RECTIFICARE nr. 822 din 23 iunie 2022referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 822/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 17 noiembrie 2023    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 27 iunie 2022, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 2 la normele metodologice - „Modelul tichetului de activități casnice pe suport hârtie“, la rubrica în care va fi completat CNP al prestatorului casnic de către beneficiar, în loc de: „CNP beneficiar casnic:“ se va citi: „CNP prestator casnic:“.-----