ORDONANȚĂ nr. 18 din 31 ianuarie 2024pentru modificarea art. 55 din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICArticolul 55 din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 septembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55Internarea nevoluntară se realizează numai în secții de psihiatrie care au condiții adecvate pentru îngrijiri de specialitate în condiții specifice.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 31 ianuarie 2024.Nr. 18.-----