LEGE nr. 288 din 23 octombrie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 octombrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 136 din 5 octombrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 6 octombrie 2022, cu următoarea modificare:– Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după litera p) se introduce o nouă literă, lit. r), cu următorul cuprins:r) transportul produselor rezervă de stat acordate ca ajutoare umanitare în cadrul intervențiilor operative, precum și în cadrul activităților de administrare a stocurilor de produse rezervă de stat și/sau de mobilizare.2. Articolul 18^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18^1Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică și transportului efectuat de autobuzele unităților administrativ-teritoriale sau ale unităților de învățământ, având inscripția „transport școlar“, deținute de către acestea cu orice titlu, prin excepție de la prevederile art. 3 pct. 42, și utilizate exclusiv pentru transportul elevilor și cadrelor didactice din mediul rural către unitățile de învățământ din comună sau către unitățile de învățământ din mediul urban.3. La articolul 19, după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:o) transportul produselor rezervă de stat acordate ca ajutoare umanitare în cadrul intervențiilor operative, precum și în cadrul activităților de administrare a stocurilor de produse rezervă de stat și/sau de mobilizare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 23 octombrie 2023.Nr. 288.------