HOTĂRÂRE nr. 62 din 13 decembrie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.192 din 29 decembrie 2023  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul IAnexa nr. 6 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1 Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, respectiv pentru treptele de specializare specialist sau principal, astfel:a) persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială, în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum un an în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013;b) persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială, în treapta de specializare specialist, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 5 ani în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013;c) persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială, în treapta de specializare principal, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 10 ani în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013.2. La anexa nr. 1K, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. dovezi legale privind experiența profesională de minimum 1 an în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări).Pentru persoanele prevăzute la art. 7^1 din norme, respectiv persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013 - dovezi legale privind experiența profesională de minimum 1 an în specialitatea psihopedagogie specială realizată anterior datei de 14 mai 2013 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);3. La anexa nr. 1L, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. dovezi legale privind experiența profesională de minimum 5 ani în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări).Pentru persoanele prevăzute la art. 7^1 din norme, respectiv persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013 - dovezi legale privind experiența profesională de minimum 5 ani în specialitatea psihopedagogie specială realizată anterior datei de 14 mai 2013 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. La anexa nr. 1M, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. dovezi legale privind experiența profesională de minimum 10 ani în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii și organizațională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securității naționale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări).Pentru persoanele prevăzute la art. 7^1 din norme, respectiv persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în specializarea psihopedagogie specială anterior datei de 14 mai 2013 - dovezi legale privind experiența profesională de minimum 10 ani în specialitatea psihopedagogie specială realizată anterior datei de 14 mai 2013 - carnet de muncă și/sau contract individual de muncă, extras din Revisal și fișa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);  +  Articolul II Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Comitetului director al
  Colegiului Psihologilor din România,
  Constantin-Edmond Cracsner
  București, 13 decembrie 2023. Nr. 62. ------