PETRILA-LONEAJUDEŢUL IALOMITA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Slobozia"ADMINISTRAŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI" IALOMITA - R.A."TRANSLOC" IALOMITA - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slobozia"URBAN" REGIA AUTONOMĂ DE AMENAJĂRI URBANEREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului FetestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului UrziceniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului TandareiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL IAŞI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea IaşiREGIA AUTONOMĂ JUDETEANA "APA-CANAL"REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Iaşi"TRANSPORT ÎN COMUN" R.A."GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCŢII" - R.A."CITADIN" - REGIA AUTONOMĂ DE REPARAŢII, CONSTRUCŢII STRĂZI ŞI SPAŢII VERZI"TERMOFICARE" - R.A."LOCUINTA" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului PascaniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului HîrlauREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu FrumosREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL MARAMURES- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Baia Mare"URBIS" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI - MARAMURESLocalitatea Sighetu Marmatiei"MARA-NORD" R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Baia Mare"VITAL" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ"GAMA" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂDOMENIUL PUBLIC- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sighetu Marmatiei"GOSMARA" - R.A."URBANA" - REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Viseu de Sus"GOSMAR" - R.A."URBISNORD" VISEU DE SUS - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cavnic"IZVORUL" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Lapus"LAPUSCOM" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Borsa"PIETROSUL" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Seini"SEINGOSP" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baia Sprie"URBISPRIA" - R.A.JUDEŢUL MEHEDINTI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Drobeta-Turnu Severin"SETRACOM" - R.A.REGIA AUTONOMĂ A DRUMURILOR- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin"LOTUS" DROBETA-TURNU SEVERIN - R.A.JUDEŢUL MURES- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Tirgu MuresREGIA AUTONOMĂ A DRUMURILOR LOCALE MURES- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu MuresREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ A LUCRĂRILOR PUBLICE MURESREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI MURES- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului SighisoaraREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ ŞI DE TRANSPORT URBAN PERSOANE- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului IernutREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului LudusREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului ReghinREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ ŞI DE TRANSPORT- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului TirnaveniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului SovataREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL NEAMT- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Piatra-NeamtREGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI NEAMT- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Piatra-NeamtREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ ŞI TERMICAREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ"ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului RomanREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ ŞI TERMICAREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BicazREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu-NeamtREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei RoznovREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei SavinestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL OLT- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Slatina"OLT-DRUM" R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului SlatinaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ"LOCTRANS-OLT" SLATINA - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BalsREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ"BALSTRANS" R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CaracalREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-OltREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului ScornicestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CorabiaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei PotcoavaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL PRAHOVA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea PloiestiADMINISTRAŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI - PRAHOVAREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂLocalitatea CîmpinaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea Valenii de MunteREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea Sinaia"CRISTEL" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea PloiestiREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN DE PERSOANE- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului PloiestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului MizilREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL SATU MARE- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Satu MareREGIA AUTONOMĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA DRUMURILOR LOCALE- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare"TRANSURBAN" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare"APA-CANAL" - R.A."LOCATERM" - R.A."ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Carei"ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului TasnadREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Negresti-Oas"RECOM" - R.A.JUDEŢUL SALAJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Zalau"TRANSURBIS" - REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCALREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Zalau"APA, CANAL, TERMOFICARE" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOND LOCATIV- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cehu SilvanieiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului JibouREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SALAJ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Simleu SilvanieiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL SIBIU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Sibiu"DIRECŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibiu"TURSIB" - REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE TRANSPORT URBANREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ A JUDEŢULUI SIBIU- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Medias"MEDITUR" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CisnadieREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ SIBIU- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Copsa MicaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului AgnitaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului AvrigREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului DumbraveniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ocna SibiuluiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului TalmaciuREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei SalisteREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sadu "APA" - R.A.JUDEŢUL SUCEAVA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea SuceavaREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Suceava"APA, CANAL, TERMOFICARE" - R.A.REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE UTILITĂŢI COMUNALE ŞI LOCATIVEREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORIREGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung MoldovenescREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului FalticeniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gura HumoruluiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului RadautiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului SiretREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului SolcaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vatra DorneiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL TELEORMAN- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Alexandria"TEL-DRUM" - REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TELEORMAN"TRANSLOC" ALEXANDRIA - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alexandria"EDILUL" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele"SAGO" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rosiori de Vede"ECOSS" - R.A."URBIS" - R.A- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zimnicea"URBANA" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Videle"VITAL" - R.A.JUDEŢUL TIMIS- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea TimişoaraREGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului TimişoaraREGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE TIMISREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT"URBIS" - TIMIS - R.A."AQVATIM" - REGIA AUTONOMĂ DE APA ŞI CANAL"HORTICULTURA" - R.A.REGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATE TIMIS"SDM" - REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALEREGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR, TIRGURILOR ŞI OBOARELOR- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Lugoj"MERIDIAN-22" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sinnicolau Mare"RASM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Jimbolia"RAGO" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Buzias"RASCOM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Deta"RADET" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL TULCEA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea TulceaREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea MacinREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea BabadagREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂLocalitatea TulceaREGIA AUTONOMĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA LOCALĂ A DRUMURILORREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tulcea"ACET" R.A.REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLICJUDEŢUL VASLUI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea VasluiDRUMURI ŞI PODURI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Vaslui"GOSLOC" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ"GOSCOM" - R.A."TRANSURB" REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Birlad"GOSCOM" - R.A."GOSLOC" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ"URBANTRANS" - R.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Husi"GOSCOMLOC" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂJUDEŢUL VILCEA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Rimnicu VilceaDIRECŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI VILCEA- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Rimnicu VilceaREGIA AUTONOMĂ DE ENERGIE, SALUBRITATE ŞI APA"RATCOM" - REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului DrăgăneştiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului GovoraREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului BerbestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului HorezuREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului OlanestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului CalimanestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ CALIMANESTI-BREZOIJUDEŢUL VRANCEA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea FocsaniREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCALREGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI VRANCEA- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului FocsaniREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului AdjudREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului MărăşeştiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului PanciuREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului OdobestiREGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂMUNICIPIUL BUCUREŞTIŞI SECTORUL AGRICOL ILFOV- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului BucureştiREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTIREGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE"RASUB" - REGIA AUTONOMĂ PENTRU SALUBRIZARE URBANAREGIA AUTONOMĂ GENERALĂ DE APA"IMOBILIARĂ" - REGIA AUTONOMĂ DE INVESTIŢII ŞI ADMINISTRAŢIE LOCATIVĂREGIA AUTONOMĂ DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR "DRUPO"  +  Anexa 2 LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALEcu capital integral de stat care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în baza Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor locale ale administraţiei de statJUDEŢUL ALBA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Alba Iulia"AGRIND" - S.A."ARDEALUL AP" - S.A."COASTA CURATA" - S.A."COMSERVICE" - S.A."HERBA" S.A."HERCULES" - S.A. ALBA"INDUSTRIE MICA ŞI SERVICII" - S.A."INSTALATORUL" - S.A."PARC" - S.A."PROIECT" ALBA - S.A."UNIREA" - S.A."UTILAJ TRANSPORT" - S.A.Localitatea Galda de Jos"SUIBOV GALDA-RADESTI" - S.A.Localitatea Miraslau"MIRABOV" - S.A.Localitatea Sebes"BABY-BEEF" - S.A.Localitatea Spring"OVBOVPROD" - S.A.Localitatea Teius"PRODFRUCT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia"ALSTING" - S.A. ALBA"AMASOF" - S.A."DACIA" - S.A."INTERTRANS" - S.A."MAMUT" - S.A."ROMÂNĂ" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Abrud"DETUNATA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Aiud"BRUCLA" AIUD - S.A."SOFERII AMATORI" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Blaj"ARDEALUL COM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cugir"DRAGANA" - S.A."VICTORIA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ocna Mures"COMMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sebes"AUTO COMET SERVICE" - S.A."HERMES" - S.A"INDUSTRIE MICA - S.A."VOLANUL ÎNCEPĂTOR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zlatna"MONTANĂ COMERŢ" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Jidvei"METACON" - S.A.JUDEŢUL ARAD- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Arad"ARMIS" - S.A."CENTRAL" - S.A."CONSTAR" - S.A."EDIL CONSTRUCŢII" - S.A."GETAX" - S.A."MATCOMB" - S.A."PASTORALA" - S.A."PROIECT" - S.A."ROMIMPLET" - S.A."ROMPRESTARI" - S.A."TRANS-AR" - S.A.Localitatea Ineu"SEVERINA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Arad"AMET" - S.A."ARALIA" - S.A."AUTOMET" - S.A."CENTRAL SERVICE" - S.A."COMTEX" - S.A."DACIA" - S.A."DELTA" - S.A."GASTROCOM" - S.A."INFOPREF" - S.A."METALIMPEX" - S.A."MOBILA" - S.A."MOBILIMPEX" - S.A."ORIZONT" -S.A."POLYCROM" - S.A."PRO COM SERVICE" - S.A."PRO LIBRIS" - S.A."REAL" - S.A."RESCO" - S.A."SCALA" - S.A."ŞCOALA DE CONDUCATORI AUTO" ARAD - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ineu"COMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Lipova"MARA COM.MIXT" - S.A."MOBILA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Pincota"CEREXIM" - S.A."PINCOTANA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Archis"ARCONSTIMP" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Beliu"BELCONST" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Buteni"BUTINPLAS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Moneasa"IZOMAR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sintana"CARAMIDA" - S.A.JUDEŢUL ARGES- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Pitesti"APARTAMENTUL" - S.A."ARGESUL-LIBER" - S.A."ARSEM" - S.A."INFPREF" - S.A."INSTAG" - S.A"MARFTRANS-VOIAJ" - S.A."NORDCO" - S.A."PREMECO" - S.A."PRODIVERS" - S.A."PROIECT ARGES" - S.A."SANCON" ARGES - S.A."SECONA" - S.A."SELCA" - S.A."UNIVERSAL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Pitesti"AURORA" - S.A."CASNICOM" -S.A."COMALIMENT" - S.A."FORTUNA" - S.A."INFCON" - S.A."NEPTUN" - S.A."PRODCOMTEX" - S.A."SERVO-FRIG" - S.A."SOFAM" - S.A."SUPERCOM" - S.A."TRIVALE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung"AUTOCART" - S.A."CERAMUS" - S.A."CONMUS" - S.A."INDCOM" - S.A."JUDELE NEACSU" - S.A."LAPROMET" - S.A."MECONFEX" - S.A."MERCOM" - S.A."ORIZONT" - S.A."PRESTAR" - S.A."SARTEX" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Colibasi"MIVCOM" - S.A."SERVICOM" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Curtea de Arges"SILCOM" - S.A."VIDRARU" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Albestii de Muscel"ROCAS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bascov"OVINE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bradu"ZOO-LACTO" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Priboieni"SERVIFOR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rucar"SAMPRES" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Stilpeni"UNIC" - S.A.JUDEŢUL BACAU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Bacau"AMICI" - S.A."ATRAS" - S.A."BACON" - S.A."CASBETON" - S.A "CONEXTRUST" - S.A."CONIMPULS" - S.A."CONSART" - S.A."DESTEPTAREA" - S.A."GENERAL PROIECT" - S.A."ILBA" - S.A."META-TEX-COMBAC" - S.A."ROMCONSTRUCTOR" - S.A."S.C.U.T." - S.A."SESTCOM" - S.A."TRANSPORT AUTO ŞI SERVICII" - S.A.Localitatea Moinesti"ALCOR" - S.A."MULTITRANS" - S.A.Localitatea Onesti"TRANSPORT AUTO" - S.A.Localitatea Tirgu Ocna"MERCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bacau"ALIMEX" - S.A."COMPACT" - S.A."FORMULA 1" - S.A."FORTUNA" - S.A."PIATA BACAU" - S.A."SOCALP" - S.A."TAXI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Onesti"ALIMON" - S.A."DELTA" - S.A."PROSPER" - S.A."SOCOMIND" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Buhusi"MIXTCOM" - S.A."STARCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Comăneşti"COMERCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moinesti"COMIXT" - S.A."SELECTCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dofteana"PRODPREST" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ghimes-Faget"LEMNPREST" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Oituz"SERVICE PREST" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pirjol"STICLARIE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Poduri"PRESTAREA" - S.R.L.JUDEŢUL BIHOR- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Oradea"AGRIND" - S.A."ANOTIMP" - S.R.L."CONSTRUCŢII BIHOR" - S.A."CONTIMEX" - S.A."DIVERPREST" - S.A."EDITURA BIHARI NAPLO" - S.A."PRODAS" - S.A."PROIECT" BIHOR - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII ŞI TRANZACŢII IMOBILIARE" BIHOR - S.A."SUT" - S.A."TRANSBIHOR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Oradea"CALIPSO" - S.A."CIAC" - S.A."COMALIMENT" - S.A."COMFRUCT" - S.A."MAGAZINUL UNIVERSAL CRISUL" - S.A."MERCUR" - S.A."SALUBRITATE" - S.A."TAXI ORADEA" - S.A."TERMOFRIG" - S.A."VULTURUL NEGRU" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Alesd"MICOM" - S.A."TRANS" ALESD - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Beius"BEIUSANA" - S.A."TRANSBEIUS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Marghita"MARGCOM" - S.A."TRANSMARGHITA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Petru Groza"TRANSSTEI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Salonta"ARGUS" - S.A."TRANSSALONTA" - S.A."UNIC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vascau"TRICOM" - S.A.JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Beclean"AVICOLA" - S.A.Localitatea Bistrita"AGROCOM" - S.A."CASA DE PRESA ŞI EDITURA RASUNETUL" - S.A."GLORIA SPORT" - S.A."PAJIŞTI" - S.A."PREBIS" - S.A."RAPID" - S.A."STIL PROIECT" - S.A."TRANSMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bistrita"ALFA" - S.A."APCM" - S.A."APOLLO" - S.A."CAPITOL" - S.A."CARPAŢI" - S.A."COMBIS" - S.A."CONCID" - S.A."CONPREST" - S.A."CONSTRUCŢII" - S.A."EUROPASERVICE" - S.A."FLORA" - S.A."HERMES" - S.A."MOBIS" - S.A."OZON" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."UTCA" - S.A."URBANA" - S.A- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Beclean"SOMESUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Nasaud"ARMADIA" - S.A."CONSTRUCŢII INSTALAŢII" - S.A."LEMNSOM" - S.A."SOMPREST" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Magura Ilvei"ANDEZITUL" - S.A.JUDEŢUL BOTOSANI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Botosani"AUTOTRANSPORT MARFA" - S.A."AUTOTURISMUL" BOTOSANI "TRANSMARFA" - S.A."TRANSMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Botosani"TRANSTAXI" - S.A.JUDEŢUL BRAŞOV- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Braşov"COMSERVICE" - S.A."INSTALAŢII - TRUST" - S.A."INTERSERVICE" - S.A."L.U.C.S." - S.A."MET. CHIM." - S.A"PAJIŞTI" - S.A."PROIECT BRAŞOV" - S.A."S.C.U.T." - S.A."SCALA" - S.A."SERCONS" - S.A.Localitatea Zizin"APEMIN" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Braşov"ACTIVA - CONSTRUCŢII" - S.A."ALCOM" - S.A."AUTOSTART" - S.A."AUTOTRANSMAR" - S.A."BIRSA" - S.A."CONDOR" - S.A."ENGROSS -COMSERVICE" - S.A."ETAX" - S.A."F.C." - S.A."FORT PREST" - S.A."GASTROSERV" - S.A."INTEX" - S.A."METAPREST-IND" - S.A."MOBILEMN SERVICE" - S.A."ROLL-ING" - S.A."STARCOM" - S.A."TIMPA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Fagaras"AUTOMOBIL SERVICE" - S.A."CETATE-OLT" - S.A."DUPLEX" - S.A."MERCUR" - S.A."SAMEX" - S.A."SPICA" - S.A. BRAŞOV- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Codlea"UNICOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Predeal"CIOPLEA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Risnov"COMIDAVA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rupea"CMPC" - S.A."MOBILA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sacele"COMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Victoria"ROVICOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zarnesti"PIATRA-CRAIULUI" - S.A.JUDEŢUL BRĂILASub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Brăila"BELVEDERE" - S.A."CLIPA" - S.A."CONCIVIA" - S.A"CRISTAL" - S.A."EDITURA LIBERTATEA" - S.A."GLORIA" - S.A."INFOPREF" - S.A."INSTITUTUL DE PROIECTARE PRODOMUS" - S.A."MOZAIC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Brăila"BRAITAX" - S.A."COMSERVICE" - S.A."CONCORDIA" - S.A."ISTRU" - S.A."METALURGICA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Faurei"FAUR" - S.AJUDEŢUL BUZAU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Buzau"CONCAS" - S.A."DIFCART" - S.A."INCALTAMINTEA" - S.A."MIC-IND" - S.A."PROIECT" BUZAU - S.A."RAMES" - S.A."SEMPAJ" - S.A."TRANSMAR" - S.A.Localitatea Monteoru"MONTEORU" - S.A.Localitatea Rimnicu Sarat"CONLOC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Buzau"AMBRA" - S.A."CONPRES" - S.A."GASTRONOM" - S.A."PIEŢE, TÎRGURI ŞI OBOARE" - S.A."POLAR" - S.A."SARAMI" - S.A."SEMIPROD" - S.A."START" - S.A."UNICOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rimnicu Sarat"INCONS" - S.A."INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A."PIEŢE, TÎRGURI ŞI OBOARE""RIMNIC" - S.A.JUDEŢUL CARAS-SEVERIN- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Resita"CASE" - S.A. CONSTRUCŢII, ARHITECTURA, SISTEMATIZARE, EDILITARE RESITA"CARMETCHIM" - S.A."CARTEX" - S.A."COMSERVICE" - S.A."IPPS" - S.A."LIBRIS" - S.A. CARAS-SEVERIN"POIANA" - S.A."RECONS" - S.A."SERVOSTAR" RESITA - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Resita"BANAT-COM" - S.A."METALICĂ" - S.A."RESITA COMALIMENT" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."UNIVERSAL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Anina"MINIS COM MIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baile Herculane"ATLAS-COM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bocsa"STEJARUL" BOCSA - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Caransebes"ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."TIMIS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moldova Noua"DUNAREA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Oravita"ORAVITEANA" - S.A."SERVICII PUBLICE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Otelu Roşu"AGMONIA" - S.A.JUDEŢUL CALARASI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Calarasi"GENERAL PROIECT" - S.A."MINERVA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Calarasi"CONFORT" - S.A."INDCOM" - S.A."INDUSTRIA LOCALĂ" - S.A."PRESCON" - S.A."ŞCOALA PENTRU CONDUCEREA AUTOMOBILULUI" - S.A."SOLARIS" - S.A."SOTAM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Lehliu-Gara"INDUSTRIA LOCALĂ" LEHLIU - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Oltenita"COMSTAR" - S.A."CONSURBAN" - S.A."IMOLTA" - S.A."LOC TRANS" - S.A.JUDEŢUL CLUJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Cluj-Napoca"ALFA CLUJ" - S.A."APOLODOR" - S.A."BIMEXIM" - S.A."COMSERVICE" - S.A."INSTALAŢII MONTAJ, PROIECTARE ŞI EXECUŢIE IMPEX" - S.A."INSTITUTUL-PROIECT" - S.A."NAPOCA" - S.A."NAPOSEM" - S.A."RUTTRANS" - S.A."SOCIETATEA PENTRU PRELUCRARE GEAMURI ŞI OGLINZI" - S.A."SOMES-BALASTIERE" - S.A."TRANSILVANIA" - S.A."URBANA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca"ALIMENTARA" - S.A."ARTA CULINARA" - S.A."CENTRAL" - S.A."ECOSOFT"- S.A."FLORA" - S.A."INFOSERV" - S.A."INTERTAXI" - S.A."METALO-CHIMICE" - S.A."PROIECTANTUL" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR ŞI OBOARELOR" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢII" CLUJ - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE MICA ŞI PRESTĂRI SERVICII" CLUJ-NAPOCA - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PROIECTARE PENTRU INVESTIŢII, CONSTRUCŢII ŞI REPARAŢII ÎN CONSTRUCŢII""SOCIETATEA COMERCIALĂ DE SALUBRITATE""TEXTILE-INCALTAMINTE" - S.A."TRAMAR" - S.A."VITADULCI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Dej"ALPA" - S.A."BOBILNA" - S.A."METEX-COM" DEJ - S.A."SAMUS" - S.A."SIRMA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turda"CORAL" - S.A."METEX" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE MICA ŞI PRESTĂRI SERVICII""TITAN" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpia Turzii"ORIZONT CIMPIA TURZII" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gherla"CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONFECTIONAT COVOARE MANUALE" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUSE CERAMICE""SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE MICA"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Huedin"ALIANTA" - S.A."CONSTRUCTORUL" - S.A."UNIVERSAL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Baciu"ELECTROCONTACT" - S.A.JUDEŢUL CONSTANTA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Cernavoda"AXIOPOLIS" - S.A.Localitatea Constanta"COMCM" - S.A."COMTEXT" - S.A."CUGET LIBER" - S.A."EUXIN" - S.A."FALEZA" - S.A."HIDROEDIL" - S.A."INSTALAŢII" - S.A."LITORAL CONSTRUCT" - S.A."METACHIM" - S.A."MODERN" - S.A."PLASTICA" - S.A."PRODSEM" - S.A."PROIECT" S.A."RECORD" - S.A."ROMMEGA" - S.R.L."SPICUL" - S.A."SCUT" - S.A."TAM" - S.A."VILA" - S.A.Localitatea Eforie Nord"COMIXTUR" - S.A. EFORIE TECHIRGHIOLLocalitatea Mangalia"CORAL" - S.A."METTEXIN" - S.A."UNIVERTIS" - S.A.Localitatea Medgidia"HERMES" - S.A.Localitatea Navodari"NAVODARI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Constanta "ALIMENT CONEX" - S.A."AUTOPRECOND" - S.A."COMATEC" - S.A."COMSERVICE" - S.A."GENERAL TAXI" - S.A."MODEL" - S.A."TOMIS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Basarabi"CONASTRA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mangalia"URANUS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Medgidia"TRANSAUTO" - S.A.JUDEŢUL COVASNA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Sfîntu Gheorghe"BAZALTUL" - S.A."CONSIC" - S.A."FAVORIT" - S.A."MICROINFO" - S.A."PAJISTICOV" - S.A."PROIECT" COVASNA - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sfîntu Gheorghe"COMALTA" - S.A."COMETEX" - S.A."MESERIAŞII" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baraolt"CAUCIUC" BARAOLT - S.A."COMIXT" BARAOLT - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Covasna"COMICO" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Secuiesc"COMALIMETEX" TIRGU SECUIESC - S.A.JUDEŢUL DIMBOVITA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Tirgoviste"ALFA" - S.A."CHIMALTEX" - S.A."COMPLIS" - S.A."CONSIRD" - S.A."DIMBOVITA PUBLICISTICA" - S.A."MICLAS" - S.A."PAJIŞTI" - S.A."PROIECT" - S.A. DIMBOVITA"PROLIBRIS" - S.A."RESCOPA" - S.A."SIMCA" - S.A."STICLA" - S.A."TEHNORIC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgoviste"ALIMENTARA" - S.A."METEX" - S.A."REPCON" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Fieni"DEPCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gaesti"COMGEN" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moreni"PRODCOM SERVICES" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Pucioasa"PATRANA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Titu"CONFINTEX" - S.A."TITCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brezoaele"PANIM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cornesti"PRODCOMTEL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Doicesti"SAPRES" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tartasesti"IMPLAST" - S.A.JUDEŢUL DOLJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Craiova"ASTRA" - S.A. DOLJ"COMMECHIM" - S.A."CONSTRUCŢII-MONTAJ" - S.A."CUVINTUL LIBERTĂŢII" - S.A."EUROTAXI" - S.A."FARUL" - S.A."FLORA" - S.A."GRUP INSTALAŢII" - S.A."LOTUS" - S.A."MARCONF" - S.A."MOBICO" - S.A."MORARIT SERVICE" - S.A."MULTIPRESTSERVICE" - S.A."NOVUS" - S.A."PROIECT" CRAIOVA - S.A."RUCOM" - S.A."S.C.C.M.M. DIVERSMET" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ PE ACŢIUNI PENTRU PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII""SUCPI" - S.A."TRANS OLTENIA" - S.A."TRICONF" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Craiova"ALIA" - S.A."ASCENSORUL" - S.A."COMINTEX" - S.A."CONSTRUCŢII MONTAJ ÎNTREŢINERE FOND LOCATIV PRESTĂRI SERVICII" - S.A."COREAL" - S.A."ERPIA" - S.A."MERCUR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bailesti"ORIZONT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Calafat"S.C. MIXTĂ PE ACŢIUNI"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Filiasi"FILIASCOM" - S.A.JUDEŢUL GALAŢI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Galaţi"AUTOTURISMUL" - S.A."CONFORT" - S.A."FRICOM" - S.A."GARENA" - S.A."LIBRIS" - S.A."LOCONFORT" - S.A."PRODPREST" - S.A."PROIECT" - S.A."ROYAL" - S.A."SIREG" - S.A."UGIRA" - S.A."UTCON" - S.A.Localitatea Tecuci"VILLA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Galaţi"AGROAL" - S.A."ALCOM" - Galaţi S.A."DELTA" - S.A."METEX" - S.A."REGAL" - S.A."TAXIGAL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tecuci"ALTEC" - S.A."COMTEC" - S.A.JUDEŢUL GIURGIU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Fratesti"ROMPLASTZOOT" - S.A.Localitatea Giurgiu"CUVINTUL LIBER" - S.R.L."PAJIŞTI-VLASIA" - S.A."PROIECT" GIURGIU - S.A."ROMSIP" - S.A."SOCOMAT" - S.A.Localitatea Stanesti"ZENIT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Giurgiu"AN-CON" - S.A."ARMONIA RUTIERA" - S.A."AUTOSERVICE RAPID" - S.R.L."COMCARTEX" - S.A."CONFOR" - S.A."ELMEC" - S.A."FAUR" - S.A."HORTICOLA" - S.A."MUNTENIA" - S.A."PERLA DUNĂRII" - S.A."ROSPORT-BABY" - S.A."TEXIN" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale"CONPRES" - S.A."SOCTA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bolintin-Deal"CONSTRUCŢII PRESTĂRI SERVICII ŞI MICA INDUSTRIE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Izvoarele"PRESTAREA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Joita"PRESTA" - S.A.JUDEŢUL GORJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Tirgu Jiu"CART.GO" - S.A."CITEX" - S.A."ILGO" - S.A."INSTITUTUL DE PROIECTARE" GORJ - S.A."PRELMET" - S.A."SERVOFRIG" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu Jiu"ALPIS" - S.A."AUTOMOBILISTUL" - S.A."COMAL" - S.A."GETAX" TIRGU JIU - S.A."LITUA" - S.A."LOTUS" - S.A."METACO" - S.A."PADGO" - S.A. GORJ"ROLTRANS" - S.A."VENUS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Motru"ALMA" - S.A."METEX" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT MIXT" MOTRU - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Novaci"BRADUL" NOVACI - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rovinari"ROVAL" - S.A."ROVITEM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Carbunesti"TRANSPORT MIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Alimpesti"ALUTUS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Baia de Fier"BAITA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bustuchin"CERAMICA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cilnic"CILNIC" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ciuperceni"CIPROM" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Godinesti"GODAR" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Polovragi"POLOVRAGEANCA" - S.A.JUDEŢUL HARGHITA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Miercurea-Ciuc"C.I.M." HARGHITA - S.A."COMIND CIUC" - S.A."IRUCOM" - S.A."LEMECO" - S.A."PAJ" HARGHITA - S.A."PROIECT" HARGHITA - S.A."VIPROMAL" - S.A."ZENIT" - S.A.Localitatea Odorheiu Secuiesc"COMAL HOMOROD" - S.A."COMIND BUDVAR" - S.A.Localitatea Toplita"COMTOP" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc"BIROTEHNIC" - S.A."SOFERUL AMATOR" - S.A."STEVE" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc"KUVAR" - S.A."MELOC" - S.A."START" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Borsec"CAIMETIX" - S.A."PRESTATORUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc"COMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gheorgheni"COMIXT BRADUL" - S.A."ECOMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Toplita"PRIMTOP" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ditrau"PRODLEMN" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Joseni"ROLEMN" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Suseni"LEMN KUPAS" - S.R.L."SUGO-PAN" - S.R.L. VALEA STRIMBA- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulghes"TULGHESANA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ulies"TRANS-CONF" - S.R.L.JUDEŢUL HUNEDOARA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Deva"COMLEMN" - S.A."CONDOR" - S.A."CUVINTUL LIBER" - S.A."HERBA" - S.A."INSTITUTUL DE PROIECTARE" HUNEDOARA DEVA - S.A."METALOTEX" - S.A."SAPRUC" - S.A."TRANSLOC" - S.A.Localitatea Petrosani"DIAMANT" - S.A."ZORI NOI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Deva"AGOIND""ALIMENTARA" - S.A."ARDEALUL" - S.A."AUTOCETATE" - S.A."TRANSILVANIA" - S.A."ULPIA""UNIVERS" - S.A."VENUS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Hunedoara"CORA" - S.A."CORVINUL""CURS AUTO" - S.A."ELIS" - S.A."MERCUR-CORVINEX" - S.A."SILVANA" - S.A."TRANSCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Petrosani"COMPET""HERMES" - S.A."REALCOM" - S.A."SCAT" - S.A."TRANSLOC VALEA JIULUI"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Brad"AVRAM IANCU" - S.A."CRISUL" - S.A."MERCUR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Calan"STREIUL"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Hateg"ŢARA HATEGULUI" HATEG - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Lupeni"ALPIN" - S.A."ASTRA" - S.A."NOVA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Orastie"CONVIOR"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Simeria"COMSIM" - S.A."SIMIOR SIMERIA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Uricani"SOCIETATEA COMERCIALĂ MIXTĂ" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vulcan"STIL-COM" - S.A."STRAJA" - S.A."UNIC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Beriu"CREVALACT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Densus"VACARU PESTEANA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Harau"LACTOCHIM CHIMINDIA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ilia"CALATIS-ILIA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Lapugiu de Jos"LAPUGEANA GRIND"- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pui"BOVIS PUI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rapoltu Mare"CARLA" - S.A. BOBILNA- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Romos"CONVAIF" VAIDEI- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sintamaria-Orlea"ZOOMIXT" BARASTIJUDEŢUL IALOMITA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Amara"PAJIŞTI" - S.A.Localitatea Slobozia"GEOTEST" - S.R.L."IALOMITA" - S.A."MORARITUL" - S.A."PRODCOM AGROALIMENT" - S.A."PRORENT" - S.A."SACO" - S.A."TRANSMAR" IALOMITA - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slobozia"COMAAP" - S.A."COMIND" - S.A."CONAM" - S.A."CONCRES" - S.A."COVORUL" - S.A."MIND" - S.A."MOBILA" - S.A."PRESCON" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Fetesti"COMMIXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Urziceni"AUTOSERVICE" - S.A."COM MIXT" - S.A."TAXMAR" - S.A."UNIVERSAL-IND" - S.A.JUDEŢUL IAŞI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Iaşi"COMSERVICE" - S.A."CONSART" - S.A."CONSTRUCŢII 1" - S.A."HABITAT PROIECT" - S.A."IASICON" - S.A."INCOM" - S.A."MICA INDUSTRIE" - S.A."MOPREST" - S.A."PAJIŞTI" - S.A."SOFERUL AMATOR" - S.A."SUT" - S.A."ZOOSERVICE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Iaşi"AGROCOM" - S.A."ALIMENTARA" - S.A."AUTOTRANS" - S.A."BUCIUM" - S.A."CENTRAL JUICE" - S.A."COMPIATA" - S.A."COMTEX" - S.A."CONTACT" - S.A."GASTROCOM" - S.A."INTERNAŢIONAL COMPLEX SERVICE" - S.A."JUVENTUS" - S.A."METALO CHIMICE" - S.A."MOLDOVA UNIVERSAL" - S.A."PHONIX" - S.A."RECONS" - S.A."TAXICOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Pascani"PRODCOM" - S.A."TRANSPORT MIXT" - S.A.JUDEŢUL MARAMURES- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Baia Mare"AGECOM" - S.A."AMI" - S.A."ARIS" - S.A."COMSERVICE" - S.A."GASTROROM" - S.A."INDUSTRIAL COM" - S.A."IPMAR" - S.A."PRODALIMENT" - S.A."ROMNORD" - S.A."SOMES" - S.A.Localitatea Sighetu Marmatiei"PAJ-MONT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Baia Mare"GETAX" - S.A."METNORTH" - S.A."ORIZONT-NORD" - S.A."PIATA-ALIMENT"- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sighetu Marmatiei"CONSIM" - S.A."S.I.N." - S.A."SIGMA-SOLOVAN" - S.A.SOIZA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Borsa"PIETROSCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Viseu de Sus"CONREP" - S.A."VISCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Satulung"MOGOSANA" - S.A. MOGOSESTIJUDEŢUL MEHEDINTI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Drobeta-Turnu Severin"DUNAREA ALBASTRA" - S.A."INSTITUTUL PROIECT" MEHEDINTI - S.A."LUXIN" - S.A."MESACONS" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI""SEVERMIND" - S.A."TRANSPORT LOCAL MARFA" - S.A.Localitatea Orşova"SOCIETATEA MIXTĂ DE TRANSPORT ORŞOVA" - S.A.Localitatea Strehaia"TRANSPORT MIXT"Localitatea Vinju Mare"SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT MIXT" - VINJU MARE- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin"CICERO" - S.A."CRONOS" - S.A."DECEBAL TRADE" - S.A."SECOM" - S.A."UNIVERSAL SERVICE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baia de Arama"FLORAL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Orşova"GOLF TRADE" - S.A."SOCIETATEA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ ORŞOVA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Strehaia"CERAMET" - S.A."GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vinju Mare"G.C.L." - S.A.JUDEŢUL MURES- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Reghin"PAJIMUR" - S.A."REGHIN MIC" - S.A.Localitatea Sovata"CARIERA DE PIATRA CEREPES" - S.A.Localitatea Tirgu Mures"6 INSTALAŢII" - S.A."COMPANIA COMPIDAS-MURES" - S.R.L."CORA" - S.A."IND-LOC-PRES-MURES" - S.A."INDUSTRIE MICA ŞI PRESTAŢII" TIRGU MURES - S.A."IRUMCO" - S.A."MULŢI PREST" - S.A."OFICIUL DE INFORMATICA" - S.A."PROIECT" TIRGU MURES - S.A."ŞCOALA PENTRU PREGĂTIREA CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE AMATORI" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT ŞI REPARAŢII AUTO" - S.A."STATIA DE UTILAJ ŞI TRANSPORT" MURES - S.A.Localitatea Tirnaveni"CAUPLAST" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sighisoara"COMSIG" - S.A."CONSIG" - S.A."SIGMA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu Mures"ANCONA" - S.A."APCOM" -S.A."EXTRA" - S.A."FORTUNA" - S.A."PRESTĂRI SERVICII ÎN CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII" - S.A."ROMURI" - S.A."TAXIMUR" - S.A."TIME-COM" - S.A."UNIC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ludus"CONCORDIA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Reghin"CONSREG" - S.A."DACIA" - S.A."ULPIA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirnaveni"COMIXT" - S.A."CONTI" - S.A.JUDEŢUL NEAMT- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Piatra-Neamt"BALTUR" - S.A."COMMETEX" - S.A."EDILPROIECT" - S.A."INDPREST" - S.A. NEAMT"PLANTAVOREL" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."SEDPRES CEAHLAUL" - S.A."URBANEX" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamt"BISTRITA" - S.A."CAPRIOARA" - S.A."COZIA" - S.A."FORTUNA" - S.A."INDUSTRIAL SERVICE" - S.A."INFAT""ORION""PETRODAVA" - S.A."PIETRICICA" - S.A."REPACO" - S.A."TRANSPORT AUTO MARFA" PIATRA-NEAMT - S.A."UNIC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Roman"CARERO" - S.A."CASA ROMASCANA" - S.A."IMROM" - S.A."METEX ROMAN" - S.A."MOLDOVA" - S.A."PIPS ROMAN" - S.A."REPARAŢII ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII" - S.A."S.C. DE CONSTRUCŢII lt; lt;CONSROM gt; gt;" ROMAN - S.A."SIRET" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU ALIMENTAŢIE PUBLICA""TRANSPORT CĂLĂTORI ŞI MARFA"- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu-Neamt"CONCIA' - S.A."S.C. PENTRU PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA ARTICOLELOR TEHNICE DIN CAUCIUC""TRANSPROD" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Agapia"PLASTEX" AGAPIA - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bodesti"CORALA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Borlesti"PRIMAVARA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brusturi-Drăgăneşti"BIRUINTA" - S.A."EVA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cracaoani"CERBUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Damuc"FIRICELUL" DAMUC - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dobreni"BRADUL DOBRENI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dulcesti"CARMEN" DULCESTI - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dumbrava Roşie"A.S.I.M.C.A." - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Gircina"BRADUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Grumazesti"ARISTIDE CARADJA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Hangu"ALPIN" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pastraveni"STELUTA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Petricani"TRICOTEX" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pipirig"TRICOMONTANA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Poiana Teiului"MOLIDUL" POIANA TEIULUI - S.A."ROMTEX" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rediu"CONFEMET" REDIU - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Roznov"TRICOPLAST" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Savinesti"DOINA"- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tamaseni"SIRETUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tazlau"CAUCIUCUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Timisesti"DUMBRAVA" - S.A."IZVORUL" - S.A."MOLDOVA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tupilati"INA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Viisoara"ELECTR-CORALA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Vinatori-Neamt"CATRIREX" - S.A."SERVICE" - S.A."U.I.M." - S.A.JUDEŢUL OLT- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Slatina"CONCAS" - S.A."CRISAN" - S.A."DIAMANT" - S.A."HORTI COMPLEX" - S.A."INSTALAŢII" - S.A."OLT-PROIECT" - S.A."OLTSEM" - S.A."OLTUL" - S.A."S.A.R.U.C.S." - S.A."SCADT" - S.A."SERENA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slatina"ALIMENTARA" - S.A."ALTCOM" - S.A."ASII VOLANULUI" - S.A."BACHUS" - S.A."CONSAT" - S.A."OLTCONS" - S.A."PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A."RECONI" - S.A."TRANS CAR OLT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bals"CHIMTEX" - S.A."CONSTRUCŢII" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Caracal"CONSTRUCŢII" - S.A."ROMCOM MIXT" - S.A."ROMULA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Corabia"CONSTRUCŢII" - S.A."CORPRES" - S.A."DANUBIUS" - S.A."METALOTEX" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt"CONSTRUCŢII" - S.A."INDLOC" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Scornicesti"RENTIS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Milcov"MATCONS" - S.A. SLATINAJUDEŢUL PRAHOVA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Cîmpina"EDILCONST" - S.A."TRANS ORIZONT" - S.A.Localitatea Ploiesti"COMSERVICE" - S.A."CONEX PRAHOVA" - S.A."CONPREF" - S.A."CONSPROIECT" - S.A."CONSTIL" - S.A."CONTI" - S.A."CONVEST" - S.A."INDUSTRIA MICA" PRAHOVA - S.A."MERCUR" - S.A."MONTIN" - S.A."PREST. PAJ.SEM." - S.A."TURIST" - S.A."XENIA" - S.A.Localitatea Sinaia"BUCEGI SINAIA" - S.A."COMSIN" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti"AUTOTRANS TAXI MARFA" - S.A."CIOCIRLIA" - S.A."MECCAPLAST" - S.A."MUNTENIA COMAL" - S.A."OMNIA" - S.A."PIEŢE ŞI OBOARE" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" PLOIESTI - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII REPARAŢII" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baicoi"ASTRA COM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Breaza"PRAHOVA COM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpina"PALTINU" - S.A."PIEŢE, TÎRGURI ŞI OBOARE" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mizil"TERA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Plopeni"ZORILE" - S.A.JUDEŢUL SATU MARE- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Negresti-Oas"HIDROVOPS" - S.A."OSANA" - S.ALocalitatea Satu Mare"C+M" - S.A."COMCAS" - S.A."DELTA" - S.A."MOBICOM" - S.A."PRISMA" - S.A."SAMPAJISTI SATU MARE" - S.A."SIGMA PROIECT" - S.A."SOFERUL AMATOR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare"ALIMENTARA" - S.A."NORD TAXI" - S.A."PHOENIX" - S.A."SIMRA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Carei"NORDCONSTRUCTII" - S.A."NOVECOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tarna Mare"FRASINUL" - S.A.JUDEŢUL SALAJ- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Zalau"AUTOTRANS MARFA" - S.A."CONSTRUCŢII-MONTAJ" - S.A."MESES" - S.A."MULTIPROD" - S.A."PROCONSAL" - S.A."SARMIS" - S.A."ŞCOALA DE CONDUCATORI AUTO AMATORI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Zalau"ALCOM" - S.A."UNIVERSAL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cehu Silvaniei"TRANSILCOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Jibou"CONSOMES" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Simleu Silvaniei"CONSILVA" - S.A."MINERVA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Marca"BARCAU" - S.A.JUDEŢUL SIBIU- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Agnita"BENZI ADEZIVE AGNITA" - S.A.Localitatea Medias"CONMED" - S.A.Localitatea Sibiu"COMTRAM" - S.A."CONSTRUCŢII" - S.A."FRIG-SERVICE" - S.A."PAJIŞTI" - S.A."PROIECT" - S.A."SILVA" - S.A."SIMAROSIB" - S.A."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI" - S.A."SOFERUL AMATOR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Medias"CIVITA COM" - S.A."PRESTSAL" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."TRANSILVANIA-COM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibiu"AL COMSIB" - S.A."AROMA" - S.A."COFETARUL" - S.A."COMETEX" - S.A."DOMENIUL PUBLIC" - S.A."RESIB" - S.A."SALUBRIS" - S.A."STRĂZI ŞI PODURI" - S.A."TAXISTAR" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cisnadie"ALCOM" - S.A."POSTAVARU" - S.A."SALUBRITATE ZONE VERZI" - S.A."TEXTILMET" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Copsa Mica"MERCUR" - S.A.JUDEŢUL SUCEAVA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Cîmpulung Moldovenesc"CONFORT" - S.A.Localitatea Falticeni"MIC IND MINTEX" - S.A.Localitatea Galanesti"PRODMIXT" - S.A.Localitatea Gura Humorului"STEJARUL" - S.A.Localitatea Radauti"AGROINDUSTRIALA" - S.A.Localitatea Suceava"CASTOR" - S.A."COLORTEX" - S.A."COMBUSTIBILI ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII" - S.A."COMSERVICE" - S.A."COMSUTEXIN" - S.A."CRAI NOU" - S.A."INSTCOMP" - S.A."MIC-IND." - S.A."PRESCON" - S.A."PROIECT BUCOVINA" - S.A."SAGRA" - S.A."TRANSLOC" - S.A."UTIL" - S.A.Localitatea Vatra Dornei"PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII VATRA DORNEI" - S.A."START" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Suceava"CETATEA" - S.A."COMALIMENT" - S.A."COMETEX" - S.A."PRESTĂRI CONSTRUCŢII" - S.A."VOLANUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung Moldovenesc"CANTINA RESTAURANT FAMILIAL" - S.A."PIETRELE DOAMNEI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Falticeni"ELBI" - S.A."NADA FLORILOR" - S.A."PREST SERVICE" - S.R.L."SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gura Humorului"HUMOREANCA" - S.A."HUMORUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Radauti"GAMACON" - S.A."LOC-IND" - S.A."OBCINA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Siret"INDUSTRIA MIXTĂ" - S.R.L."RECON SIRET" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vatra Dornei"BICON" - S.A."DORNACOM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brodina"VALEA BRODINEI" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brosteni"PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cirlibaba"PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cornu Luncii"PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dorna Candrenilor"PRESTLEMN" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Iacobeni"PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Malini "MALINI" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Marginea"PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" MARGINEA - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Moldovita"INDUSTRIA MICA" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Risca"MOLIDUL ALB" RISCA - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sadova"MUNCELUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Satu Mare"FLOARE DE COLT" - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Scheia"PRESTĂRI SERVICII" SCHEIA - S.R.L.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Slatina"PRESTĂRI SERVICII" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Straja"BRODERIA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Vicovu de Sus"PRESTĂRI SERVICII" VICOVU DE SUS - S.A.JUDEŢUL TELEORMAN- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Alexandria"EDITURA TELEORMANUL LIBER" - S.A."LEGVATEL" - S.A."SCAPIS" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."SIMPAS" - S.A."TELEORMANUL" - S.A."LOTSEM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alexandria"ALEX TELL" - S.A."COMALEX" - S.A."CRINUL" - S.A."MODUL PROIECT" - S.A."PRIMA" - S.A."SIMCA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele"CONLOC" - S.A."DACIA" - S.A."TURRIS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rosiori de Vede"ANTREPRENORUL" - S.A."COMIXT" - S.A."COMPLEX" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Videle"CIM" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zimnicea"DONARIS" - S.A."ZIMCON" - S.A.JUDEŢUL TIMIS- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Calacea-Băi"AQVA" - S.A. CALACEALocalitatea Deta"MODERN" - S.A.Localitatea Jimbolia"MERCUR" - S.A.Localitatea Lugoj"CALIPSO" - S.A."LUCOM" - S.A.Localitatea Sinnicolau Mare"SINNICLOSANA" - S.A.Localitatea Timişoara"ALCOM" - S.A. TIMIS"BANAT TRANSPORT" - S.A."BEGA" - S.A."CONFORT" - S.A."CONSERVICE" - S.A."CONSTRUCTIM" - S.A."GASTROTIM" - S.A."GETAX" - S.A."IPROTIM" - S.A."METACOM" - S.A."METCONS 7" - S.A."METROPOL" - S.A."O.J.C.V.L." TIMIS - S.A."PRIMA CONSTRUCT" - S.A."ROZETE" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."SEMTIM" - S.A. TIMIS"TEXTINC" - S.A."TIMCON" - S.A."TIMLEMET" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Lugoj"CIPS" - S.A."COMPREST" - S.A."EDILCO" - S.A."URBAN" - S.A."WITEXT" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timişoara"RECON" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Faget"MIXTĂ" - S.A."ROMBEGA" - S.A.JUDEŢUL TULCEA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Chilia Veche"AGRODELTA CHILIA VECHE" - S.A."PISCICOLĂ" - S.A.Localitatea Isaccea"PISCICOLĂ" - S.A.Localitatea Jurilovca"PISCICOLĂ" JURILOVCA - S.A.Localitatea Macin"PISCICOLĂ" MACIN - S.A.Localitatea Mila 23"PISCICOLĂ" - S.A.Localitatea Murighiol"PISCICOLĂ" MURIGHIOL - S.A.Localitatea Pardina"AGRODELTA" PARDINA - S.A.Localitatea Sarinasuf"AGRODELTA" SARINASUF - S.A.Localitatea Sfîntu Gheorghe"PISCICOLĂ" SFÎNTU GHEORGHE - S.A.Localitatea Sireasa"AGRODELTA" SIREASA - S.A.Localitatea Sulina"COM-MIXT" - S.A."MAREA NEAGRA" - S.A."PISCICOLĂ SULINA" - S.A.Localitatea Tatanir"AGRODELTA" TATANIR - S.A.Localitatea Tulcea"ALIMENTCOM" TULCEA - S.A."AUTOBASCULANTA" - S.A."CIFMEX" - S.A."CIMONT" - S.A."COMPAC" - S.A."COMPREF" - S.A."DANSIM" - S.A."DANUBIUS" - S.A."DELTA CONS" - S.A."DELTA SISTEM" - S.A."DIANA" - S.A."DONARIS" - S.A."ECODELTA" - S.A."EUROPOLIS" - S.A."ION CREANGA" - S.A."LIBRIS" - S.A."MERCUR" - S.A."METALICĂ" - S.A."METEX" - S.A."MICRO-INFAT" - S.A."MOBILA" - S.A."MODERN PROIECT" - S.A."MORARIT" - S.A."PANAIT CERNA" - S.A."PELICAN" - S.A."PESCARUSUL" - S.A."PISCICOLĂ" TULCEA - S.A."SCUT" - S.A."SIAJ" - S.A."SILVODELTA" TULCEA - S.A."STAR SERVICE" - S.A."STARPROIECT" - S.A."STUDII TOPO" - S.A."TRANSNAV" - S.A."TRIUMF" - S.A."UGIRA" - S.A."UNION" - S.A."UTILAJ COM" - S.A."VENUS" - S.A."VOLANUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tulcea"ASCENSORUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Babadag"CLIP" BABADAG - S.A."MIMP" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Macin"DANUBIU" - S.A.JUDEŢUL VASLUI- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Vaslui"PASTORALA" - S.A."PROD PREST" - S.A."PROVAS" - S.A."VOLANUL" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Birlad"CONSINT" - S.A."LIBERTATEA" - S.A."MERCUR" - S.A."PALODA" - S.A."PIPS" - S.A."PLAICOM" S.A."TRANSMARF" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Vaslui"CONPREST" - S.R.L."COREVAS" - S.A."ERUT" - S.A."FORTUNA" - S.A."HERMES" - S.A."IPIC" - S.A."MOLDOVA" - S.A."ŞANTIER INSTALAŢII" - S.A."SCIR" - S.A."SERVTRANS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Husi"DOBRINA" - S.A."OLIMP" - S.A."PRODIVEX" - S.A."RECON" - S.A."TRANSLOC" - S.A. VASLUI- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Negresti"ŞANTIER CONSTRUCŢII REPARAŢII" - S.A.JUDEŢUL VILCEA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Balcesti"MOBIL" - S.A.Localitatea Calimanesti"MERCUR" - S.A.Localitatea Dragasani"SCAND" - S.A."SCIM" DRAGASANI - S.A.Localitatea Horezu"NAVA" - S.A.Localitatea Rimnicu Vilcea"AUTOSERVIL" - S.A."BARRECO" - S.A."IMPREST" - S.A."IPCOMFRIG" - S.A."LOC-IND" - S.A."PREFACON" - S.A."PROIECT" VILCEA - S.A."SACO" - S.A."SETRUVIL" - S.A."SOCOM" - S.A."TRANSCOMAR" - S.A. VILCEA"UNIVERS" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Rimnicu Vilcea"ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" RIMNICU VILCEA - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baile Olanesti"COMANCA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Dragasani"CONFETIN" - S.A."SACIM" - S.A."STAMC" - S.A.JUDEŢUL VRANCEA- Sub autoritatea consiliului judeţeanLocalitatea Focsani"METEX" - S.A."PALCOM" - S.A."UNIVERSAL TRANSPORT" - S.A."VRANCEA PROIECT" - S.A.Localitatea Panciu"PAJISTEA VRANCEA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Focsani"AUTO MOTO" - S.A."DIVERSIS" - S.A."EXPO-ART" - S.A."MOBILA ŞI TAPITERIE" - S.A."PRESTCOM" - S.A."TAXI" - S.A."UNIREA" - S.A."VESTIRO" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Adjud"MIXTCOM" - S.A.MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI SECTORUL AGRICOL ILFOV- Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului BucureştiLocalitatea Bucureşti"A.B.C." - S.A."ACM 4" - S.A."ADMINISTRARE CAZARE CANTINE" - S.A."AGREMENT" - S.A."AGREMIN" - S.A."ALLEGRO MAXI-TAXI" - S.A."ALUNIS" - S.A."ANTECO" - S.A."APOLODOR" - S.A."APROCONSTRUCT" - S.A."APROMATCO" - S.A."ASCENSORUL" - S.A."ASTRAL" - S.A."BERCENI" - S.A."BUJORENI" - S.A."CARGO TRANS" - S.A."CENTRUL ISTORIC" - S.A."CINOR" - S.A."CISMIGIU" - S.A."COLENTINA" - S.A (reparaţii şi construcţii)"COMETAL" - S.A. BRAGADIRU"COMNORD" - S.A."CONCORDIA ALIM. 4" - S.A."CONINTEX" - S.A."CONPRECIV" - S.A."CONREP" - S.A."CONSAL" - S.A."COREX COMP" - S.A."COTROCENI" - S.A."CRISI COM" - S.A."CRIZANTEMA COM" - S.A."CULTURA NAŢIONALA" - S.A."DELFINCOM" - S.A."DELICIA COM" - S.A."DIHAM" - S.A."FOISOR" - S.A."FRAGA" - S.A."GENERAL CONSTRUCT" - S.A."GENERALCOM" - S.A."GETAX" BUCUREŞTI - S.A."GRAND" - S.A."HERASTRAU NORD" - S.A."HORTICOLA 1 MAI" - S.A."ICOM" - S.A."IMSA"- S.A."LABORATORUL DE CONSTRUCŢII" BUCUREŞTI - S.A."LIPSCA" - S.A."LUJERUL" - S.A."METEOR" - S.A."MINERVA" - S.A."MIORITA" - S.A."MOBITEX" - S.A."MONOLIT" - S.A."NEGRENI" - S.A."NUFARUL" - S.A."OLIMP-PALATUL SPORTURILOR ŞI CULTURII" - S.A."OPTIMEX" - S.A."ORIZONT" - S.A."OVIDIU" - S.A."PANDURI" - S.A"PANTELIMON" - S.A."PRACTIC" - S.A."PRESTĂRI SERVICII" - S.A."PRIMCOM" - S.A."PRINCIAR 90" - S.A."PROCAS" S.A."PROIECT" BUCUREŞTI - S.A."RECOROM DOROBANTI" - S.A."ROM VIAL" - S.A."ROMBETON" - S.A."ROMCONFORT" - S.A."S.C.T. COLENTINA" - S.A."S.C.U.T" - S.A."S.O.C.E.D." - S.A."SATURN" - S.A."ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A."SERE VITAN BIRZESTI" - S.A."SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII GENERALE PAJURA" - S.A."SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA" - S.A."SOCOR" - S.A."SOPREX IMI" - S.A."SPSA" - S.A."STAL" - S.A."STAR" - S.A."TAXI COBALCESCU" - S.A."TAXI GLUCOZA" - S.A."TAXI SERVICE TITAN" - S.A."TITAN A.L." - S.A."TRANS-ALEXANDRIA" - S.A."TROCADERO" - S.A."UNITRANS" - S.A."UNIVERSAL" - S.A."VEST" - S.A."VULTURUL DE MARE" - S.A."ZMEURA" - S.A.- Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Buftea"COMMIXT" - S.A.------------