ORDIN nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2024    În temeiul prevederilor art. 169 alin. (3) și (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.777/DGJC din 23.11.2023 al prezentului ordin,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București“ se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar“.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 februarie 2024 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 11 ianuarie 2024.Nr. 3.051.  +  ANEXĂPROCEDURĂpentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare