HOTĂRÎRE nr. 578 din 22 septembrie 1992pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome şi din unităţile bugetare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 octombrie 1992    Guvernul României hotărăşte: Articolul 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie calculată în raport cu numărul de zile de concediu înmulţite cu media zilnica a salariului de baza, sporul de vechime şi, după caz, indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă. (2) Media zilnica a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare luna în care se efectuează zilele de concediu. (3) Pentru salariaţii încadraţi cu fracţiuni de norma, indemnizaţia de concediu de odihnă se calculează avîndu-se în vedere veniturile prevăzute la alin. (1), cuvenite pentru fracţiunea sau fracţiunile de norma care se iau în calcul. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în cazul efectuării concediului restant din anul 1991. (5) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în concediu." PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescup. Ministrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Nicolae Vacaroiu,secretar de stat---------------