RECTIFICARE nr. 1.010 din 20 octombrie 2023referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2023
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 17 noiembrie 2023    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.010/2023 privind modificarea denumirii, valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Casei Județene de Pensii Neamț, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, se face următoarea rectificare:– în anexă, în coloana „Elementele-cadru de descriere tehnică“, în loc de: „CF 65425-C1-3 Piatra-Neamț“ se va citi: „CF 65425-C1-U3 Piatra-Neamț“.-----