ORDIN nr. 472/108/2024privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 472 din 26 ianuarie 2024
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 108 din 25 ianuarie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 29 ianuarie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 1.328 din 26.01.2024 al Ministerului Sănătății și nr. DG 505 din 25 ianuarie 2024 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 187, 192 și 363 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 188-191, 193-196, 384 și 388 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  188W65057001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIFRAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC-AL X 10 COMPR. FILM.PRF101,2024001,6248000,122200
  189W54039001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  190W01289001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROLEN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgAC HELCOR PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  191W01272001J01MA02CIPROFLOXACINUMCUMINOL 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  …………………………
  193W54039002J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF201,2024001,6248000,066700
  194W12545001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPRO QUIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  195W44076001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROCIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgE.I.P.I.CO. MED - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF101,1340001,5330000,000000
  196W01274001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPRINOL 500 mgCOMPR. FILM.500 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,0020001,3540000,000000
  ………………………………
  384W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF101,4772001,9968001,406200
  ………………………………
  388W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,4772001,9968001,149200
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 560 se introduc două noi poziții, pozițiile 561 și 562, cu următorul cuprins:
  561W69600003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 200 mgCOMPR.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 20 COMPR.PRF201,0038001,1399280,277072
  562W69601003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 400 mgCOMPR.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,2310001,6640000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 80 și 85 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 81-84 și 86-89 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  81W65057001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIFRAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC-AL X 10 COMPR. FILM.PRF101,2024001,6248000,122200
  82W54039001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  83W01289001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROLEN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgAC HELCOR PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  84W01272001J01MA02CIPROFLOXACINUMCUMINOL 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  ……………………………
  86W54039002J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.P-RF201,2024001,6248000,066700
  87W12545001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPRO QUIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF101,2024001,6248000,122200
  88W44076001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROCIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgE.I.P.I.CO. MED - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF101,1340001,5330000,000000
  89W01274001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPRINOL 500 mgCOMPR. FILM.500 mgKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR. FILM.P-RF101,0020001,3540000,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 223, 409-414, 434 și 435 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  223W65564001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 100 mgCOMPR. FILM.100 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30144,018799158,50639977,306267
  …………………………………
  409W65560002L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 10 ML (100 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR14.966,1700005.451,2800000,000000
  410W65560004L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 12 ML (120 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR16.009,9900006.587,9500000,000000
  411W65560001L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.947,5900002.161,0200000,000000
  412W65560002L01FF01NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 10 ML (100 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR14.966,1700005.451,2800000,000000
  413W65560004L01FF01NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 12 ML (120 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR16.009,9900006.587,9500000,000000
  414W65560001L01FF01NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.947,5900002.161,0200000,000000
  ………………………………
  434W65565001L01FX04IPILIMUMABUM**1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB)PR113.158,44000014.380,8500000,000000
  435W65565002L01FX04IPILIMUMABUM**1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB)PR152.543,76000057.310,8500000,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 724 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 725-729, cu următorul cuprins:
  725W69703001L01CX01TRABECTEDINUM**1TRABECTEDIN EVER PHARMA 0,25 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.0,25 mgEVER VALINJECT GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.134,6800001.274,9500000,000000
  726W69704001L01CX01TRABECTEDINUM**1TRABECTEDIN EVER PHARMA 1 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 mgEVER VALINJECT GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR14.290,6600004.714,9700000,000000
  727W65673002L01EA01IMATINIBUM**IMATINIB ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. AL/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR604,4840005,4740000,000000
  728W69608002L01EA02DASATINIBUM**1DASATINIB SANDOZ 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PRF30120,015666132,0886660,000000
  729W66686001L01FG01BEVACIZUMABUM**1ZIRABEV 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. (100 MG BEVACIZUMAB)PR1689,300000789,4900000,000000
  8. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 18, 20 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  18W64873001L04AA34ALEMTUZUMABUM**1 ΩLEMTRADA 12 mgCONC. PT. SOL. PERF.12 mg/1,2 mlSANOFI BELGIUMBELGIACUTIE CU 1 FLACON X 12 MG/1,2 MLPR125.952,42000028.326,2900000,000000
  ………………………
  20W64663001L04AA40CLADRIBINUM**1 ΩMAVENCLAD 10 mgCOMPR.10 mgMERCK EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 1 COMPR. (AMBALAJ TIP PORTOFEL)PR15.546,0200006.083,3100000,000000
  21W64663002L04AA40CLADRIBINUM**1 ΩMAVENCLAD 10 mgCOMPR.10 mgMERCK EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 4 COMPR. (AMBALAJ TIP PORTOFEL)PR45.523,5425006.030,2000000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, pozițiile 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  3W66880001B01AC21TREPROSTINILUM** ΩTRESUVI 2,5 mg/mlSOL. PERF.2,5 mg/mlAMOMED PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 10 ML CARE CONȚINE 10 ML SOL. PERF.PR15.376,2500005.898,2600000,000000
  ………………………………
  5W66881001B01AC21TREPROSTINILUM** ΩTRESUVI 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlAMOMED PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 10 ML CARE CONȚINE 10 ML SOL. PERF.PR110.722,50000011.725,6800000,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.23 „Neuropatia optică ereditară Leber“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2W69843001N06BX13IDEBENONUM**1RAXONE 150 mgCOMPR. FILM.150 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIACUTIE CU FLAC. PEID X 180 COMPR. FILM.PR180101,774222111,1458330,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, pozițiile 4, 5 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  4W68716002A16AB03AGALSIDASUM ALFA** ΩREPLAGAL 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlTAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRIRLANDACUTIE X 4 FLACOANE X 3,5 ML CONC. PT. SOL. PERF. ÎNTR-UN FLC. DE 5 MLPR46.188,7900006.755,3275000,000000
  5W65240002A16AB15VELMANAZĂ ALFA**1 ΩLAMZEDE 10 mgPULB. PT. SOL. PERF.10 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIAFLACON DE 10 ML CARE CONȚINE 10 MG VELMANAZĂ ALFAPR14.384,0300004.816,7400000,000000
  ………………………………
  21W64494001L04AX08DARVADSTROCELUM**1 ΩALOFISEL 5 x 10{6} celule/mlSUSP. INJ.5 x 10{6} celule/mlTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 4 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SUSP.PR1247.435,000000269.742,3000000,000000
  12. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 53 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 15 se abrogă.14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 149 și 153 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  149W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF101,4772001,9968001,406200
  ………………………………
  153W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,4772001,9968001,149200
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 331 se introduc două noi poziții, pozițiile 332 și 333, cu următorul cuprins:
  332W69600003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 200 mgCOMPR.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 20 COMPR.PRF201,0038001,1399280,277072
  333W69601003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 400 mgCOMPR.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,2310001,6640000,000000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziția 20 se abrogă.17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 132 și 136 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  132W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF101,4772001,9968001,406200
  …………………………………
  136W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,4772001,9968001,149200
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 221 se introduc două noi poziții, pozițiile 222 și 223, cu următorul cuprins:
  222W69600003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 200 mgCOMPR.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 20 COMPR.PRF201,0038001,1399280,277072
  223W69601003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 400 mgCOMPR.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,2310001,6640000,000000
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 11 se abrogă.20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 97 și 101 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  97W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF101,4772001,9968001,406200
  ……………………………
  101W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,4772001,9968001,149200
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 135 se introduc două noi poziții, pozițiile 136 și 137, cu următorul cuprins:
  136W69600003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 200 mgCOMPR.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 20 COMPR.PRF201,0038001,1399280,277072
  137W69601003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 400 mgCOMPR.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,2310001,6640000,000000
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 88 și 92 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  88W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF101,4772001,9968001,406200
  ………………………………
  92W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,4772001,9968001,149200
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 128 se introduc două noi poziții, pozițiile 129 și 130, cu următorul cuprins:
  129W69600003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 200 mgCOMPR.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 20 COMPR.PRF201,0038001,1399280,277072
  130W69601003J05AB01ACICLOVIRUMZIRVIN 400 mgCOMPR.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PRF101,2310001,6640000,000000
  24. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 81 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna ianuarie 2024.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Valeria Herdea
  -----