HOTĂRÂRE nr. 72 din 22 noiembrie 2023privind modificarea alin. (3) al art. 7 din Regulamentul Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 7 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 3 august 2023, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat în cazul în care constată încălcarea prevederilor constituționale și legale privind condițiile de eligibilitate și/sau în cazul în care constată că există o hotărâre judecătorească de condamnare, rămasă definitivă, pentru săvârșirea de către respectivul deputat a unei infracțiuni legate de derularea procesului electoral.  +  Articolul IIRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 3 august 2023, cu modificarea adusă prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    VASILE-DANIEL SUCIU
    București, 22 noiembrie 2023.Nr. 72.-----