ORDIN nr. 3.445/879/2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.445 din 6 octombrie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 879 din 28 septembrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 10 octombrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/18.325/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG/4.147 din 28.09.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Asparaginazum pentru bolnavii beneficiari ai programului național de oncologie, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI-urilor ce fac obiectul contractelor cost-volum pentru bolnavii beneficiari ai programelor naționale de sănătate curative, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară pentru bolnavii beneficiari ai programului național de boli transmisibile, programului național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever, respectiv programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Lumacaftorum + Ivacaftorum concentrația 100 mg/125 mg pentru bolnavii beneficiari ai programului național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever - subprogramul P6.4 Mucoviscidoză, precum și în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentul aferent DCI Eculizumabum pentru bolnavii cu Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) beneficiari ai programului național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever - subprogramul P6.30 Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) și hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), în condițiile legii, prețul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.2. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 49-52, 98-102, 246-248, 251, 253 și 255 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  49W59739002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF508,82240010,0742407,147760
  50W59739005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF258,82240010,0742408,564960
  51W59739001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF18,82240010,07424012,265760
  52W59739004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF108,82240010,0742409,397760
  ……………
  98W58974002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML, CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1037,53240045,48840043,891600
  99W58974005J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1037,53240045,48840043,891600
  100W69121002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gEUGIA PHARMA (MALTA) LTD.MALTACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1037,53240045,48840052,114600
  101W65892002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1037,53240045,48840052,114600
  102W68533002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ANTIBIOTICE 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML, CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL CU PULB. PT. SOL. INJ/PERF.PR1037,53240045,48840043,891600
  ……………
  246W68992001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR137,38240045,32520047,954800
  247W68992002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1037,38240045,32520033,555800
  248W67482001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ROMPHARM 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE 1.000 MG PULBERE PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR137,38240045,32520047,954800
  ……………
  251W67245004J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ MIP 1.000 mgPULB. PT. SOL. PERF.1.000 mgMIP PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, ÎNCHISE CU DOP GRI DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ METALICĂ PREVĂZUTĂ CU DISC DIN PLASTIC TIP FLIP-OFFPR537,38240045,32520040,636800
  ……………
  253W57042001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ KABI 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR137,38240045,32520035,014800
  ……………
  255W64490001J01XA02TEICOPLANINUMTARGOCID 400 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. SAU SOL. ORALĂ400 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CARE CONȚINE PULBERE ȘI O FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CARE CONȚINE SOLV. (APĂ PT. PREPARATE INJ., 3 ML)PRF189,457600102,08640045,723600
  3. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 511 se abrogă.4. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 547 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 548-556, cu următorul cuprins:
  548W68435001J01CR01AMPICILLINUM + SULBACTAMAMPICILINĂ/SULBACTAM APTAPHARMA 1 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 g/0,5 gAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR/PRF1014,52900017,7370000,000000
  549W68436001J01CR01AMPICILLINUM + SULBACTAMAMPICILINĂ/SULBACTAM APTAPHARMA 2 g/1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.2 g/1 gAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR/PRF1024,05900029,3710000,000000
  550W67965003J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ACID CLAVULANIC APTAPHARMA 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 100 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1007,3520008,3952000,000000
  551W67965002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ ACID CLAVULANIC APTAPHARMA 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR107,8990009,9870000,000000
  552W65978002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM APTAPHARMA 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC ȘI CAPSE DETAȘABILE, CE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1031,27700037,9070000,000000
  553W69723001J01EE01SULFAMETHOXA-ZOLUM + TRIMETHOPRIMUMSEVATRIMSOL. INJ.400 mg/80 mgDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR5048,60000053,7370000,000000
  554W68667002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ APTAPHARMA 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DE STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 20 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1031,15200037,7710000,000000
  555W68864002J01XA02TEICOPLANINUMTEICOPLANINĂ APTAPHARMA 200 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.200 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 10 FIOLE CU SOLV.PRF1093,724000105,9740000,000000
  556W68865002J01XA02TEICOPLANINUMTEICOPLANINĂ APTAPHARMA 400 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.400 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML, CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 10 FIOLE CU SOLV.PRF1074,54800085,0720000,000000
  5. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 21-24 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  21W59739002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF508,82240010,0742407,147760
  22W59739005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF258,82240010,0742408,564960
  23W59739001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF18,82240010,07424012,265760
  24W59739004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF108,82240010,0742409,397760
  6. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 165 se introduc trei noi poziții, pozițiile 166-168, cu următorul cuprins:
  166W67965002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ ACID CLAVULANIC APTAPHARMA 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR107,8990009,9870000,000000
  167W67965003J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ ACID CLAVULANIC APTAPHARMA 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 100 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1007,3520008,3952000,000000
  168W60378001J04AB02RIFAMPICINUMRIFAMPICINĂ ARENA 150 mgCAPS.150 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.S/P-RF100,5928000,6919320,649068
  7. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 333-374, 511, 512, 514, 515, 517 și 519 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  333W68067001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 12,5 mgCAPS.12,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF3013,63999916,3936005,413066
  334W67976006L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY'S 12,5 mgCAPS.12,5 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30 X 1PR3013,63999916,39360012,777733
  335W65026001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 12,5 mg CAPS.12,5 mg PFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3013,63999916,3936005,370066
  336W68239001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 12,5 mg CAPS.12,5 mg TERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR2813,63999916,3936005,413185
  337W67749003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mg CAPS.12,5 mg ZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30 X 1 CAPS.PR3013,63999916,3936001,778400
  338W67749004L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mg CAPS.12,5 mg ZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3013,63999916,3936001,778400
  339W68008001L01EX01SUNITINIBUM**1KLERTIS 12,5 mg CAPS.12,5 mg EGIS PHARMACEUTI-CALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR2813,63999916,39360048,539257
  340W65945003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 12,5 mg CAPS.12,5 mg MYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3013,63999916,3936001,778400
  341W67789002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 12,5 mgCAPS.12,5 mg G.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR3013,63999916,3936004,788733
  342W66108002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg CAPS.12,5 mg S.C. SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3013,63999916,3936003,885733
  343W43546001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 12,5 mg CAPS.12,5 mg PFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3013,63999916,3936005,370066
  344W65967001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB STADA 12,5 mg CAPS.12,5 mg STADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 CAPS.PR2813,63999916,3936003,743900
  345W68830003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 12,5 mg CAPS.12,5 mg VIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3013,63999916,3936001,778400
  346W65315005L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 12,5 mg CAPS.12,5 mg TEVA PHARMACEUTI-CALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3011,36666613,6613330,000000
  347W66109002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 25 mg CAPS.25 mg S.C. SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3029,80000034,0080008,035000
  348W68068001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 25 mg CAPS.25 mg ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF3029,80000034,00800011,514333
  349W68240001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 25 mg CAPS.25 mg TERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR2829,80000034,00800011,514142
  350W43556001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 25 mg CAPS.25 mg PFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3029,80000034,00800011,445000
  351W65968001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB STADA 25 mgCAPS.25 mg STADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 CAPS.PR2829,80000034,0080009,304142
  352W67750003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 25 mg CAPS.25 mg ZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30 X 1 CAPS.PR3029,80000034,0080003,927333
  353W67750004L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 25 mg CAPS.25 mg ZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3029,80000034,0080003,927333
  354W67978006L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY'S 25 mg CAPS.25 mg DR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30 X 1PR3029,80000034,00800037,794000
  355W65946003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 25 mg CAPS.25 mg MYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3029,80000034,0080003,927333
  356W68009001L01EX01SUNITINIBUM**1KLERTIS 25 mg CAPS.25 mg EGIS PHARMACEUTI-CALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR2829,80000034,00800093,327000
  357W67790002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 25 mg CAPS.25 mg G.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR3029,80000034,00800010,137000
  358W68831003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 25 mg CAPS.25 mg VIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3029,80000034,0080003,927333
  359W65027001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 25 mg CAPS.25 mg PFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3029,80000034,00800011,445000
  360W65316005L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 25 mg CAPS.25 mg TEVA PHARMACEUTI-CALS - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3024,83333328,3400000,000000
  361W68069001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 50 mg CAPS.50 mg ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF3048,00000053,84599919,704334
  362W65969001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB STADA 50 mg CAPS.50 mg STADA M D S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 CAPS.PR2848,00000053,84599910,192572
  363W65948003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 50 mg CAPS.50 mg MYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3048,00000053,845999116,048667
  364W43557001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 50 mg CAPS.50 mg PFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3048,00000053,84599917,839667
  365W66111002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 50 mg CAPS.50 mg S.C. SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3048,00000053,84599913,383667
  366W67752003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 50 mg CAPS.50 mg ZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30 X 1 CAPS.PR3048,00000053,8459997,445667
  367W67752004L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 50 mg CAPS.50 mg ZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3048,00000053,8459997,445667
  368W67979006L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY'S 50 mg CAPS.50 mg DR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30 X 1PR3048,00000053,84599953,380667
  369W68242001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 50 mgCAPS.50 mg TERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR2848,00000053,84599919,704001
  370W68010001L01EX01SUNITINIBUM**1KLERTIS 50 mg CAPS.50 mg EGIS PHARMACEUTI-CALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR2848,00000053,845999198,293643
  371W65028001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 50 mg CAPS.50 mg PFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3048,00000053,84599917,839667
  372W67791002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 50 mg CAPS.50 mg G.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR3048,00000053,84599913,383667
  373W68833003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 50 mg CAPS.50 mg VIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3048,00000053,845999116,048667
  374W65317005L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 50 mg CAPS.50 mg TEVA PHARMACEUTI-CALS - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3040,00000044,8716660,000000
  …………..
  511W61907001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ.3,5 mg ALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEM-BURGCUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1920,3640001.048,980000640,630000
  512W65669001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ.3,5 mg ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1920,3640001.048,980000442,510000
  …………..
  514W68199001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ.3,5 mg LABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1920,3640001.048,980000640,630000
  515W62997001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB DR. REDDY'S 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ.3,5 mg DR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1920,3640001.048,9800003.298,220000
  …………..
  517W67920003L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC ROȘU, CE CONȚINE 1,4 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂPR1920,3640001.048,980000520,080000
  …………..
  519W65545001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF, CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML SOL. INJ.PR1920,3640001.048,9800001.178,290000
  8. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 705 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 706-710, cu următorul cuprins:
  706W69351001L01DB01DOXORUBICINUMMYOCET LIPOSOMAL 50 mg PULB. + AMESTC. PT. CONC. PT. DISP. LIPOZOM. PT. PERF.50 mg TEVA B.V.OLANDACUTIE X 2 SETURI X 3 FLAC. (1 FLAC. PULB. + 1 FLAC. LIPOZOMI + 1 FLAC. SOL. TAMP.)PR21.452,3150001.602,1000000,000000
  707W66628001L01FA01RITUXIMABUM**1RUXIENCE 100 mg CONC. PT. SOL. PERF.100 mg PFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE 10 ML X 100 MG RITUXIMABPR1533,040000619,1600000,000000
  708W66629001L01FA01RITUXIMABUM**1RUXIENCE 500 mg CONC. PT. SOL. PERF.500 mg PFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE 50 ML X 500 MG RITUXIMABPR12.572,0300002.841,6600000,000000
  709W64519004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 60 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1269,376000328,86000051,330000
  710W69376003L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlEVER VALINJECT GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 X 1,4 ML (3,5 MG/1,4 ML) FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU SOL. INJ.PR1766,970000874,1500000,000000
  9. La anexa nr. 2 secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 127-142 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  127W68393001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN SUN 100 mg COMPR. FILM.100 mg SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.PRF282,5182853,1842850,183572
  128W68392001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN SUN 50 mg COMPR. FILM.50 mg SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.PRF281,6054282,1000000,676785
  129W69315003A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTINA WORWAG 100 mg COMPR. FILM.100 mg WORWAG PHARMA GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,5182853,1842850,183215
  130W64831002A10BH01SITAGLIPTINUM**JANUVIA 100 mg COMPR. FILM.100 mg MERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF282,5182853,1842850,183572
  131W68879001A10BH01SITAGLIPTINUM**LONAMO 100 mg COMPR. FILM.100 mg EGIS PHARMACEUTI-CALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,5182853,1842850,183572
  132W68861002A10BH01SITAGLIPTINUM**JIDINUM 100 mg COMPR. FILM.100 mg MEDOCHEMIE LIMITEDCIPRUCUTIE CU BLIST. DIN POLIAMIDĂ-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,5182853,1842850,183572
  133W67106002A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 100 mg COMPR. FILM.100 mg KRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,0985712,6535710,000000
  134W68885001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN ACCORD 100 mg COMPR. FILM.100 mg ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,5182853,1842850,183572
  135W68032001A10BH01SITAGLIPTINUM**JUZINA 100 mg COMPR. FILM.100 mg GEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,1264282,6885710,000000
  136W67914004A10BH01SITAGLIPTINUM**ADIMUPLAN 100 mg COMPR. FILM.100 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,4214283,0614280,000000
  137W68475002A10BH01SITAGLIPTINUM**JAZETA 100 mg COMPR. FILM.100 mg ZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,5182853,1842850,183572
  138W68475003A10BH01SITAGLIPTINUM**JAZETA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF302,5182853,1842850,183715
  139W68481004A10BH01SITAGLIPTINUM**JANSITIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF302,4826663,1390000,000000
  140W64964002A10BH01SITAGLIPTINUM**JANUVIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF281,6054282,1000000,676785
  141W68884001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN ACCORD 50 mgCOMPR. FILM.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,6054282,1000000,676785
  142W67105002A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 50 mgCOMPR. FILM.50 mgKRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3378571,7500000,000000
  10. La anexa nr. 2 secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 191-202 se abrogă.11. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 6 se abrogă.12. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, poziția 9 se abrogă.13. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.30 „Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) și hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)“, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1W68259001L04AA25ECULIZUMABUM**1SOLIRIS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgALEXION EUROPE SASFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. X 30 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR115.034,04400016.432,884000667,006000
  14. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.30 „Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) și hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)“, după poziția 1 se introduc două noi poziții, pozițiile 2 și 3, cu următorul cuprins:
  2W68259001L04AA25ECULIZUMABUM**1SOLIRIS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgALEXION EUROPE SASFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. X 30 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR115.652,97000017.099,8900000,000000
  3W69527001L04AA25ECULIZUMABUM**1BEKEMV 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgAMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 30 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR112.528,37000013.694,0700000,000000
  15. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 27-31, 46-48, 51, 53 și 55 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  27W58974002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1037,53240045,48840043,891600
  28W58974005J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ATB 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTICPRF1037,53240045,48840043,891600
  29W69121002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gEUGIA PHARMA (MALTA) LTD.MALTACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1037,53240045,48840052,114600
  30W65892002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM AUROBINDO 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1037,53240045,48840052,114600
  31W68533002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ANTIBIOTICE 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ/PERF.PR1037,53240045,48840043,891600
  ………………
  46W68992001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR137,38240045,32520047,954800
  47W68992002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1037,38240045,32520033,555800
  48W67482001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ROMPHARM 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE 1.000 MG PULBERE PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR137,38240045,32520047,954800
  ………………
  51W67245004J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ MIP 1.000 mgPULB. PT. SOL. PERF.1.000 mgMIP PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, ÎNCHISE CU DOP GRI DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ METALICĂ PREVĂZUTĂ CU DISC DIN PLASTIC TIP FLIP-OFFPR537,38240045,32520040,636800
  ……………
  53W57042001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ KABI 1.000 mgPULB. PT.CONC. PT.SOL. PERF.1.000 mgFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR137,38240045,32520035,014800
  ……………
  55W64490001J01XA02TEICOPLANINUMTARGOCID 400 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. SAU SOL. ORALĂ400 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CARE CONȚINE PULBEREA ȘI O FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CARE CONȚINE SOLV. (APĂ PT. PREPARATE INJ., 3 ML)PRF189,457600102,08640045,723600
  16. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziția 166 se abrogă.17. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 321 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 322-328, cu următorul cuprins:
  322W65978002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM APTAPHARMA 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC ȘI CAPSE DETAȘABILE, CE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1031,27700037,9070000,000000
  323W68667002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINA APTHAPHARMA 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DE STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 20 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1031,15200037,7710000,000000
  324W68864002J01XA02TEICOPLANINUMTEICOPLANINA APTAPHARMA 200 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.200 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 10 FIOLE CU SOLV.PRF1093,724000105,9740000,000000
  325W68865002J01XA02TEICOPLANINUMTEICOPLANINA APTAPHARMA 400 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.400 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML, CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 10 FIOLE CU SOLV.PRF1074,54800085,0720000,000000
  326W66628001L01FA01RITUXIMABUM**RUXIENCE 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE 10 ML X 100 MG RITUXIMABPR1533,040000619,1600000,000000
  327W66629001L01FA01RITUXIMABUM**RUXIENCE 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE 50 ML X 500 MG RITUXIMABPR12.572,0300002.841,6600000,000000
  328W64519004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 60 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1269,376000328,86000051,330000
  18. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, poziția 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
  42W64490001J01XA02TEICOPLANINUMTARGOCID 400 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. SAU SOL. ORALĂ400 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CARE CONȚINE PULBEREA ȘI O FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CARE CONȚINE SOLV. (APĂ PT. PREPARATE INJ., 3 ML)PRF189,457600102,08640045,723600
  19. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, poziția 148 se abrogă.20. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 218 se introduc două noi poziții, pozițiile 219 și 220, cu următorul cuprins:
  219W68864002J01XA02TEICOPLANINUMTEICOPLANINA APTAPHARMA 200 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.200 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 10 FIOLE CU SOLV.PRF1093,724000105,9740000,000000
  220W68865002J01XA02TEICOPLANINUMTEICOPLANINA APTAPHARMA 400 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.400 mgAPTA MEDICA INTERNACIONAL D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML, CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 10 FIOLE CU SOLV.PRF1074,54800085,0720000,000000
  21. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 126 se introduce o nouă poziție, poziția 127, cu următorul cuprins:
  127W69723001J01EE01SULFAMETHOX-AZOLUM + TRIMETHOPRIMUMSEVATRIMSOL. INJ.400 mg/80 mgDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR5048,60000053,7370000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna octombrie 2023.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Romică-Andrei Baciu
  -----