ORDIN nr. 99 din 1 noiembrie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 6 noiembrie 2023    Având în vedere prevederile art. 32^1 alin. (2) și (3) și ale art. 46^1 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Mircea Man
    București, 1 noiembrie 2023.Nr. 99.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energieielectrice care sunt componente de rețea complet integrate