ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 23 martie 2001privind producția de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 29 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se aprobă livrarea, în perioada 2001-2004, de către Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a unei cantități de 500 tone de apa grea și acumularea de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat a acestei cantități, ca stoc de rezerva de stat, pentru punerea în funcțiune a Unității 2 - Centrala Nuclearoelectrica (CNE) Cernavoda.  +  Articolul 2(1) Acumularea cantității de apa grea de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat se face prin compensare cu obligațiile datorate de Regia Autonomă pentru Activități Nucleare către bugetul de stat și către Compania Naționala a Lignitului Targu Jiu, Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Societatea Naționala de Transport Marfa București, transportatori auto, Societatea Comercială "Oltchim" Ramnicu Valcea - S.A., Societatea Comercială "Romcim" Targu Jiu, furnizorii de servicii de reparații și materiale, precum și cu obligațiile acestor furnizori față de bugetul de stat.(2) În cazul în care furnizorii Regiei Autonome pentru Activități Nucleare nu au obligații restante la bugetul de stat se compensează obligațiile bugetare înregistrate de agenții economici față de care furnizorii Regiei Autonome pentru Activități Nucleare au obligații de plată rezultate din relații contractuale. Compensarea obligațiilor bugetare ale agenților economici se efectuează la nivelul obligațiilor acestora față de bugetul de stat și nu va depăși cuantumul sumelor datorate de Regia Autonomă pentru Activități Nucleare furnizorilor săi și nici cuantumul sumelor datorate de furnizori agenților economici.  +  Articolul 3Compensarea obligațiilor de plată prevăzute la art. 2 se va realiza în cursul anului 2001 până la data de 24 decembrie 2001, în limita sumei de maximum 1.700 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantității de apa grea.  +  Articolul 4(1) În scopul asigurării continuității fluxului tehnologic specific producției de apa grea, în perioada 2002-2004 acumularea acesteia de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat se va face în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Plafonul maxim în limita căruia se va face compensarea în perioada 2002-2004 va fi aprobat pentru fiecare an prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor aproba prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului industriei și resurselor normele metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei
  și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Președintele Administrației
  Naționale a Rezervelor de Stat,
  Gabriel Oprea
  -------------