HOTĂRÂRE nr. 151 din 27 noiembrie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 29 noiembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. XVI - Componența Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale:– domnul senator Scarlat George - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Florean Ovidiu-Iosif - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor;– domnul senator Florean Ovidiu-Iosif - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor se include în componența comisiei în locul domnului senator Hangan Andrei - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 27 noiembrie 2023.Nr. 151.-----