LEGE nr. 171 din 9 aprilie 2001pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 6 din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul 2 se introduc alineatele 2^1 şi 2^2 cu următorul cuprins:"Compania Naţionala <> - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, beneficiază de licenţă, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile proprii prevăzute la art. 2 lit. g) şi h).Comitetul Olimpic Roman beneficiază de licenţă, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile prevăzute la art. 2 lit. h)."2. Alineatul 3 se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------