HOTĂRÂRE nr. 36 din 28 noiembrie 2023pentru completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 7 iulie 2023, se completează după cum urmează:– După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 33^1La deschiderea ședințelor comune ale celor două Camere se intonează imnul național al României.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 28 noiembrie 2023.Nr. 36.-----