ORDIN nr. 3.810/1.008/2023pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.810 din 10 noiembrie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.008 din 31 octombrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 13 noiembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 20.280/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 5.065 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 553 se modifică și va avea următorul cuprins:
  553W69723001J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMSEVATRIMSOL. INJ.400 mg/80 mgDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR5012,96000016,38720037,349800
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 556 se introduc două noi poziții, pozițiile 557 și 558, cu următorul cuprins:
  557W13949004J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR110,05480012,71280013,477200
  558W69722001J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMCOTRIM-RATIOPHARM 400 mg/80 mgSOL. INJ.400 mg/80 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR510,80000013,6560000,000000
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 335, 343, 350, 359, 364, 371, 385, 387-395, 398-403, 409, 412, 508, 649-652 și 666-670 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  335W65026001L01EX01SUNITINIBUM **1SUTENT 12,5 mgCAPS.12,5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3013,63999916,3500000,000000
  ……………………………….
  343W43546001L01EX01SUNITINIBUM **1SUTENT 12,5 mgCAPS.12,5 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3013,63999916,3500000,000000
  ……………………………….
  350W43556001L01EX01SUNITINIBUM **1SUTENT 25 mgCAPS.25 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3029,80000033,9716660,000000
  ……………………………….
  359W65027001L01EX01SUNITINIBUM **1SUTENT 25 mgCAPS.25 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3029,80000033,9716660,000000
  ……………………………….
  364W43557001L01EX01SUNITINIBUM **1SUTENT 50 mgCAPS.50 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3048,00000053,8096660,000000
  ……………………………….
  371W65028001L01EX01SUNITINIBUM **1SUTENT 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3048,00000053,8096660,000000
  ……………………………….
  385W64502002L01EX03PAZOPANIBUM **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9050,52000055,57546611,358089
  ……………………………….
  387W68580005L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM.PR9042,10000046,3128880,000000
  388W68756002L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB TEVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR6050,52000055,5754661,278034
  389W68580008L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X 1 COMPR. FILM.PR9042,10000046,3128880,000000
  390W68580009L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X 1 (3 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM.PR9042,10000046,3128880,000000
  391W68580006L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 (3 X 30) COMPR. FILM.PR9042,10000046,3128880,000000
  392W68580002L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. PEID X 90 COMPR. FILM.PR9042,10000046,3128880,000000
  393W68580003L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU FLAC. PEID X 90 (3 X 30) COMPR. FILM.PR9042,10000046,3128880,000000
  394W68700007L01EX03PAZOPANIBUM **1PYZYPI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM.PR9050,52000055,57546612,262534
  395W64503002L01EX03PAZOPANIBUM **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR6099,322399109,02439920,863434
  ……………………………….
  398W68583007L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR6082,76866690,8536660,000000
  399W68583008L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X 1 (2 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM.PR6082,76866690,8536660,000000
  400W68701005L01EX03PAZOPANIBUM **1PYZYPI 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSTADA M D S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR6099,322399109,02439922,623267
  401W68583004L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR6082,76866690,8536660,000000
  402W68583005L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂAMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 (2 X 30) COMPR. FILM.PR6082,76866690,8536660,000000
  403W68583002L01EX03PAZOPANIBUM **1PAZOPANIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR6082,76866690,8536660,000000
  ……………………………….
  409W65560002L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 10 ML (100 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR14.990,4700005.477,7700000,000000
  ……………………………….
  412W65560002L01FF01NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 10 ML (100 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR14.990,4700005.477,7700000,000000
  ……………………………….
  508W68328001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 2,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.2,5 mgFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CE CONȚINE 2,5 MG BORTEZOMIBPR11.214,1480001.369,1900000,000000
  ……………………………….
  649W65684001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 10 mgCAPS.10 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21119,883428132,85314242,549715
  650W68919001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ LABORMED 10 mgCAPS.10 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21119,883428132,853142236,394953
  651W64957001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ ALVOGEN 10 mgCAPS.10 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21119,883428132,853142236,394953
  652W65248003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ SANDOZ 10 mgCAPS.10 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21119,883428132,85314213,902572
  ……………………………….
  666W64955002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ ALVOGEN 5 mgCAPS.5 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR2163,56228571,462856454,445239
  667W65246003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ SANDOZ 5 mgCAPS.5 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR2163,56228571,46285651,777620
  668W65682001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 5 mgCAPS.5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR2163,56228571,46285669,341905
  669W66643002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ GRINDEKS 5 mgCAPS.5 mgAS GRINDEKSLETONIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 21 CAPS.PR2163,56228571,462856313,465239
  670W68917002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ LABORMED 5 mgCAPS.5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR2163,56228571,462856454,445239
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 702 și 705 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 710 se introduc două noi poziții, pozițiile 711 și 712, cu următorul cuprins:
  711W67816003L02AE02LEUPRORELINUM**ELIGARD 45 mgPULB.+SOLV. PT. SOL. INJ.45 mgRECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.ITALIAO CUTIE DE CARTON CONȚINÂND 1 CASETĂ TERMOFORMATĂ. CASETA CONȚINE UN SISTEM PRECONECTAT FORMAT DINTR-O SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLVENT (SERINGA A), O SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU PULBERE (SERINGA B)PR11.259,5500001.411,0600000,000000
  712W67702007L02AE02LEUPRORELINUM**ELIGARD 22,5 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.22,5 mgRECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.AITALIA1 CUTIE X 1 CASETĂ TERMOFORMATĂ CARE CONȚINE UN SISTEM PRECONECTAT FORMAT DINTR-O SERINGĂ DIN PP, PREUMPLUTĂ CU SOLVENT (SERINGA A), O SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU PULBERE (SERINGA B) ȘI UN CONECTOR CU BUTON DE COMUTARE ÎNTRE CELE 2 SERINGI; UN AC STERILPR1706,690000808,4400000,000000
  6. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 29 se introduc două noi poziții, pozițiile 30 și 31, cu următorul cuprins:
  30W69287002L04AA31TERIFLUNOMIDUM**1TEREBYO 14 mgCOMPR. FILM.14 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR2853,77178559,9735710,000000
  31W69303001L04AA31TERIFLUNOMIDUM**1AUBAGIOCOMPR. FILM.7 mgSANOFI WINTHROP INDUSTRIEFRANȚACUTIE CU 28 COMPR. FILM.PR2859,83250066,5800000,000000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 91-100 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  91W68796004A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  92W68474001A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**JUZIMETTE 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. ALBE, OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF280,5818000,7609991,122215
  93W67780008A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EPROCLIV 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,794536
  94W67718005A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MAYMETSI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  95W68835003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**JAMESI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  96W69327001A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE ACCORD 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC/ALU) X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  97W69327002A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE ACCORD 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (ALU/ALU) X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  98W67718025A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MAYMETSI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. TIP CALENDAR PVC-PE-PVDC-PE-PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  99W64669003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  100W69160003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**LONAMO DUO 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF560,5818000,7609990,922929
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 202 se introduce o nouă poziție, poziția 203, cu următorul cuprins:
  203W69237004A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**JANSITIN DUO 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF600,4848330,6341660,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, poziția 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
  21W64494001L04AX08DARVADSTROCELUM**1 ΩALOFISEL 5 x 10(6) celule/mlSUSP. INJ.5 x 10(6) celule/mlTAKEDA PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 4 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SUSP.PR1279.347,640000304.527,4700000,000000
  10. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 90 se introduce o nouă poziție, poziția 91, cu următorul cuprins:
  91W69566002H01AB01TIREOTROPINUM ALFATHYROGEN 0,9 mgPULB. PT. SOL. INJ.0,9 mgSANOFI B.V.ȚĂRILE DE JOSCUTIE X 2 FLACOANES21.346,5150001.486,7750000,000000
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 85, 86 și 87 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 127 se modifică și va avea următorul cuprins:
  127W69723001J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMSEVATRIMSOL. INJ.400 mg/80 mgDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR5012,96000016,38720037,349800
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 127 se introduce o nouă poziție, poziția 128, cu următorul cuprins:
  128W69722001J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMCOTRIM-RATIOPHARM 400 mg/80 mgSOL. INJ.400 mg/80 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR510,80000013,6560000,000000
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.8 „Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic“, pozițiile 1, 2 și 3 se abrogă.15. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 90 se introduce o nouă poziție, poziția 91, cu următorul cuprins:
  91W69702002V03AE02SEVELAMER**RENAGEL 800 mgCOMPR. FILM.800 mgSANOFI B.V.ȚĂRILE DE JOSFLAC. PEID. X 180 COMPR. FILM.P-RF1801,7705002,1417770,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna noiembrie 2023.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Romică-Andrei Baciu
  -----