RECTIFICARE nr. 296 din 26 octombrie 2023referitoare la Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1131 din 14 decembrie 2023    În cuprinsul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, se face următoarea rectificare:– la alineatul (13) al articolului XXIX, în loc de: „... nu se aplică Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate și nici Direcției pentru Luptă Antifraudă.“ se va citi: „... nu se aplică Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și nici Departamentului pentru luptă antifraudă.“------