LEGE nr. 370 din 7 decembrie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 8 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 28 septembrie 2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 29 septembrie 2023.  +  Articolul II(1) Sunt exceptate de la prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, cu completările ulterioare, sumele prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, articolul 04 „Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat“.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se reîntregesc în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la concurența sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 - anexa nr. 3/13/02a lit. a) în bugetul Secretariatului General al Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 7 decembrie 2023.Nr. 370.------