RECTIFICARE nr. 6.760 din 7 decembrie 2023referitoare la Ordinul ministrului educației nr. 6.760/2023
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 22 decembrie 2023    În anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației nr. 6.760/2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1125 din 13 decembrie 2023, se face următoarea rectificare:– la disciplina „Istorie“, coloana „Conținuturi“, la litera C „Statul și politica“, punctul 2, în loc de: „2. Aspectele referitoare la faptele istorice desfășurate în secolul al XX-lea din conținutul statului român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX)“ se va citi: „2. aspectele referitoare la faptele istorice desfășurate în secolul al XX-lea din conținutul Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)“-----