HOTĂRÂRE nr. 31 din 10 octombrie 2023pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 11 octombrie 2023  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la capitolul I - Membri titulari, la punctul 2:– domnului deputat Ciolacu Ion-Marcel, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., îi încetează prin demisie calitatea de membru titular al acestei delegații;– domnul deputat Popa Ștefan-Ovidiu, Grupul parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru titular pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această calitate a domnului deputat Ciolacu Ion-Marcel, Grupul parlamentar al P.S.D.;– la capitolul II - Membri supleanți, la punctul 3: – domnului senator Oprea Ștefan-Radu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., îi încetează prin demisie calitatea de membru supleant al acestei delegații;– domnul senator Mîndruță Gheorghiță, Grupul parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru supleant pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această calitate a domnului senator Oprea Ștefan-Radu, Grupul parlamentar al P.S.D.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 10 octombrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 10 octombrie 2023.Nr. 31.-----