HOTĂRÂRE nr. 95 din 28 iunie 2023pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 20/2023
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 25 octombrie 2023    În temeiul art. 19 pct. 1 lit. a) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și al art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară,Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 20/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 3 aprilie 2023, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) Compartimentul de audit public intern;2. La capitolul XIV „Compartimentele din structura Înaltei Curți de Casație și Justiție“, titlul secțiunii a 7-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 7-a Compartimentul de audit public intern3. Articolul 149 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 149Compartimentul de audit public intern funcționează în subordinea directă a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile specifice Înaltei Curți de Casație și Justiție.4. La articolul 150, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 150Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții:5. La articolul 151 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 151(1) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:6. La articolul 151, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Personalul din cadrul Compartimentului de audit public intern își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale în acest domeniu.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
    Corina Alina Corbu
    București, 28 iunie 2023.Nr. 95.-----