HOTĂRÂRE nr. 95 din 27 septembrie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 28 septembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. V - Componența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul senator Pandea Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei.2. La anexa nr. VII - Componența Comisiei economice, industrii și servicii, domnul senator Mureșan Claudiu-Marinel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se include în componența comisiei.3. La anexa nr. XVI - Componența Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, domnul senator Mureșan Claudiu-Marinel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se include în componența comisiei în locul domnului senator Oprea Ștefan-Radu - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    VIRGIL GURAN
    București, 27 septembrie 2023.Nr. 95.