ORDIN nr. 3.242 din 20 septembrie 2023pentru aprobarea exceptării de la aplicarea prevederilor art. 11 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, a programelor gestionate de Agenția Națională a Zonei Montane, pe perioada implementării investițiilor, respectiv până la data de 29.12.2023
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 28 septembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/17.176/2023 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere:– prevederile art. 11 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.257/2023 pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014;– prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) și ale pct. 1 lit. g) din anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, a programelor gestionate de Agenția Națională a Zonei Montane, pe perioada implementării, respectiv până la data de 29.12.2023, pentru următoarele investiții:a) centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană;b) stâne montane, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane;c) centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, a condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 20 septembrie 2023.Nr. 3.242.-----