ORDIN nr. 4.050 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 29 noiembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 21.990/2023 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate și al Direcției personal și structuri sanitare,având în vedere prevederile art. 14 alin. (4^1) și art. 17 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 5 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 28 noiembrie 2023.Nr. 4.050.  +  ANEXĂ** Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.078/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
  -----