HOTĂRÎRE nr. 564 din 18 septembrie 1992pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 7 octombrie 1992    Guvernul României hotărăşte: Articolul 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 594/1991 se modifica şi se completează după cum urmează:"Art. 5. - (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează definitiv în România numai după omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice prin Registrul Auto Roman - R.A. (2) Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice este individuală sau de tip. (3) Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice se solicita de către producătorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, de persoanele juridice sau fizice care le importa sau le introduc în România, ori le construiesc din piese detasate. (4) Autovehiculele şi remorcile importate sau introduse în România nu pot fi înmatriculate definitiv dacă au o vechime de fabricaţie mai mare de 8 ani faţă de anul în care s-au efectuat formalităţile vamale în România. (5) Autovehiculele primite cu titlu gratuit de organizaţii sau asociaţii cu caracter umanitar, de protecţie socială, instituţii culturale şi de învăţămînt de toate gradele, sindicate, organizaţii de cult, asociaţii, federaţii sau cluburi sportive, ministere şi alte organe ale administraţiei publice, pot fi înmatriculate definitiv, indiferent de vechimea lor, în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (1)." PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru de interne,Victor Babiuc---------------------