LEGE nr. 155 din 6 aprilie 2001pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 aprilie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32 din 10 noiembrie 1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 17 noiembrie 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----