ORDIN nr. 4.030 din 27 noiembrie 2023privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 21.816 din 27.11.2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 și 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna decembrie 2023.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 27 noiembrie 2023.Nr. 4.030.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023
  pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,
  valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către
  deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau
  reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii
  medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul
  unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări
  de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a
  municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor
  medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor
  de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 6412 se introduc patruzeci și trei de noi poziții, pozițiile nr. 6413-6455, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn/obsStareCodDenumire produsFormaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  6413W65977002MEROPENEM APTAPHARMA 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg APTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O. - SLOVENIAMEROPENEMUMCutie cu 10 flac. din sticlă transparentă, prevăzute cu dop din cauciuc și capse detașabile, ce conține pulb. pt. sol. inj./perf. (4 ani; după reconstituire se utilizează imediat)J01DH02MGgeneric384,49414,49489,94Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6414W69346001BIKTARVY 30 mg/120 mg/ 15 mgCOMPR. FILM.30 mg/120 mg/15 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDABICTEGRAVIRUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUMCutie cu 1 flac. din PEID, prevăzut cu capac din PP și sistem de închidere securizat pentru copii x 30 compr. film. (2 ani)J05AR20MIinovativ2.864,432.894,433.193,08Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6415W65488001IMIPENEM/CILASTATIN APTAPHARMA 500 mg/500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mg/500 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O. - SLOVENIAIMIPENEMUM + CILASTATINUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră tip III, cu capacitatea de 20 ml, închise cu dop din cauciuc bromobutilic și capsă detașabilă flip-off, care conțin pulb. pt. sol. perf. (3 ani; după reconstituire se utilizează imediat)J01DH51MGgeneric187,07205,77251,21Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6416W69224004FILSUVEZGELAMRYT PHARMA-CEUTICALS DAC - IRLANDAPLANTE (MESTEACĂN)Cutie cu 30 tuburi x 23,4 g gel (4 ani)D03AX13MOorfan41.092,1241.122,1244.861,26Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6417W69161001FENOFIBRAT TERAPIA 145 mgCOMPR. FILM.145 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIAFENOFIBRATUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 compr. film. (3 ani)C10AB05MGgeneric17,8020,2927,43Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6418W67757003CABAZITAXEL SANDOZ 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIACABAZITAXELUMCutie cu 1 flac. din sticlă transparentă a 6 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani după ambalare pt. comercializare; după diluție se utilizează imediat)L01CD04MGgeneric6.922,866.952,867.616,77Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6419W67757001CABAZITAXEL SANDOZ 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIACABAZITAXELUMCutie cu 1 flac. din sticlă transparentă a 4,5 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani după ambalare pt. comercializare; după diluție se utilizează imediat)L01CD04MGgeneric5.192,155.222,155.730,29Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6420W69751001GROPRINOSIN 50 mg/ml siropSIROP50 mg/mlGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIAINOSINUMCutie cu 1 flac. din sticlă de culoare brună cu 150 ml sirop, prevăzut cu seringă dozatoare din PEJD (2 ani; 6 luni după prima deschidere)J05AX05MGgeneric40,0045,6059,64Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6421W69731001VYDURA 75 mgLIOF. ORAL75 mgPFIZER EUROPE MA EEIG - BELGIARIMEGEPANTCutie cu blist. PVC-OPA/Al x 2 x 1 (doză unitară) liof. orale (4 ani)N02CD06MIinovativ219,52241,47294,79Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6422W69731002VYDURA 75 mgLIOF. ORAL75 mgPFIZER EUROPE MA EEIG - BELGIARIMEGEPANTCutie cu blist. PVC-OPA/Al x 8 x 1 (doză unitară) liof. orale (4 ani)N02CD06MIinovativ878,08908,081.027,96Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6423W69756001CAPRELSA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOSVANDETANIBUMBlistere PVC/PVDC/Al, sigilate cu folie de aluminiu x 30 comprimate filmate (4 ani)L01XE12MIinovativ6.335,596.365,596.976,64Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017.Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6424W69757001CAPRELSA 300 mgCOMPR. FILM.300 mgSANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOSVANDETANIBUMBlistere PVC/PVDC/Al, sigilate cu folie de aluminiu x 30 comprimate filmate (4 ani)L01XE12MIinovativ18.050,8918.080,8919.746,32Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMSnr. 368/2017.Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6425W69664003MESALAZINA ALFASIGMA 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgALFASIGMA S.p.A. - ITALIAMESALAZINUMCutie cu 8 blist. PVC/Al x 15 compr. gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric164,23180,65220,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6426W69816001OGIVRI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgBIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED - IRLANDATRASTUZUMABUMCutie x 1 flac. cu capacitatea de 15 ml din sticlă transparentă de tip I cu dop din cauciuc butilic laminat cu film de fluororezină, conținând trastuzumab 150 mg (4 ani)L01FD01MBbiosimilar1.433,461.463,461.633,32Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017.Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6427W69642007QUETIAPINA TEVA 50 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.50 mgTEVA B.V. - ȚĂRILE DE JOSQUETIAPINUMCutie cu blist. PVC/PVDC-Al x 60 compr. cu elib. prel. (3 ani)N05AH04MGgeneric21,6424,6733,34Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6428W69646007QUETIAPINA TEVA 400 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.400 mgTEVA B.V. - ȚĂRILE DE JOSQUETIAPINUMCutie cu blist. PVC/PVDC-Al x 60 compr. cu elib. prel. (3 ani)N05AH04MGgeneric104,59115,05140,45Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6429W60439006EVERTAS 4,6 mg/24 hPLASTURE TRANS-DERMIC4,6 mg/24 hZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂRIVASTIGMINUMCutie cu 30 plicuri din material multilaminat din hârtie/tereftalat de polietilenă/polietilenă/aluminiu/poliamidă, a câte un plasture transdermic (3 ani)N06DA03MGgeneric60,2167,4485,27Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6430W60440006EVERTAS 9,5 mg/24 hPLASTURE TRANS-DERMIC9,5 mg/24 hZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂRIVASTIGMINUMCutie cu 30 plicuri din material multilaminat din hârtie/tereftalat de polietilenă/polietilenă/aluminiu/poliamidă, a câte un plasture transdermic (3 ani)N06DA03MGgeneric94,45105,78129,14Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6431W69773003CEFUROXIMĂ ATB 250 mgCOMPR. FILM.250 mgANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIACEFUROXIMUMCutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 10 compr. film.(3 ani)J01DC02MGgeneric9,0410,3113,93Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6432W69774003CEFUROXIMĂ ATB 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIACEFUROXIMUMCutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 10 compr. film. (3 ani)J01DC02MGgeneric15,4117,5623,74Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6433W69755001CERDELGA 84 mgCAPS.84 mgSANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOSELIGLUSTATCutie cu blist. din PETG/COC.PETG/ PCTFE - aluminiu x 56 caps. (3 ani)A16AX10MIorfan80.027,6680.057,6687.301,00Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6434W69612003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 10 mgCAPS.10 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric2.762,402.792,403.081,87Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6435W69613003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 15 mgCAPS.15 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric3.102,353.132,353.452,41Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6436W69610003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 5 mgCAPS.5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric2.309,362.339,362.588,05Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6437W69618005LEFLUNOMIDĂ SANDOZ 20 mgCOMPR. FILM.20 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIALEFLUNOMIDUMCutie cu 1 flacon PEID cu capac PP desicant x 30 compr. film. (3 ani)L04AA13MGgeneric60,0267,2385,00Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6438W69678005FENTANYL TTS SANDOZ 25 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC25 µg/hSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic (2 ani)N02AB03MGgeneric42,6348,6063,57Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6439W69680005FENTANYL TTS SANDOZ 50 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC50 µg/hSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic (2 ani)N02AB0372,4181,10102,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6440W69679005FENTANYL TTS SANDOZ 75 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC75 µg/hSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic (2 ani)N02AB03MGgeneric110,68121,75148,63Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6441W69681005FENTANYL TTS SANDOZ 100 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC100 µg/hSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermic (2 ani)N02AB03MGgeneric130,64143,70175,43Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6442W69635001HYCAMTIN 1 mgCAPS.1 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - D.D. - SLOVENIATOPOTECANUMCutie cu blist. PVC/PCTFE/Al x 10 caps. (3 ani)L01CE01MIinovativ1.108,551.138,551.279,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6443W69624001AIRBUFO FORSPIRO 160 micrograme/4,5 microgramePULB. DE INHAL. UNIDOZĂ160 micro-grame/4,5 micro-grameSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM)Cutie cu 1 dispozitiv de inhalat din plastic de culoare roșie/albă ce conține 1 blist. OPA-Al-PVC/Al x 60 doze cu pulb. de inhalat unidoză (ambalaj individual) (2 ani)R03AK07MGgeneric49,6356,5871,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6444W69714001ALENDRONAT SANDOZ 70 mgCOMPR. FILM.70 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAACIDUM ALENDRONICUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 2 compr. film (3 ani)M05BA04MGgeneric4,695,357,23Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6445W69659008EPROCLIV 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 56 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric61,5168,8987,11Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6446W69791004METOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L04AX03)COMPR.2,5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAMETHOTREXATUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 50 compr. (3 ani)L01BA01MGgeneric33,3237,9849,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6447W69727002SUNITINIB SANDOZ 50 mgCAPS.50 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps.L01EX01MGgeneric1.785,361.815,362.016,89Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6448W69725002SUNITINIB SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps. (3 ani)L01EX01MGgeneric1.092,151.122,151.261,29Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6449W69724002SUNITINIB SANDOZ 12,5 mgCAPS.12,5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps.L01EX01MGgeneric493,15523,15608,38Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6450W69660001LEPTOPROL 5 mgIMPLANT5 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIALEUPRORELINUMCutie cu o seringă preumplută din policarbonat cu piston din copolimer acrilonitril-butadienstirenic și ac, sigilate într-o pungă din polietilentereftalat/ Al-PE. Seringa preumplută conține un implant (4 ani).L02AE02MGgeneric549,88579,88670,22Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6451W69677001SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/mlSOL. INJ.100 mg/mlSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIASUGAMMADEXUMCutie cu 10 flac. din sticlă a câte 2 ml sol. inj. (fiecare flac. x 200 mg sugamadex)(3 ani)V03AB35MGgeneric2.234,032.264,032.505,94Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6452W69617003FUROAT DE MOMETAZONĂ SANDOZ 50 micro-grame/dozăSPRAY NAZ., SUSP.50 micro-grame/dozăSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAMOMETASONUMCutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu o pompă pulverizatoare nazală din PE/PP care conține 18 g susp. nazală, corespunzător la 140 doze măsurate (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere 2 luni)R01AD09MGgeneric10,4311,8916,07Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6453W69615003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric3.838,833.868,834.255,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6454NW63723001ARTESUN 60 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.60 mgC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAARTESUNATECutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml - 1 ml + 1 fiolă cu sol. NaCl 9 mg/ml - 5 ml (36 luni)P01BE03MI725,00755,00861,10Autorizație pentru nevoi speciale nr. 833/2023 Cant. 18 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 31.10.2024.
  6455NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1.291,161.321,161.478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 834/2023 Cant. 24 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 02.11.2024.
  2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 200, 231, 721, 987, 988, 1150, 1389, 1413, 1703, 1756, 1991, 1992, 1993, 2025, 2115, 2116, 2164, 2188, 2189, 2190, 2191, 2287, 2288, 2289, 2290, 2351, 2369, 2451, 2452, 2578, 2579, 2636, 2639, 2975, 3094, 3123, 3124, 3125, 3126, 3141, 3458, 3530, 3558, 3754, 3945, 4549, 4629, 4630, 4835, 5037, 5263, 5302, 5303, 5304, 5468, 5599, 5993, 5994, 6067, 6259 și 6260 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn/ObsStareCodDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  200!DCW65024001AIRBUFO FORSPIRO 160 micro-grame/4,5 microgramePULB. DE INHAL. UNIDOZĂ160 micro-grame/4,5 micro-grameSANDOZ - S.R.L.COMBINAȚII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM)Cutie cu 1 dispozitiv de inhalat din plastic de culoare roșie/albă ce conține 1 blist. OPA-Al-PVC/Al x 60 doze cu pulb. de inhalat unidozăR03AK07MGgeneric49,6356,5871,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  231!DCW52948001ALENDRONAT SANDOZ 70 mgCOMPR. FILM.70 mgSANDOZ - S.R.L.ACIDUM ALENDRONICUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 2 compr. film.M05BA04MGgeneric4,695,357,23Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  721NW68779001BCG 10 ANTI-TUBERCULOSIS VACCINEPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ.0,05 mg/dozăANISAPHARM DISTRIBUTION - S.R.L. - ROMÂNIAVACCIN BCGCutie cu 5 fiole cu pulb. a câte 10 doze + 5 fiole cu solv. pt. susp. inj. (30 luni)J07AN01IM230,00253,00308,86Autorizație pentru nevoi speciale nr. 791/2023 Cant. 5.600 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 21.04.2024.
  ………………………..
  987!DCW62995001CAPRELSA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGENZYME EUROPE BV - OLANDAVANDETANIBUMBlistere PVC/PVDC/Al, sigilate cu folie de aluminiu x 30 comprimate filmate (4 ani)L01XE12MIinovativ6.335,596.365,596.976,64Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017.Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  988!DCW62996001CAPRELSA 300 mgCOMPR. FILM.300 mgGENZYME EUROPE B.V. - OLANDAVANDETANIBUMBlistere PVC/PVDC/Al, sigilate cu folie de aluminiu x 30 comprimate filmate (4 ani)L01XE12MIinovativ18.050,8918.080,8919.746,32Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017.Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  1150!DCW63456001CERDELGA 84 mgCAPS.84 mgGENZYME EUROPE B.V.ELIGLUSTATCutie cu blist. din PETG/COC.PETG/ PCTFE - aluminiu x 56 caps.A16AX10MIorfan80.027,6680.057,6687.301,00Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  1389NW68097001COROTROPE 10 mg/10 mlSOL. INJ.10 mg/10 mlBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIAMILRINONUMCutie cu 10 fiole x 10 ml sol. inj. i.v. (3 ani)C01CE02MI773,52803,52913,99Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 648/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 27.09.2024.
  ………………………..
  1413NW68167001CRISANTASPASE PORTON BIOPHARMAPULB. PT. SOL. INJ./PERF.10.000 EDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L. - ROMÂNIAASPARAGINAZUMCutie x 5 flacoane (fiecare a câte 10.000 E) cu pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă (3 ani)L01XX02MI30.000,0030.029,9632.770,85Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 665/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 1.11.2024.
  ………………………..
  1703NW69245001DOPRAM 20 mg/mlSOL. INJ.20 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIADOXAPRAMUMCutie cu 5 fiole a câte 5 ml sol. inj. (4 ani)R07AB01MG298,00327,80395,45Cant. 398 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 7.11.2024.
  ………………………..
  1756NW60295001DROPERIDOL AGUETTANT 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlHYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIADROPERIDOLUMCutie cu 10 fiole x 1 ml sol. inj. (3 ani)N05AD08MG469,76499,76582,89Cant. 2.784 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 17.11.2024.
  ………………………..
  1991W64479001ENTRESTO 24 mg/26 mgCOMPR. FILM.24 mg/26 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM)Cutie cu 28 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani)C09DX04MIinovativ247,25271,98332,03Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.
  1992W64480001ENTRESTO 49 mg/51 mgCOMPR. FILM.49 mg/51 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM)Cutie cu 56 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani)C09DX04MIinovativ494,43524,43609,78Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.
  1993W64481001ENTRESTO 97 mg/103 mgCOMPR. FILM.97 mg/103 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM)Cutie cu 56 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani)C09DX04MIinovativ494,43524,43609,78Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.
  ………………………..
  2025!DCW67780008EPROCLIV 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgSANDOZ - S.R.L.COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 56 compr. film.A10BD07MGgeneric61,5168,8987,11Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  2115!DCW60439002EVERTAS 4,6 mg/24 hPLASTURE TRANS-DERMIC4,6 mg/24 hZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂRIVASTIGMINUMCutie cu 30 de plicuri din material multilaminat din hârtie/tereftalat de polietilenă/aluminiu/poliacrilonitril, a câte un plasture transdermicN06DA03MGgeneric60,2167,4485,27Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2116!DCW60440002EVERTAS 9,5 mg/24 hPLASTURE TRANS-DERMIC9,5 mg/24 hZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂRIVASTIGMINUMCutie cu 30 de plicuri din material multilaminat din hârtie/tereftalat de polietilenă/aluminiu/poliacrilonitril, a câte un plasture transdermicN06DA03MGgeneric94,45105,78129,14Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  2164NW68164001FAVIPIRAVIR MEDITOP 200 mgCOMPR. FILM.200 mgBIOEEL - S.R.L. - ROMÂNIAFAVIPIRAVIRUMCutie cu 4 blistere a câte 10 compr. film.J05AX27MI126,46139,11169,82Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 662/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 27.10.2024.
  ………………………..
  2188!DCW53503005FENTANYL TTS SANDOZ 100 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC100 µg/hSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermicN02AB03MGgeneric130,64143,70175,43Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2189!DCW53500005FENTANYL TTS SANDOZ 25 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC25 µg/hSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermicN02AB03MGgeneric42,6348,6063,57Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2190!DCW53501005FENTANYL TTS SANDOZ 50 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC50 µg/hSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermicN02AB03MGgeneric72,4181,10102,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2191!DCW53502005FENTANYL TTS SANDOZ 75 µg/hPLASTURE TRANS-DERMIC75 µg/hSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIAFENTANYLUMCutie cu 5 plicuri din PET/PE/Al/PE x 1 plasture transdermicN02AB03MGgeneric110,68121,75148,63Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  2287W52917001FLUOCINOLON D FITERMAN 0,25 mg + 50 mg/gCREMĂ0,25 mg + 50 mg/gFITERMAN PHARMA - S.R.L.COMBINAȚII (FLUOCINOLONUM + DEXPANTHENOLUM)Cutie cu 1 tub Al x 20 g cremăD07XCN1MGgeneric7,038,0110,83Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2288W52916001FLUOCINOLON G FITERMAN 0,25 mg/ + 1 mg/gCREMĂ0,25 mg/+1 mg/gFITERMAN PHARMA - S.R.L.COMBINAȚII (FLUOCINOLONUM + GENTAMICINUM)Cutie cu 1 tub din Al x 20 g cremăD07CC02MGgeneric7,038,0110,83Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2289W52916002FLUOCINOLON G FITERMAN 0,25 mg/ +1 mg/gCREMĂ0,25 mg/+1 mg/gFITERMAN PHARMA - S.R.L.COMBINAȚII (FLUOCINOLONUM + GENTAMICINUM)Cutie cu 1 tub din Al x 35 g cremăD07CC02MGgeneric12,3014,0218,95Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2290W61211001FLUOCINOLON N ATB 0,25 mg/5 mg/gUNGUENT0,25 mg/5 mg/gANTIBIOTICE - S.A.COMBINAȚII (FLUOCINOLONUM + NEOMICINUM)Cutie cu 1 tub din Al x 18 g ung.D07CC02MGgeneric10,0011,4015,41Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  2351NW68129001FRISIUM 10 mgCOMPR.10 mgBIOEEL - S.R.L. - ROMÂNIACLOBAZAMUMCutie cu 5 blistere a câte 20 comprimate (3 ani)N05BA09MI43,3049,3764,57Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 654/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 13.10.2024.
  ………………………..
  2369!DCW59422002FUROAT DE MOMETAZONĂ SANDOZ 50 micro-grame/dozăSPRAY NAZ., SUSP.50 micro-grame/dozăSANDOZ - S.R.L. ROMÂNIAMOMETASONUMCutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu o pompă pulverizatoare nazală din PE/PP care conține 18 g susp. nazală, corespunzător la 140 doze măsurateR01AD09MGgeneric10,4311,8916,07Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  2451W66496002GILENYA 0,25 mgCAPS.0,25 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDAFINGOLIMODUMCutie cu blist. din PVC/PVDC/Al x 28 caps. (2 ani)L04AA27MIinovativ4.003,194.033,194.434,33Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.
  2452W64461005GILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDAFINGOLIMODUMCutie cu blist. PVC/PVDC/Al cu 28 capsule (2 ani)L04AA27MIinovativ3.530,693.560,693.919,30Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.
  ………………………..
  2578!DCW61201001HEMANGIOL 3,75 mg/mlSOL. ORALĂ3,75 mg/mlPIERRE FABRE DERMATOLOGIE - FRANȚAPROPRANOLOLUMCutie x 1 flacon din sticlă brună x 120 ml soluție oralăC07AA05MIinovativ750,75780,75889,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2023.
  2579W69409001HEMANGIOL 3,75 mg/mlSOL. ORALĂ3,75 mg/mlPIERRE FABRE MEDICAMENT - FRANȚAPROPRANOLOLUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună x 120 ml soluție orală (3 ani - înainte de deschidere; după prima deschidere - 2 luni)C07AA05MIinovativ750,75780,75889,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2023.
  ………………………..
  2636!DCW64499001HYCAMTIN 1 mgCAPS.1 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDATOPOTECAMUMCutie cu blist. PVC/PCTFE/Al x 10 caps.L01CE01MIinovativ1.108,551.138,551.279,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  2639NW68137001HYDRO-CORTISONE ROUSSEL 10 mgCOMPR.10 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIAHYDRO-CORTISONUMCutie cu 1 blist. x 25 compr. (3 ani)H02AB09MI16,8019,1625,89Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 656/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 19.10.2024.
  ………………………..
  2975W66757001KETOCONAZOLE HRA 200 mgCOMPR.200 mgHRA PHARMA RARE DISEASESKETOCONAZOLUMCutie cu 6 blist. PVC/Al x 10 compr. (3 ani)J02AB02MOorfan2.342,192.372,192.623,84Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2023.
  ………………………..
  3094!DCW56602005LEFLUNOMIDĂ SANDOZ 20 mgCOMPR. FILM.20 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIALEFLUNOMIDUMCutie cu 1 flacon PEID cu capac PP desicant x 30 compr. film.L04AA13MGgeneric60,0267,2385,00Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  3123!DCW65248003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 10 mgCAPS.10 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps.L04AX04MGgeneric2.762,402.792,403.081,87Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  3124!DCW65249003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 15 mgCAPS.15 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps.L04AX04MGgeneric3.102,353.132,353.452,41Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  3125!DCW65251003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps.L04AX04MGgeneric3.838,833.868,834.255,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  3126!DCW65246003LENALIDOMIDĂ SANDOZ 5 mgCAPS.5 mgSANDOZ - S.R.L. -ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps.L04AX04MGgeneric2.309,362.339,362.588,05Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  3141!DCW61373001LEPTOPROL 5 mgIMPLANT5 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIALEUPRORELINUMCutie cu o seringă preumplută din policarbonat cu piston din copolimer acrilonitril-butadienstirenic și ac sigilate într-o pungă din polietilentereftalat/ Al-PE. Seringa preumplută conține un implant.L02AE02MGgeneric549,88579,88670,22Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  3458!DCW68603003MESALAZINĂ SOFAR 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgSOFAR S.P.A.MESALAZINUMCutie cu 8 blist. PVC/Al x 15 compr. gastrorezistenteA07EC02MGgeneric164,23180,65220,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  3530!DCW68338006METOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L04AX03)COMPR.2,5 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIAMETHOTREXATUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 50 compr.L01BA01MGgeneric33,3237,9849,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  3558NW68139001MIDAZOLAM KALCEKS 1 mg/mlSOL. INJ./PERF.1 mg/mlPHARMNET PLUS - S.R.L. - ROMÂNIAMIDAZOLAMUMCutie cu 10 fiole a 5 ml sol. inj./perf.N05CD08MG74,1083,00104,94Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 658/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 20.10.2024.
  ………………………..
  3754W56297011NEUROMULTIVITCOMPR. FILM.LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. - AUSTRIACOMBINAȚIICutie cu 10 blist. Al/Al x 10 compr. film. (3 ani)A11DBN1MGgeneric33,2337,8849,55Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  3945!DCW68011001OGIVRI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgVIATRIS LIMITED - IRLANDATRASTUZUMABUMCutie x 1 flac. cu capacitatea de 15 ml din sticlă transparentă de tip I cu dop din cauciuc butilic laminat cu film de fluoro-rezină conținând trastuzumab 150 mgL01XC03MBbiosimilar1.433,461.463,461.633,32Prețurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condițiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017.Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  4549W53030004PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂCutie x 1 flac. x 25 ml sol. perf.J06BA02MIderivat din sânge614,60644,60740,76Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  4629!DCW58676007QUETIAPINĂ TEVA 400 mgCOMPR. ELIB. PREL.400 mgTEVA PHARMACEUTI-CALS - S.R.L. - ROMÂNIAQUETIAPINUMCutie x blistere PVC/Aclar-Al x 60 comprimate eliberare prelungită (2 ani după amb. pt. com., după prima desch. a flac. 60 de zile)N05AH04MGgeneric104,59115,05140,45Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  4630!DCW58673007QUETIAPINĂ TEVA 50 mgCOMPR. ELIB. PREL.50 mgTEVA PHARMACEUTI-CALS - S.R.L. - ROMÂNIAQUETIAPINUMCutie x blistere PVC/ACLAR-Al x 60 comprimate cu eliberare prelungită (3 ani)N05AH04MGgeneric21,6424,6733,34Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  4835NW69292001ROBINUL-NEOSTIGMINE 0,5 mg/ml 2,5 mg/mlSOL. INJ.0,5 mg/ml 2,5 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (GLICOPIRONIUM BROMIDUM + NEOSTIGMINI METILSULFAS)Cutie cu 10 fiole a câte 1 ml sol. inj.MG146,55161,21196,80Cant. 99.918 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 28.11.2024.
  ………………………..
  5037NW68192001SIMDAX 2,5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIALEVOSIMENDANUMCutie cu un flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capac din aluminiu cu capsă din polipropilenă, conținând 5 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)C01CX08MI5.994,006.023,996.604,31Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 667/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 12.11.2024.
  ………………………..
  5263!DCW67934001SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/mlSOL. INJ.100 mg/mlSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIASUGAMMADEXUMCutie cu 10 flac. din sticlă a câte 2 ml sol. inj. (fiecare flac. x 200 mg sugamadex)V03AB35MGgeneric2.234,032.264,032.505,94Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  5302!DCW66108002SUNITINIB SANDOZ 12,5 mgCAPS.12,5 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps.L01XE04MGgeneric493,15523,15608,38Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  5303!DCW66109002SUNITINIB SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps.L01XE04MGgeneric1.092,151.122,151.261,29Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  5304!DCW66111002SUNITINIB SANDOZ 50 mgCAPS.50 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps.L01XE04MGgeneric1.785,361.815,362.016,89Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  5468NW67888001TETAGAM PSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUM-PLUTĂPRISUM INTERNATIONAL TRADING CO -S.R.L. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ TETANICĂ UMANĂCutie cu 1 seringă preumplută a 1 ml sol. inj. (3 ani)J06BB02MI80,3690,00113,80Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 631/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 30.07.2024.
  ………………………..
  5599NW68337001TRASYLOL 0,5SOL. PERF.500.000 KIU/50 mlAMRING FARMA - S.R.L. - ROMÂNIAAPROTININUMCutie cu 1 flac. cu 50 ml sol. perf. (3 ani)B02AB01MG591,89621,89716,01Medicamentul poate fi comercializat până la epuizarea cantităților existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării Autorizației pentru nevoi speciale nr. 680/2021.Prețurile sunt valabile până la data de 22.12.2024.
  ………………………..
  5993!DCW68828001VYDURA 75 mgLIOF. ORAL75 mgBIOHAVEN PHARMACEUTICAL IRELAND DACRIMEGEPANTCutie cu blist. PVC-OPA/Al x 2 x 1 (doză unitară) liof. orale tip portofelN02CD06MIinovativ219,52241,47294,79Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  5994!DCW68828002VYDURA 75 mgLIOF. ORAL75 mgBIOHAVEN PHARMACEUTICAL IRELAND DACRIMEGEPANTCutie cu blist. PVC-OPA/Al x 8 x 1 (doză unitară) liof. oraleN02CD06MIinovativ878,08908,081.027,96Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ………………………..
  6067W65487001XOLAIR 150 mgSOL. INJ.150 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITEDOMALIZUMABUMCutie cu 1 seringă preumplută x 1 ml sol. inj. (15 luni)R03DX05MIinovativ1.007,111.037,111.168,60Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2024.
  ………………………..
  6259!DCW69576003CEFUROXIMA AUROBINDO 250 mgCOMPR. FILM.250 mgANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIACEFUROXIMUMCutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 10 compr. film. (3 ani)J01DC02MGgeneric9,0410,3113,93Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6260!DCW69577003CEFUROXIMA AUROBINDO 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIACEFUROXIMUMCutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 10 compr. film. (3 ani)J01DC02MGgeneric15,4117,5623,74Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  3. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 35, 446, 538, 539, 540, 541, 542, 1961, 1963, 2113, 2114, 2508, 2726, 3088, 3089, 3090, 3276, 3278, 3874, 5815, 6001 și 6018 se abrogă.4. În anexa nr. 2 lista A, după poziția nr. 453 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 454 și 455, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmStarePRG (lei) pentru medicamente generice 65% actualizare T2 2022 + indexarePRB (lei) pentru medicamente biosimilare 80% actualizare T2 2022 + indexare
  454W62362001!LIPANTIL NANO 145 mgCOMPR. FILM.145 mgMYLAN MEDICAL SASFENOFIBRATUMCutie cu 3 blist. PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 compr. film. (3 ani)C10AB05MIinovativDC17,80
  455W68980001LIPANTIL NANO 145 mgCOMPR. FILM.145 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDFENOFIBRATUMCutie cu 3 blist. PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 compr. film.C10AB05MIinovativ17,80
  5. În anexa nr. 2 lista B, poziția nr. 486 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_ frmStatut_anmStarePreț referință generic (PRG) Actualizare T2 2022
  486W61211001FLUOCINOLON N ATB 0,25 mg/5 mg/gUNGUENT0,25 mg/5 mg/gANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (FLUOCINOLONUM + NEOMICINUM)Cutie x 1 tub din Al x 18 g unguent (2 ani)D07CC02MGgeneric7,03
  -----