ORDIN nr. 941/136/2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 941 din 8 februarie 2024
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 136 din 31 ianuarie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 9 februarie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 2.284/2024 al Ministerului Sănătății și nr. DG 645 din 30.01.2024 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 3-6, 235, 417, 442 și 490 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 562 se introduc trei noi poziții, pozițiile 563-565, cu următorul cuprins:
  563W69844002J01FA10AZITHROMYCINUMSUMAMED FORTE 200 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ200 mg/5 mlTEVA B.V.ȚĂRILE DE JOSCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CONȚINÂND PULB. PT. 30 ML SUSP. ORALĂ, O SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂ DIN PE/PS SAU PP/PPPRF130,77000040,2500000,000000
  564W69844003J01FA10AZITHROMYCINUMSUMAMED FORTE 200 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ200 mg/5 mlTEVA B.V.ȚĂRILE DE JOSCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CONȚINÂND PULB. PT. 37,5 ML SUSP. ORALĂ, O SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂ DIN PE/PS SAU PP/PPPRF138,21000049,9800000,000000
  565W69346001J05AR20BICTEGRAVIRUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUMBIKTARVY 30 mg/120 mg/15 mgCOMPR. FILM.30 mg/120 mg/15 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC DIN PEID, PREVĂZUT CU CAPAC DIN PP ȘI SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 COMPR. FILM.PR3096,481000106,4360000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 120 și 165 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 14, 160, 297-300, 325, 410, 413, 416-421, 433, 436 și 701 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  14W68111001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN-RATIOPHARM 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR1636,000000739,020000493,120000
  …......................
  160W66173001L01CE02IRINOTECANUM **1 ΩONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL4,3 mg/mlCONC. PT. DISPERSIE PERF.4,3 mg/mlLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ DE TIP I CU DOP DE CLOROBUTIL GRI ȘI SIGILIU DE AL CU CAPAC DETAȘABIL X 10 ML CONC. PT. DISPERSIE PERF.PR13.939,1000004.331,7700000,000000
  ….......................
  297W65344001L01ED04BRIGATINIBUM **1 ΩALUNBRIG 180 mgCOMPR. FILM.180 mgTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILMPR28624,706071682,2921420,000000
  298W65342002L01ED04BRIGATINIBUM **1 ΩALUNBRIG 30 mgCOMPR. FILM.30 mgTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILMPR28106,526071117,4760710,000000
  299W65343002L01ED04BRIGATINIBUM **1 ΩALUNBRIG 90 mgCOMPR. FILM.90 mgTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILMPR28317,435357347,3671420,000000
  300W66552001L01ED04BRIGATINIBUM **1 ΩALUNBRIG 90 mg + 180 mgCOMPR. FILM.FĂRĂ CONCENTRAȚIETAKEDA PHARMA A/SDANEMARCAPACHET DE INIȚIERE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILM (7 X 90 MG + 21 X 180 MG)PR117.491,77000019.104,1800000,000000
  ….....................
  325W68147001L01EJ02FEDRATINIBUM **1 ΩINREBIC 100 mgCAPS.100 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU UN FLACON DIN HDPE X 120 CAPSULEPR120140,686583153,6663330,000000
  …......................
  410W65560004L01FF01NIVOLUMABUM **1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 12 ML (120 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR16.008,9900006.587,9500000,000000
  ….....................
  413W65560004L01FF01NIVOLUMABUM **1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 12 ML (120 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR16.008,9900006.587,9500000,000000
  ….........................
  416W64923002L01FF03DURVALUMABUM **1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 10 ML CONC. (CARE CONȚINE 500 MG DURVALUMAB)PR18.546,9200009.354,2900000,000000
  417W64923001L01FF03DURVALUMABUM **1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 2,4 ML CONC. (CARE CONȚINE 120 MG DURVALUMAB)PR12.074,0600002.298,8800000,000000
  418W64295001L01FF05ATEZOLIZUMAB **1TECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR116.466,63000017.986,7800000,000000
  419W64295001L01FF05ATEZOLIZUMAB **1 ΩTECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR116.466,63000017.986,7800000,000000
  420W66772001L01FF05ATEZOLIZUMAB **1 ΩTECENTRIQ 840 mgCONC. PT. SOL. PERF.840 mg/14 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 14 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR111.216,61000012.264,2500000,000000
  421W66237001L01FF06CEMIPLIMABUM **1 ΩLIBTAYO 350 mgCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlREGENERON IRELAND DACIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CU STRAT FLUROTEC ȘI UN CAPAC ETANȘ CU CAPSĂ DETAȘABILĂ X 7 ML CONC. PT. SOL. PERF. (350 MG CEMIPLIMAB)PR116.447,63000017.966,0700000,000000
  …......................
  433W66358001L01FX02GEMTUZUMAB OZOGAMICIN **1 ΩMYLOTARG 5 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC ȘI SIGILIU CU CAPAC DETAȘABIL X 5 MG GEMTUZUMAB OZOGAMICINPR128.624,80000031.239,1800000,000000
  ….........................
  436W67184001L01FX09MOGAMULIZUMAB **1 ΩPOTELIGEO 4 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.4 mg/mlKYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. A 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR15.472,9100006.003,6200000,000000
  …...........................
  701W69090002L02BX03ABIRATERONUM **1ABIRATERONA SUN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6048,84000053,9986000,000066
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 729 se introduc patru noi poziții, pozițiile 730-733, cu următorul cuprins:
  730W69914001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN TILLOMED 50 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgZENTIVA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR1530,000000615,8500000,000000
  731W67898001L01BC07AZACITIDINUM**1ONUREG 200 mgCOMPR. FILM.200 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU BLISTER (OPA/PVC/AL) X 7 COMPRIMATE FILMATEPR74.559,0257144.974,7885710,000000
  732W67899001L01BC07AZACITIDINUM **1ONUREG 300 mgCOMPR. FILM.300 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU BLISTER (OPA/PVC/AL) X 7 COMPRIMATE FILMATEPR74.559,0257144.974,7885710,000000
  733W69090005L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONA SUN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC//AL PERFORATE CU DOZE UNITARE X 60 X 1 COMPR. FILM.PRF6048,84000053,9986000,000066
  6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „ Hemofilie și talasemie“, poziția 82 se modifică și va avea următorul cuprins:
  82W52389001B02BD06FACTOR VIII DE COAGULARE ȘI FACTOR VON WILLEBRAND **HAEMATE P 500 UI FVIII/1.200 UI FVWPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. SAU PERF.500 UI + 1.200 UICSL BEHRING GMBHGERMANIAPACHET DE 500 UI CONȚINE: 1 CUTIE CU 1 FL. PULB + 1 FL. CU 10 ML APĂ PT. PREP. INJ. 1 CUTIE CU DIZPOZ. DE ADMINISTRARE CONȚINE: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20 + 1 SERINGĂ CU CAPAC. 10 ML + 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ + 2 TAMPOANE ALCOOL + 1 PANSAMENT NESTERILP-RF11.153,2500001.295,1900000,000000
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, poziția 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
  21W64494001L04AX08DARVADSTROCELUM**1 ΩALOFISEL 5 x 10(6)celule/mlDISPERSIE INJ.5 x 10(6) celule/mlTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 4 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML DISPERSIEPR1247.435,000000269.742,3000000,000000
  8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziția 196 se modifică și va avea următorul cuprins:
  196W68111001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN-RATIOPHARM 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR1636,000000739,020000493,120000
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 333 se introduc două noi poziții, pozițiile 334 și 335, cu următorul cuprins:
  334W69568004A04AA01ONDANSETRONUM **ONDANSETRON KABI 0,08 mg/mlSOL. PERF.0,08 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 40 FLAC. PEJD X 50 ML SOL. PERF.PR405,5896007,5552006,404800
  335W69914001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN TILLOMED 50 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgZENTIVA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR1530,000000615,8500000,000000
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 18 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  18W64849001B01AB04DALTEPARINUMFRAGMIN 5.000 UI/0,2 mlSOL. INJ.5.000 UI/0,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 BLISTERE INDIVIDUALE CONȚINÂND FIECARE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, FĂRĂ SISTEM DE BLOCARE A ACULUI NEEDLE-TRAP A 0,2 ML SOLUȚIE INJECTABILĂPR/PRF1015,32800018,7130000,000000
  19W52808004B01AB04DALTEPARINUMFRAGMIN 5.000 UI/0,2 mlSOL. INJ.5.000 ui/0,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 10 BLISTERE INDIVIDUALE CONȚINÂND FIECARE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, FĂRĂ SISTEM DE BLOCARE A ACULUI NEEDLE-TRAP A 0,2 ML SOLUȚIE INJECTABILĂS/P-RF1015,32800018,7130000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna februarie 2024.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Valeria Herdea
  -----