ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 29 martie 2001pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În perioada 1 aprilie-31 decembrie 2001 se suspenda aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Pe perioada suspendării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice se aplică reglementările în materie de achiziţii publice existente la data intrării în vigoare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----