HOTĂRÂRE nr. 102 din 23 octombrie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 octombrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. V - Componența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul senator Torma Adrian Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei.2. La anexa nr. XVII - Componența Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației, domnul senator Humelnicu Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Pistru Eusebiu-Manea - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.3. La anexa nr. XIX - Componența Comisiei pentru românii de pretutindeni, domnul senator Pistru Eusebiu-Manea - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Humelnicu Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.4. La anexa nr. XX - Componența Comisiei pentru mediu, domnul senator Popescu Ion-Dragoș - senator neafiliat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Bîca Iulian-Mihail - senator neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 23 octombrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 23 octombrie 2023.Nr. 102.-----