ORDIN nr. 4170/1.162/2023pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 4.170 din 11 decembrie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.162 din 28 noiembrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 13 decembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 22.705/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 5.894 din 28.11.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 110, 111, 113-115, 166 și 510 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  110W54471002J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 22 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  111W54471009J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,1452007,651800
  ............................................
  113W54471008J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  114W54471006J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,14520010,584800
  115W54471005J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,14520011,304800
  ............................................
  166W42877002J01FA10AZITHROMYCINUMAZITROMICINĂ SANDOZ 200 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ200 mg/5 mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID + 1 SERINGĂ DOZATOARE DIN PE/PP (10 ML) GRADATĂ ÎN DIVIZIUNI DE 0,25 ML CONȚINÂND PULB. PT 20 ML (800 MG) SUSP. ORALĂP-RF114,25000019,2600000,000000
  ............................................
  510W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1644,600000740,7600000,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 558 se introduc două noi poziții, pozițiile 559 și 560, cu următorul cuprins:
  559W65977002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM APTAPHARMA 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC ȘI CAPSE DETAȘABILE, CE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1024,21120029,55720019,436800
  560W65488001J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMIMIPENEM/ CILASTATIN APTAPHARMA 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP III, CU CAPACITATEA DE 20 ML, ÎNCHISE CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ FLIP-OFF, CE CONȚIN PULB. PT. SOL. PERF.PR1020,57700025,1210000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 32, 33 și 35-37 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  32W54471002J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/ 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 22 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  33W54471009J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/ 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,1452007,651800
  ........................................
  35W54471008J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/ 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  36W54471006J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/ 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,14520010,584800
  37W54471005J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/ 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,14520011,304800
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 168 se introduce o nouă poziție, poziția 169, cu următorul cuprins:
  169W65488001J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMIMIPENEM/ CILASTATIN APTAPHARMA 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP III, CU CAPACITATEA DE 20 ML, ÎNCHISE CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ FLIP-OFF, CE CONȚIN PULB. PT. SOL. PERF.PR1020,57700025,1210000,000000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 99 și 101 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 186, 193, 198, 204 și 706 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  186W67977003L01DB01DOXORUBICINUMCAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlBAXTER HOLDING B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 25 MLS11.853,7780002.043,5100001.945,720000
  ..............................................
  193W62998001L01DB01DOXORUBICINUMMYOCET 50 mgPULB. + AMESTEC. PT. CONC. PT. DISP. LIPOZOM. PT. PERF50 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE X 2 SETURI X 3 FLAC. (1 FLAC. PULB. + 1 FLAC. LIPOZOMI + 1 FLAC. SOL. TAMP.)PR21.544,8150001.702,9250000,000000
  ..............................................
  198W53325004L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINĂ ACTAVIS 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlACTAVIS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. A 50 ML SOL. INJ. X 100 MG (100 MG/50 ML)S1208,180000254,1500000,000000
  ..............................................
  204W64517004L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINĂ TEVA 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLAC. A 50 ML SOL. INJ. X 100 MG (100 MG/50 ML)PR1208,180000254,1500000,000000
  ..............................................
  706W69351001L01DB01DOXORUBICINUMMYOCET LIPOSOMAL 50 mgPULB.+AMESTEC PT. CONC. PT. DISP. LIPOZOM. PT. PERF.50 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE X 2 SETURI X 3 FLAC. (1 FLAC. PULB. + 1 FLAC. LIPOZOMI +1 FLAC. SOL. TAMP.)PR21.544,8150001.702,9250000,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 712 se introduc douăsprezece noi poziții, pozițiile 713-724, cu următorul cuprins:
  713W67757003L01CD04CABAZITAXELUM **1CABAZITAXEL SANDOZ 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ A 6 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR16.952,8600007.616,7700000,000000
  714W69635001L01CE01TOPOTECANUMHYCAMTIN 1 mgCAPS.1 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.SLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 CAPS.PR10113,855000127,9170000,000000
  715W69724002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 12,5 mgCAPS.12,5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3013,63999916,3936003,885733
  716W69725002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3029,80000034,0080008,035000
  717W69727002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 50 mgCAPS.50 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3048,00000053,84599913,383667
  718W69816001L01FD01TRASTUZUMABUM**1OGIVRI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgBIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUORO-REZINĂ, CONȚINÂND TRASTUZUMAB 150 MGPR11.320,9240001.485,588000147,732000
  719W69660001L02AE02LEUPRORELINUM**LEPTOPROL 5 mgIMPLANT5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN POLICARBONAT CU PISTON DIN COPOLIMER ACRILONITRIL-BUTADIENSTIRENIC ȘI AC SIGILATE ÎNTR-O PUNGĂ DIN POLIETILENTEREFTALAT/ AL-PE. SERINGA PREUMPLUTĂ CONȚINE UN IMPLANT.PR1579,880000670,2200000,000000
  720W69791004L04AX03METHOTREXATUMMETOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)COMPR.2,5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 50 COMPR.PR500,7596000,9936000,000000
  721W69612003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ SANDOZ 10 mgCAPS.10 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21119,883428132,85314213,902572
  722W69613003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ SANDOZ 15 mgCAPS.15 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21119,883428132,85314231,547334
  723W69615003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21119,883428132,85314269,774000
  724W69610003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ SANDOZ 5 mgCAPS.5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR2163,56228571,46285651,777620
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 203 se introduce o nouă poziție, poziția 204, cu următorul cuprins:
  204W69659008A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EPROCLIV 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,794536
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  5W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1644,600000740,7600000,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, poziția 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  8W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1644,600000740,7600000,000000
  11. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 91 se introduce o nouă poziție, poziția 92, cu următorul cuprins:
  92W69714001M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM**ALENDRONAT SANDOZ 70 mgCOMPR. FILM.70 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 2 COMPR. FILMP6L22,6750003,6150000,000000
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 39, 40, 42-44 și 165 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  39W54471002J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 22 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  40W54471009J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,1452007,651800
  .....................................
  42W54471008J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  43W54471006J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,14520010,584800
  44W54471005J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,14520011,304800
  .....................................
  165W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1644,600000740,7600000,000000
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 328 se introduc trei noi poziții, pozițiile 329-331, cu următorul cuprins:
  329W65977002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM APTAPHARMA 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC ȘI CAPSE DETAȘABILE, CE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1024,21120029,55720019,436800
  330W65488001J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMIMIPENEM/ CILASTATIN APTAPHARMA 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP III, CU CAPACITATEA DE 20 ML, ÎNCHISE CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ FLIP-OFF, CE CONȚIN PULB. PT. SOL. PERF.PR1020,57700025,1210000,000000
  331W69791004L04AX03METHOTREXATUMMETOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)COMPR.2,5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 50 COMPR.PR500,7596000,9936000,000000
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 20, 21 și 23-25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  20W54471002J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 22 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  21W54471009J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500mg/500mgPULB. PT. SOL. PERF.500mg/ 500mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,1452007,651800
  .......................................
  23W54471008J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,1452007,916800
  24W54471006J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF1024,69240030,14520010,584800
  25W54471005J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMCILOPEN 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML PULB. PT. SOL. PERF.S/P-RF524,69240030,14520011,304800
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 112 se introduce o nouă poziție, poziția 113, cu următorul cuprins:
  113W65488001J01DH51IMIPENEMUM + CILASTATINUMIMIPENEM/ CILASTATIN APTAPHARMA 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/ 500 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP III, CU CAPACITATEA DE 20 ML, ÎNCHISE CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ FLIP-OFF, CE CONȚIN PULB. PT. SOL. PERF.PR1020,57700025,1210000,000000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 30-32 și 147 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  30W42954002H01CB02OCTREOTIDUM**SANDOSTATIN LAR 10 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ.10 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULBERE (MICROSFERE) + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC PT. INJECTARE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPR1528,700000614,4300000,000000
  31W42955002H01CB02OCTREOTIDUM**SANDOSTATIN LAR 20 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ.20 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULBERE (MICROSFERE) + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC PT. INJECTARE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPR11.043,4400001.175,5000000,000000
  32W42956002H01CB02OCTREOTIDUM**SANDOSTATIN LAR 30 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ.30 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULBERE (MICROSFERE) + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC PT. INJECTARE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPR1645,760000742,0300000,000000
  ..........................................
  147W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1644,600000740,7600000,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 220 se introduce o nouă poziție, poziția 221, cu următorul cuprins:
  221W69714001M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMALENDRONAT SANDOZ 70 mgCOMPR. FILM.70 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 2 COMPR. FILM.P6L22,6750003,6150000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna decembrie 2023.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Romică-Andrei Baciu
  --------