HOTĂRÂRE nr. 1.872 din 22 decembrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 6 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 37 alin. (3) și al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Claudiu Doltu,
  secretar de stat
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 1.872.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004