ORDIN nr. 86 din 20 februarie 2001privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Nr. 86/20 februarie 2001
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA ŞI STUDII ECONOMICE
 • Nr. 1.453/1 martie 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general, prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă completarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuPreşedintele Institutului Naţionalde Statistica şi Studii Economice,Victor Dinculescu  +  Anexa LISTA cuprinzând ocupatiile care urmează să fie introduse în Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.)
               
    1.Bioinginer medicalpag. 104-cod 222907
    2.Asistent medical (studii superioare)pag. 104-cod 222908
    3.Inspector de reintegrare socială şi supravegherepag. 118-cod 244603
    4.Lichidatorpag. 111-cod 241122
    5.Administrator judiciarpag. 111-cod 241123
    6.Executor bancarpag. 111-cod 241124
    7.Consilier de reintegrare socială şi supravegherepag. 118-cod 244602
    8.Mediatorpag. 119-cod 244702
    9.Se înlocuieşte ocupaţia "controlor vamal (studii superioare)" cu ocupaţia "ofiţer de legătură (vamal)"pag. 113-cod 241907
    10.Maestru artist circpag. 122-cod 245520
    11.Pilonist antenistpag. 157-cod 313211
    12.Secretar-asistent directorpag. 180-cod 343102
    13.Grafician calculatorpag. 190-cod 411302
    14.Designer pagini WEBpag. 190-cod 411303
    15.Se înlocuieşte ocupaţia "tehnician PSI" cod 315101 cu ocupaţia "inspector de specialitate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor"pag. 161-cod 315101
    16.Administrator imobilepag. 204-cod 512112
    17.Expert în siguranţa la focpag. 208-cod 516107
    18.Pompier specialistpag. 208-cod 516108
    19.Tâmplar binalepag. 250-cod 742221
    20.Asamblator montator profile aluminiu şi geam termopanpag. 225-cod 713407
    21.Instalator centrale termicepag. 225-cod 713608
    22.Ignifugatorpag. 226-cod 714107
    23.Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilorpag. 235-cod 723305
    24.Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilorpag. 236-cod 724204
    25.Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitatepag. 257-cod 811103
    26.Trolistpag. 257-cod 811104
    27.Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelorpag. 260-cod 812212
      -La grupa de bază 1239 "Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative" ocupaţia "şef stat major apărare civilă" cod 123903 se înlocuieşte cu ocupaţia "inspector de protecţie civilă"pag. 82-cod 123903
      -La grupa de bază 3151 "Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor" se anulează ocupaţia "inspector protecţie civilă"pag. 161-cod 315102
      -La grupa de bază 41904 "Alţi funcţionari de birou" se anulează ocupaţia "inspector apărare civilă"pag. 197-cod 419002
  Se introduce o grupa de baza noua 2423 "Specialişti în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformitatii" la pagina 114, cu următorul conţinut:"Specialiştii în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformitatii realizează standarde profesionale şi naţionale; proiectează, realizează şi dezvolta sistemele de management pentru domeniul calităţii, mediului, securităţii informatiei, securităţii şi sănătăţii în munca; propun politici şi obiective pentru domeniul calităţii, mediului, securităţii informatiei şi sănătăţii profesionale; organizează şi efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evalueaza conformitatea produselor şi a sistemelor de management faţă de reglementările sau standardele stabilite şi faţă de prevederile conducerii organizaţiei."Ocupatiile componente ale grupei de baza 2423 sunt:
             
    28.Specialist în domeniul calităţiipag. 114-cod 242301
    29.Manager al sistemelor de management al calităţiipag. 114-cod 242302
    30.Auditor în domeniul calităţiipag. 114-cod 242303
    31.Manager al sistemelor de management de mediupag. 114-cod 242304
    32.Auditor de mediupag. 114-cod 242305
    33.Expert/specialist standardizarepag. 114-cod 242306
  -------