HOTĂRÂRE nr. 78 din 8 februarie 2024pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 8 februarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 81 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data încheierii sezonului de irigații, astfel cum este definit în anexa nr. 1 la lege, se stabilește cota de până la 50% pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, în funcție de valoarea maximă a plafonului prevăzut la alin. (4), în baza propunerilor transmise de către Agenție.  +  Articolul II(1) Pentru anul 2023, decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații se realizează până la data de 29 februarie 2024, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) În termen de cinci zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emite ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în baza situației centralizatoare a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații aferentă anului 2023, transmisă de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.(3) În termen de cinci zile de la aprobarea ordinului prevăzut la alin. (2), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite solicitarea de deschidere a creditelor bugetare către Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 8 februarie 2024.Nr. 78.------