ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 martie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:- Poziţiile nr. 5 şi 7 de la litera B "Produse din tutun", prevăzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)", vor avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza (echivalent euro/U.M.)
    0123
    "5.Ţigarete1.000 ţigarete2,2 + 30%5)
    7.Tutun destinat fumatului,kg14,00
      din care:    
      - tutun destinat rulării în ţigaretekg7,00"
  PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu -------