HOTĂRÂRE nr. 821 din 18 iunie 1970pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 25 iunie 1970    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Alocaţia de întreţinere pentru minorii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi unei familii ori persoane se stabileşte la 400 lei lunar.  +  Articolul 2Alocaţia de hrana se stabileşte la 10,50 lei pe zi, pentru:- cei internati în şcoli speciale de reeducare din subordinea Ministerului Muncii;- cei aflaţi în centrele de primire organizate de consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Cheltuielile de transport pentru deplasarea minorilor la comisiile pentru ocrotirea minorilor, la centrele de primire sau la alte instituţii de ocrotire se suporta de persoanele care le asigura, potrivit legii, întreţinerea, iar în lipsa acestora, după caz, de instituţiile de ocrotire în a căror întreţinere se găsesc sau din fondurile de asistenţa socială prevăzute în bugetele locale.  +  Articolul 4Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 12 mai 1970.PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ION GHEORGHE MAURER-------------