ORDIN nr. 15/30/2024pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 975/172/2010
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 15 din 11 ianuarie 2024
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 30 din 31 ianuarie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/121.886 din 22.08.2023 al Direcției generale biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și Referatul de aprobare nr. 482 din 17.01.2024 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 975/172/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 30 august 2010, se modifică după cum urmează:– Punctele 6 și 13 vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.LocalitateaZonele alocate pescuitului pentru consumul familial
  6Chiliacanalul Pardina între Chilia și AP Stipoc; canalul ocolitor AP Chilia între brațul Chilia și canalul Rădăcinoasele; brațul Tătaru, Ghiol în Ostrovul Tătaru; brațul Chilia, cuprins între km 50 (canton Botaș) și km 42
  …………………
  13Sulinacanal Centură cordon litoral de la Sulina până la cherhana Roșuleț, canalele Busurca, Roșu-Împuțita, gârla Împuțita, lacul Roșuleț, lacurile Lumina și Bijan, golful Musura, brațul Sulina, între Mm 7 și Hm 33 (doar pentru pescuitul la scrumbie în perioada aprobată prin ordinul anual de prohibiție)
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Violeta Mușat,
  secretar de stat
  -----